Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 82/2003/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 224423 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 82/2003/TT-BTC hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số: 82/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 82/2003/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN QUỸ DỰ PHÒNG VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM TẠI DOANH NGHIỆP Thi hành Điều 13, Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của

Ban hành: 14/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2012

2

Thông tư 82/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2022/TT-BTC,Thông tư 82 2022,Bộ Tài chính,Mức chi áp dụng xử lý hành chính giáo dục tại xã,Mức chi biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã,Nội dung chi áp dụng xử lý hành chính giáo dục tại xã,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2023

3

Thông tư 82/2021/TT-BTC về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2021/TT-BTC,Thông tư 82 2021,Bộ Tài chính,Giám sát hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu,Giám sát hải quan hàng hóa nhập khẩu giãn cách xã hội,Giám sát hải quan thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2021

4

Thông tư 82/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông do Bộ Tài chính ban hành

82/2020/TT-BTC,Thông tư 82 2020,Bộ Tài chính,Nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông,Thu phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông,Phí hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

5

Thông tư 82/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 89/2014/TT-BTC về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2019/TT-BTC,Thông tư 82 2019,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư,Hỗ trợ lãi suất,Nông nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2019/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

6

Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2018/TT-BTC,Thông tư 82 2018,Bộ Tài chính,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Thu thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2018/TT-BTC

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2018

7

Thông tư 82/2017/TT-BTC về quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2017/TT-BTC,Thông tư 82 2017,Bộ Tài chính,Báo cáo tình hình thực hiện,Biểu mẫu báo cáo,Nguồn vốn đầu tư công ,Chế độ báo cáo,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

8

Thông tư 82/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 211/2013/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2016/TT-BTC,Thông tư 82 2016,Bộ Tài chính,Quản lý tiền hàng cứu trợ,Phân phối hàng cứu trợ,Hàng dự trữ quốc gia,Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

9

Thông tư 82/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 39/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2015/TT-BTC,Thông tư 82 2015,Bộ Tài chính,Phí bảo vệ môi trường,Bãi bỏ 39/2008/TT-BTC,Phí bảo vệ môi trường chất thải rắn,Xử lý chất thải rắn,Chất thải rắn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

10

Thông tư 82/2013/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia do Bộ Công Thương quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2013/TT-BTC,Thông tư 82 2013,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013 THÔNG TƯ

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

11

Thông tư 82/2012/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia do Bộ Tài chính ban hành

82/2012/TT-BTC,Thông tư 82 2012,Bộ Tài chính,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Xuất xứ từ Campuchia ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

12

Thông tư 82/2022/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

82/2022/TT-BQP,Thông tư 82 2022,Bộ Quốc phòng,Hướng dẫn Nghị định xử phạt bảo vệ biên giới quốc gia,Xử phạt vi phạm bảo vệ biên giới thềm lục địa,Xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng cơ yếu,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2022

13

Thông tư 82/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

82/2011/TT-BTC,Thông tư 82 2011,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thực hiện,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Nhóm 2710,Mặt hàng nhóm 2710,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

14

Thông tư 82/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc cụm phà Vàm Cống) do Bộ Tài chính ban hành

82/2010/TT-BTC,Thông tư 82 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí qua phà Đại Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 82/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

15

Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

82/2021/TT-BCA,Thông tư 82 2021,Bộ Công An,Kiểm tra nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy,Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy,Tiêu chuẩn nhiệm vụ nghiệp vụ phòng cháy,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

16

Thông tư 82/2009/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

82/2009/TT-BTC,Thông tư 82 2009,Bộ Tài chính,Phí bán đấu giá cổ phần,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 82/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

Ban hành: 27/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2009

17

Thông tư 82/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 58/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

82/2008/TT-BTC,Thông tư 82 2008,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Sửa đổi,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2008

18

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Danh mục hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:82/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

19

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 2) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa,Danh mục hàng hóa XNK phần 2,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHƯƠNG 13 NHỰA CÁNH KIẾN ĐỎ; GÔM, NHỰA CÂY, CÁC CHẤT NHỰA VÀ CÁC CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ THỰC VẬT KHÁC. Chú giải 1. Nhóm 13.02 áp dụng cho các chất chiết xuất từ cây cam

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

20

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa XNK phần 3,Danh mục hàng hóa,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHƯƠNG 29 HOÁ CHẤT HỮU CƠ Chú giải 1. Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm: (a). Các hợp chất hữu cơ riêng

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: