Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 82/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32850 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2022 thông qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 82/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, MỠ NHỜN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một

Ban hành: 03/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2022

2

Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng do Chính phủ ban hành

Số: 82/NQ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

4

Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2014 ký kết Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Pa-na-ma do Chính phủ ban hành

82/NQ-CP,Nghị quyết 82 2014,Chính phủ,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Tránh đánh thuế hai lần,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

5

Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2012 về chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012-2016 do Chính phủ ban hành

Hạnh phúc ---------------- Số: 82/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, BAN CHẤP

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

6

Nghị quyết 82/NQ-CP năm 2011 về thành lập thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành

82/NQ-CP,Nghị quyết 82 2011,Chính phủ,Huyện Phú Vang,Thị trấn Phú Đa ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/NQ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2011

7

Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2022 về thông qua Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045

82/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2022,Tỉnh Sơn La,Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La,Thông qua quy hoạch xây dựng thành phố Sơn La đến 2045,Thực hiện xây dựng thành phố Sơn La,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2022

8

Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2021 về thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

82/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2021,Thành phố Đà Nẵng,Khai thác du lịch phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang,Khai thác du lịch phát triển lâm nghiệp huyện Hòa Vang,Khai thác du lịch phát triển nuôi thủy sản huyện Hòa Vang,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2022

9

Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2021 về giao biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng năm 2022

82/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2021,Tỉnh Cao Bằng,Biên chế công chức cơ quan Hội đồng nhân dân,Biên chế công chức cơ quan Ủy ban tỉnh,Biên chế công chức cơ quan Ủy ban huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

10

Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020

82/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước,Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2020,Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

11

Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2022

82/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân,Kinh phí phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân,Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2022

12

Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X

82/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2021,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Quảng Nam,Tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Quảng Nam khóa X,Tổ chức các kỳ họp 2022 của Hội đồng Quảng Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2022

13

Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

82/2021/ND-CP,Nghị định 82 2021,Chính phủ,Kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 121/2016/NĐ-CP,Quản lý lao động đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội,Quản lý tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

14

Nghị quyết 82/NQ-HĐND năm 2020 quy định về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2021

82/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Tuyên Quang,Thu ngân sách nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021,Dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

15

Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn I: 2021-2025

82/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Chương trình phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số,Phân bổ vốn ngân sách phát triển dân tộc thiểu số,Tiêu chí phân bổ vốn phát triển dân tộc thiểu số,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

16

Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do tỉnh Nam Định quản lý

82/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2022,Tỉnh Nam Định,Mức thu học phí cơ sở giáo dục mầm non công lập,Mức thu học phí cơ sở giáo dục phổ thông công lập,Mức thu học phí cơ sở giáo dục công lập Nam Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2022

17

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

82/2020/ND-CP,Nghị định 82 2020,Chính phủ,Xử phạt hành chính lĩnh vực hôn nhân,Xử phạt hành chính lĩnh vực thi hành án,Xử phạt hành chính lĩnh vực phá sản,Xử phạt hành chính lĩnh vực doanh nghiệp,Xử phạt hành chính lĩnh vực hợp tác xã,Doanh nghiệp,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

18

Nghị quyết 82/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

82/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2021,Tỉnh Kon Tum,Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân Kon Tum,Quy chế hoạt động Hội đồng Kon Tum Khóa XII,Quy chế hoạt động Hội đồng Kon Tum 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

19

Nghị quyết 82/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

82/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phí sử dụng công trình hạ tầng khu vực cửa khẩu Đồng Tháp,Mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu cửa khẩu,Phí sử dụng tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu Đồng Tháp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2021

20

Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

82/2019/ND-CP,Nghị định 82 2019,Chính phủ,Tàu biển,Nhập khẩu,Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.199.4