Tra cứu 79/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 79/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35084 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2021 Chính phủ,Nghị quyết 79 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 79 Chính phủ ban hành 2021,NQ 79 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 79 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 79 Chính phủ mới nhất,NQ số 79 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22/07/2021,Nghị quyết 79 Chính phủ về Mua sắm thuốc phục vụ phòng chống dịch COVID19 2021,NQ 79 Chính

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

2

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2020 về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử do Chính phủ ban hành

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2020 Chính phủ,Nghị quyết 79 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 79 Chính phủ ban hành 2020,NQ 79 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 79 Chính phủ áp dụng 2020,NQ 79 Chính phủ mới nhất,NQ số 79 năm 2020 Chính phủ,Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 25/05/2020,Nghị quyết 79 Chính phủ về Các nước có công dân được cấp thị thực điện tử 2020,NQ 79 Chính

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

3

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2019 về đề nghị xây dựng Nghị định phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Chính phủ ban hành

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2019,Chính phủ,Xây dựng Nghị định ,Công tác phòng chống ,Vũ khí,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

4

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-CP

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

5

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2017,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Quản lý Nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-CP

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

6

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2015 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2015 Chính phủ,Nghị quyết 79 năm 2015 Chính phủ,Nghị quyết 79 Chính phủ ban hành 2015,NQ 79 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 79 Chính phủ áp dụng 2015,NQ 79 Chính phủ mới nhất,NQ số 79 năm 2015 Chính phủ,Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 04/11/2015,Nghị quyết 79 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2015,NQ 79 Chính phủ về Phiên họp

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

7

Nghị quyết 79/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2014

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2014,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

8

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2013 thực hiện thí điểm biện pháp bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chính phủ ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ DỊCH VỤ XẾP DỠ CONTAINER KHU VỰC CẢNG BIỂN NƯỚC SÂU CÁI MÉP - THỊ VẢI, TỈNH BÀ RỊA -

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

9

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2011 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2011

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2011,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 05/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

10

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2022,Tỉnh Vĩnh Long,phát triển kinh tế Vĩnh Long 2023,kế hoạch phát triển kinh tế Vĩnh Long,Phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Long,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2023

11

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất Vũng Tàu,Danh mục dự án có thu hồi đất Vũng Tàu 2023,Danh mục dự án có thu hồi đất Bà Rịa Vũng Tàu,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2023

12

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng năm 2023

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2022,Thành phố Hải Phòng,Kế hoạch đầu tư công Hải Phòng 2023,Thông qua kế hoạch đầu tư công Hải Phòng 2023,Kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng 2023,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2022

13

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2023

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2022,Tỉnh Kon Tum,Dự toán thu chi ngân sách địa phương Kon Tum,Dự toán thu chi ngân sách tỉnh Kon Tum 2023,Dự toán thu chi phân bổ ngân sách Kon Tum 2023,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2022

14

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2022,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch đầu tư công Cao Bằng 2023,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Cao Bằng 2023,Thông qua kế hoạch đầu tư công Cao Bằng,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

15

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2022,Tỉnh Quảng Bình,Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất Quảng Bình,Bổ sung dự án chuyển sử dụng đất Quảng Bình,Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất Quảng Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2022

16

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2022,Tỉnh Kiên Giang,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tư pháp,Dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực tư pháp,Dịch vụ công lĩnh vực tư pháp Kiên Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2022

17

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2022 về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2022,Tỉnh Hà Tĩnh,Đặt tên đường thị xã Kỳ Anh Hà Tĩnh,Đặt tên 54 tuyến đường thị xã Kỳ Anh,Danh sách tuyến đường đặt tên Kỳ Anh Hà Tĩnh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2022

18

Nghị định 79/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

79/2022/ND-CP,Nghị định 79 2022 Chính phủ,Nghị định 79 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 79 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 79 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 79 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 79 Chính phủ mới nhất,NĐ số 79 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 79/2022/ND-CP ngày 06/10/2022,Nghị định 79 Chính phủ về Nhiệm vụ quyền hạn Văn phòng Chính phủ 2022,NĐ 79 Chính phủ

Ban hành: 06/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2022

19

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2021 về giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Tuyên Quang năm 2022

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH TUYÊN QUANG

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

20

Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2021 về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2022 của thành phố Đà Nẵng

79/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2021,Thành phố Đà Nẵng,Biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính,Biên chế công chức trong tổ chức hành chính Đà Nẵng,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.92.49