Tra cứu 83/2013/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 83/2013/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 273625 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi

83/2013/ND-CP,Nghị định 83 2013 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 83/2013/ND-CP ngày 22/07/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

2

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

phúc --------------- Số: 15/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ Thông tư số

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

3

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

14/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn

Ban hành: 15/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

4

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

hướng dẫn Luật quản lý thuế Bộ Tài chính 2015,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính về Luật quản lý thuế sửa đổi 2015,VBHN 18 Bộ Tài chính về Luật quản lý thuế sửa đổi 2015,Văn bản hợp nhất Luật quản lý thuế sửa đổi Bộ Tài chính 2015,Văn bản hợp nhất 18 Bộ Tài chính về Nghị định 83/2013/NĐ-CP 2015,VBHN 18 Bộ Tài chính về Nghị định 83/2013/NĐ-CP 2015,Văn bản

Ban hành: 19/06/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

5

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ các Luật, Pháp lệnh,

Ban hành: 06/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

6

Nghị định 83/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được sửa đổi theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP; Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ đã được sửa đổi theo Nghị định 47/2019/NĐ-CP và Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ

83/2024/ND-CP,Nghị định 83 2024 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 83/2024/ND-CP ngày 10/07/2024,Nghị định 83 Chính phủ về sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP cơ cấu tổ chức cơ quan ngang

Ban hành: 10/07/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2024

7

Nghị định 83/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

83/2023/ND-CP,Nghị định 83 2023 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 83/2023/ND-CP ngày 29/11/2023,Nghị định 83 Chính phủ về Lưu ký 2023,NĐ 83 Chính phủ về Lưu ký 2023,Nghị định Lưu ký

Ban hành: 29/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2023

8

Nghị định 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

83/2022/ND-CP,Nghị định 83 2022 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 83/2022/ND-CP ngày 18/10/2022,Nghị định 83 Chính phủ về Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn công chức giữ chức vụ lãnh đạo

Ban hành: 18/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2022

9

Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022

83/2021/ND-CP,Nghị định 83 2021 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 83/2021/ND-CP ngày 13/09/2021,Nghị định 83 Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thúc đẩy thương mại

Ban hành: 13/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

10

Nghị định 83/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp

83/2020/ND-CP,Nghị định 83 2020 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 83/2020/ND-CP ngày 15/07/2020,Nghị định 83 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP 2020,NĐ 83 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

11

Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

83/2019/ND-CP,Nghị định 83 2019 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 83/2019/ND-CP ngày 12/11/2019,Nghị định 83 Chính phủ về Thành lập Quỹ 2019,NĐ 83 Chính phủ về Thành lập Quỹ 2019,Nghị

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

12

Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông

83/2018/ND-CP,Nghị định 83 2018 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 83/2018/ND-CP ngày 24/05/2018,Nghị định 83 Chính phủ về Ngành khuyến nông 2018,NĐ 83 Chính phủ về Ngành khuyến nông

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

13

Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

83/2017/ND-CP,Nghị định 83 2017 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 83/2017/ND-CP ngày 18/07/2017,Nghị định 83 Chính phủ về Cứu nạn cứu hộ 2017,NĐ 83 Chính phủ về Cứu nạn cứu hộ

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

14

Nghị định 83/2016/NĐ-CP quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng

83/2016/ND-CP,Nghị định 83 2016 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 83/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 83 Chính phủ về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề 2016,NĐ 83 Chính phủ về Tiêu chuẩn kỹ

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

15

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2024 dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng do Chính phủ ban hành

83/NQ-CP,Nghị quyết 83 2024 Chính phủ,Nghị quyết 83 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 83 Chính phủ ban hành 2024,NQ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 83 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 83 Chính phủ mới nhất,NQ số 83 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 08/06/2024,Nghị quyết 83 Chính phủ về Nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng 2024,NQ 83 Chính phủ về Nghị

Ban hành: 08/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2024

16

Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

83/2015/ND-CP,Nghị định 83 2015 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 83/2015/ND-CP ngày 25/09/2015,Nghị định 83 Chính phủ về Nhà đầu tư nước ngoài 2015,NĐ 83 Chính phủ về Nhà đầu tư nước

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2015

17

Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

83/2014/ND-CP,Nghị định 83 2014 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 83/2014/ND-CP ngày 03/09/2014,Nghị định 83 Chính phủ về Điều kiện kinh doanh xăng dầu 2014,NĐ 83 Chính phủ về Điều

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

18

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2022 về ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Chính phủ ban hành

83/NQ-CP,Nghị quyết 83 2022 Chính phủ,Nghị quyết 83 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 83 Chính phủ ban hành 2022,NQ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 83 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 83 Chính phủ mới nhất,NQ số 83 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 08/07/2022,Nghị quyết 83 Chính phủ về Ký quỹ đối với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 2022,NQ 83 Chính

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2022

19

Nghị định 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

83/2012/ND-CP,Nghị định 83 2012 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 83/2012/ND-CP ngày 09/10/2012,Nghị định 83 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức 2012,NĐ 83 Chính phủ về Cơ cấu tổ chức

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

20

Nghị định 83/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

83/2011/ND-CP,Nghị định 83 2011 Chính phủ,Nghị định 83 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 83 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 83 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 83 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 83 Chính phủ mới nhất, số 83 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 83/2011/ND-CP ngày 20/09/2011,Nghị định 83 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính 2011,NĐ 83 Chính phủ về Xử phạt vi

Ban hành: 20/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!