Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 84/2007/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65570 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 84/TANDTC-KHTC năm 2022 về đôn đốc việc nhập số liệu phần mềm quản lý tài sản Tòa án nhân dân tối cao

84/TANDTC-KHTC,Công văn 84 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Phần mềm quản lý tài sản Tòa án,Nhập số liệu phần mềm quản lý tài sản,Nhập dữ liệu phần mềm quản lý tài sản,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

2

Công văn 84/BNN-TCLN năm 2022 về nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia hoạt động khai thác và thương mại gỗ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

84/BNN-TCLN,Công văn 84 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vai trò doanh nghiệp tham gia khai thác gỗ,Trách nhiệm doanh nghiệp tham gia thương mại gỗ,Trách nhiệm doanh nghiệp tham gia khai thác gỗ,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

3

Công văn 3290/TCT-TTKT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

3290/TCT-TTKT,Công văn 3290 2020,Tổng cục Thuế,Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh,Nghị quyết về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

4

Công văn 907/TTCP-KHTH năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do Thanh tra Chính phủ ban hành

907/TTCP-KHTH,Công văn 907 2020,Thanh tra Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP,Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất,Giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh,Thương mại,Thể thao - Y tế THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

5

Công văn 84/HQHCM-GSQL năm 2021 về vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy chủ do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

84/HQHCM-GSQL,Công văn 84 2021,Cục Hải quan thành phố Hồ Chí ,Nhập khẩu máy chủ Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh,Hướng dẫn nhập khẩu máy chủ Cục Hải quan Hồ Chí Minh,Vướng mắc thủ tục nhập khẩu máy chủ Hồ Chí Minh,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

6

Công văn 9011/CT-PC hướng dẫn cách thức ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

9011/CT-PC TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Tân Bình Tiếp công văn số 7353/CCT-TB ngày 24/11/2010 của quý Chi cục đề nghị được hướng dẫn cách thức ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

7

Công văn 2957/UBND-ĐTMT năm 2014 xác định giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 2957/UBND-ĐTMT Về xác định giá đất ở tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: - Sở Tài chính; - Sở Xây

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2014

8

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

9

Công văn số 84/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Thông tư 13/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

84/BXD-QLN,Công văn 84 2008,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/BXD-QLN V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ-CP và Thông tư 13/2008/TT-BXD.

Ban hành: 25/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2008

10

Công văn 84/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

84/CT-TTHT,Công văn 84 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Sử dụng hóa đơn điện tử,Hóa đơn điện tử ,Chính sách thuế,Hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

11

Công văn 84/KCB-QLCL năm 2016 về đồng bộ danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT, 50/2014/TT-BYT với danh mục Giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

84/KCB-QLCL,Công văn 84 2016,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Dịch vụ kỹ thuật y tế ,Giá dịch vụ y tế,Giá thanh toán bảo hiểm y tế,Danh mục dịch vụ kỹ thuật ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

12

Công văn 84/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

84/GSQL-TH,Công văn 84 2016,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc các C/O mẫu E ,Xác minh C/O Mẫu E,Vướng mắc C/O mẫu E,Thắc mắc về C/O mẫu E,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

13

Công văn 84/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập máy móc thiết bị đã qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

84/GSQL-GQ1,Công văn 84 2018,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Máy móc thiết bị,Nhập khẩu máy móc thiết bị cũ,Nhập khẩu máy móc thiết bị,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

14

Công văn 25/2007/CP-NN đính chính Nghị định 154/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 128/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản do Chính phủ ban hành

25/2007/CP-NN,Công văn 25 2007,Chính phủ,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2007/CP-NN Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2007 ĐÍNH CHÍNH

Ban hành: 13/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2007

15

Công văn 84/TCT-QLN năm 2015 vướng mắc trong việc nộp tiền thuế nợ đối với doanh nghiệp trong thời gian được gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

84/TCT-QLN,Công văn 84 2015,Tổng cục Thuế, Giải đáp vướng mắc ,Giải quyết vướng mắc,giải đáp vướng mắc thuế,Gia hạn nộp thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

16

Công văn 84/BXD-KTXD năm 2014 về giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

84/BXD-KTXD,Công văn 84 2014,Bộ Xây dựng,Thiết bị thi công xây dựng,Thiết bị thi công xây dựng công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 84/BXD-KTXD V/v: giá ca máy và

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

17

Công văn số 2618/UBND-ĐTMT về tính hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng đối với các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tính hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng đối với các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2008 Kính gửi: - Sở Tài chính ; Sở Xây dựng; - Hội

Ban hành: 25/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2008

18

Công văn 84/BGDĐT-KHTC năm 2014 hướng dẫn ghi thu, chi các khoản phí, lệ phí năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

84/BGDDT-KHTC,Công văn 84 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/BGDĐT-KHTC V/v Hướng dẫn ghi thu, ghi chi các khoản

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

19

Công văn 84/CT-TTHT năm 2014 đăng ký thông tin tài khoản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

84/CT-TTHT,Công văn 84 2014,Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh,Đăng ký thông tin tài khoản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

20

Công văn 43/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Xây dựng nhận được công văn số 547/SXD-QLN&TTBĐS ngày 14/5/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.28