Tra cứu 80/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 80/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35035 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 80/NQ-CP về phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Chính phủ ban hành

Số: 80/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÂN BỔ, CẮT GIẢM, ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 GIỮA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 28/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2022

2

Nghị quyết 80/NQ-CP về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 do Chính phủ ban hành

Số: 80/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ GIÁ TỐI ĐA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI NĂM 2021 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

3

Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2020 về miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

80/NQ-CP,Nghị quyết 80 2020 Chính phủ,Nghị quyết 80 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 80 Chính phủ ban hành 2020,NQ 80 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 80 Chính phủ áp dụng 2020,NQ 80 Chính phủ mới nhất,NQ số 80 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 25/05/2020,Nghị quyết 80 Chính phủ về Miễn thị thực cho người nước ngoài 2020,NQ 80 Chính phủ về Miễn

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

4

Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

80/NQ-CP,Nghị quyết 80 2018,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/NQ-CP

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

5

Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

80/NQ-CP,Nghị quyết 80 2017,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/NQ-CP

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

6

Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian do Chính phủ ban hành

80/NQ-CP,Nghị quyết 80 2014,Chính phủ,Phê duyệt hiệp định,Tránh đánh thuế hai lần,Trốn lậu thuế,Chống trốn lậu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/NQ-CP

Ban hành: 06/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

7

Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam - Lào về khuyến khích và bảo hộ đầu tư do Chính phủ ban hành

80/NQ-CP,Nghị quyết 80 2013,Chính phủ,Phê duyệt Nghị định thư,Khuyến khích và bảo hộ đầu tư,Hiệp định giữa Việt Nam Lào ,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 80/NQ-CP

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2013

8

Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2012 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Yên Thịnh thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình do Chính phủ ban hành

Số: 80/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN YÊN THỊNH THUỘC HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2012

9

Nghị quyết 80/NQ-CP năm 2011 về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

80/NQ-CP,Nghị quyết 80 2011,Chính phủ,Định hướng giảm nghèo bền vững ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2011

Ban hành: 19/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2011

10

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023 do thành phố Đà Nẵng ban hành

80/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2022,Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch đầu tư công Đà Nẵng 2023,Kế hoạch đầu tư công thành phố Đà Nẵng,Thực hiện kế hoạch đầu tư công Đà Nẵng,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

11

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum

80/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2022,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch đầu tư công Kon Tum 2023,Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Kon Tum,Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Kon Tum,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2022

12

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2022 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2023

80/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2022,Thành phố Hải Phòng,Nhiệm vụ kinh tế xã hội Hải Phòng 2023,Nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng Hải Phòng,Nhiệm vụ kinh tế an ninh Hải Phòng 2023,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2023

13

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2022 về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

80/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2022,Tỉnh Cao Bằng,Ngân sách thực hiện chương trình quốc gia,Ngân sách thực hiện mục tiêu quốc gia Cao Bằng,Phân bổ ngân sách nhà nước Cao Bằng 2023,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

14

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

80/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2022,Tỉnh Quảng Bình,Phê duyệt chủ trương chuyển sử dụng rừng,Chủ trương chuyển sử dụng rừng Quảng Bình,Chuyển mục đích sử dụng rừng Quảng Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2022

15

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

80/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2022,Tỉnh Kiên Giang,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực y tế,Dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực y tế,Dịch vụ công lĩnh vực y tế dân số Kiên Giang,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2022

16

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

80/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2022,Tỉnh Hà Tĩnh,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát của Hội đồng Hà Tĩnh,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2022

17

Nghị định 80/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thú y

80/2022/ND-CP,Nghị định 80 2022 Chính phủ,Nghị định 80 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 80 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 80 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 80 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 80 Chính phủ mới nhất,NĐ số 80 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 80/2022/ND-CP ngày 13/10/2022,Nghị định 80 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 35/2016/NĐ-CP 2022,NĐ 80 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 13/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2022

18

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2021 phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2022

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2022

19

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2021 phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Thái Bình năm 2022

80/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2021,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt biên chế công chức hành chính,Phê duyệt lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,Biên chế công chức trong cơ quan hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

20

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2020

80/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh,Quyết toán ngân sách Bắc Ninh 2020,Quyết toán ngân sách tỉnh 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.112.172