Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 790/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 143483 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2022 công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang

790/QD-UBND,Quyết định 790 2022,Tỉnh Tuyên Quang,Quy trình thủ tục hành chính xử lý đơn,Quy trình thủ tục hành chính tiếp công dân,Thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

2

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

790/QD-UBND,Quyết định 790 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Ứng dụng công nghệ giáo dục pháp luật,Ứng dụng công nghệ phổ biến pháp luật,Kế hoạch ứng dụng công nghệ giáo dục pháp luật,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

3

Kế hoạch 790/KH-UBND năm 2022 triển khai, thực hiện Giai đoạn 2 Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số" giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025" trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ tỉnh Kon Tum

790/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số,Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non dân tộc thiểu số,Kế hoạch tập trung tăng cường tiếng Việt cho trẻ Kon Tum,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2022

4

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do tỉnh Lai Châu ban hành

790/QD-UBND,Quyết định 790 2021,Tỉnh Lai Châu,Thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP tỉnh Lai Châu,Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2021

5

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực trọng điểm của tỉnh cần ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

790/QD-UBND,Quyết định 790 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Sản phẩm chủ lực cần ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc,Hàng hóa chủ lực cần ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc,Sản phẩm cần ưu tiên truy xuất nguồn gốc tỉnh Bắc Kạn,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

6

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

790/QD-UBND,Quyết định 790 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Vĩnh Long,Công bố Danh mục thủ tục hành chính Vĩnh Long,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

7

Kế hoạch 790/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại tỉnh Lai Châu đến năm 2030

790/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Chương trình kết hợp y dược cổ truyền y dược hiện đại,Chương trình kết hợp y dược cổ truyền Lai Châu,Phát triển y dược cổ truyền đến 2030 Lai Châu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

8

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

790/QD-UBND,Quyết định 790 2020,Tỉnh Hưng Yên,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng,Giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Hưng Yên,Thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Xây dựng Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

9

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

790/QD-UBND,Quyết định 790 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2019

10

Quyết định 790/QĐ-UBND về Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2019, tỉnh Thái Bình

790/QD-UBND,Quyết định 790 2019,Tỉnh Thái Bình,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

11

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa tỉnh Hưng Yên

790/QD-UBND,Quyết định 790 2019,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

12

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

790/QD-UBND,Quyết định 790 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 18 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

13

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

790/QD-UBND,Quyết định 790 2018,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 30 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

14

Quyết định 790/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

790/QD-UBND,Quyết định 790 2018,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 05

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

15

Kế hoạch 790/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khó khăn về tài chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

790/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/KH-UBND Điện Biên, ngày 04 tháng 04 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

16

Kế hoạch 790/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 tỉnh Hà Nam

790/KH-UBND,Tỉnh Hà Nam,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/KH-UBND Hà Nam, ngày 03 tháng 04 năm 2018 KẾ HOẠCH TRIỂN

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

17

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2017 về ban hành tạm thời tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai

790/QD-UBND,Quyết định 790 2017,Tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 30 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

18

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn

790/QD-UBND,Quyết định 790 2017,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 07 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 07/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

19

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2017 giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

790/QD-UBND,Quyết định 790 2017,Tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 09 tháng 5 năm

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

20

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

790/QD-UBND,Quyết định 790 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 790/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 05 tháng 05 năm

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128