Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 829/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143485 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 829/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

829/QD-UBND,Quyết định 829 2022,Tỉnh Bình Dương,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Tân Uyên,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Tân Uyên 2022,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2022

2

Kế hoạch 829/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do tỉnh Ninh Thuận ban hành

829/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP Ninh Thuận,Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Ninh Thuận,Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2022

3

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

829/QD-UBND,Quyết định 829 2022,Thành phố Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động,Giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Lao động Cần Thơ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

4

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Cà Mau ban hành

829/QD-UBND,Quyết định 829 2021,Tỉnh Cà Mau,Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg tỉnh Cà Mau,Thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

5

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

829/QD-UBND,Quyết định 829 2019,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

6

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

829/QD-UBND,Quyết định 829 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 17 tháng 04 năm

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

7

Quyết định 829/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

829/QD-UBND-HC,Quyết định 829 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Xét chuyển với viên chức ngành Giáo dục Đồng Tháp,Quy chế xét chuyển công tác với viên chức ngành Giáo dục,Chuyển công tác với viên chức ngành Giáo dục Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

8

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa

829/QD-UBND,Quyết định 829 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

9

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

829/QD-UBND,Quyết định 829 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 829/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

10

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực thanh tra áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

829/QD-UBND,Quyết định 829 2018,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 21 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

11

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

829/QD-UBND,Quyết định 829 2018,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

12

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản và lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

829/QD-UBND,Quyết định 829 2018,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND An Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2018

13

Quyết định 829/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

829/QD-UBND,Quyết định 829 2018,Tỉnh Bình Thuận,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 29

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

14

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2017 Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn

829/QD-UBND,Quyết định 829 2017,Tỉnh Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 16 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2017

15

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020

829/QD-UBND,Quyết định 829 2017,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

16

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phụ trợ phục vụ sản xuất, kinh doanh Khu Công nghiệp Khánh Cư do tỉnh Ninh Bình ban hành

829/QD-UBND,Quyết định 829 2016,Tỉnh Ninh Bình,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 24 tháng 6 năm

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

17

Kế hoạch 829/KH-UBND năm 2016 triển khai kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phát triển Khu du lịch sinh thái Măng Đen gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

829/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/KH-UBND Kon Tum, ngày 26 tháng 04 năm 2016 KẾ

Ban hành: 26/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

18

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

829/QD-UBND,Quyết định 829 2016,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 14 tháng 4 năm

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

19

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

829/QD-UBND,Quyết định 829 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 829/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 12 tháng 4 năm

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

20

Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

829/QD-UBND,Quyết định 829 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 829/QĐ-UBND Quận 8,

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74