Tra cứu 79/2016/QĐ-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 79/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 225298 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 79/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

79/2016/QD-UBND,Quyết định 79 2016,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2016/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

2

Quyết định 79/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 39/2009/QĐ-UBND quy định về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Phước

79/2016/QD-UBND,Quyết định 79 2016,Tỉnh Bình Phước,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2016/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

3

Quyết định 79/2016/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định

79/2016/QD-UBND,Quyết định 79 2016,Tỉnh Bình Định,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2016/QĐ-UBND Bình Định, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

4

Quyết định 79/2016/QĐ-UBND Quy định về cơ chế quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Nghệ An ban hành

79/2016/QD-UBND,Quyết định 79 2016,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2016/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

5

Quyết định 79/2016/QĐ-UBND sửa đổi "Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND

79/2016/QD-UBND,Quyết định 79 2016,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2016/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 09

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

6

Quyết định 79/2016/QĐ-UBND Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý công tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

79/2016/QD-UBND,Quyết định 79 2016,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2016/QĐ-UBND An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

7

Quyết định 79/2016/QĐ-UBND về quy định trợ cấp tiền ăn cho đối tượng bảo trợ xã hội tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh Thừa Thiên Huế

79/2016/QD-UBND,Quyết định 79 2016 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 79 năm 2016 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 79 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2016,QĐ 79 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,QĐ 79 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2016,QĐ 79 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất, số 79 năm 2016 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết định 79/2016/QD-UBND ngày 18/11/2016

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2016

8

Quyết định 79/2016/QĐ-UBND về quy định mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

79/2016/QD-UBND,Quyết định 79 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2016/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

9

Quyết định 79/2016/QĐ-UBND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

79/2016/QD-UBND,Quyết định 79 2016,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 26 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 26/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

10

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Gia Lai,Sản phẩm nông nghiệp chủ lực Gia Lai,Sản phẩm nông nghiệp chủ lực Gia Lai 2023,Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2023

11

Quyết định 79/QĐ-UBND Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Quảng Ngãi,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Quảng Ngãi,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Quảng Ngãi 2023,Tiết kiệm chống lãng phí Quảng Ngãi 2023,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2023

12

Quyết định 79/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Lạng Sơn,Giải pháp phát triển kinh tế xã hội Lạng Sơn 2023,Nhiệm vụ dự toán ngân sách Lạng Sơn 2023,Giải pháp phát triển cải thiện môi trường kinh doanh,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2023

13

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Một cửa/Một cửa liên thông PHỤ LỤC II DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (Ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2023

14

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2022

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực 2022,Văn bản quy phạm tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực 2022,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2023

15

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản,Thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản phát hành,Thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

16

Quyết định 79/QĐ-UBND về Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số Hồ Chí Minh,Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số Hồ Chí Minh 2023,Xác định Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số Hồ Chí Minh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2023

17

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế

79/QD-UBND,Quyết định 79 2023,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa Huế,Thủ tục hành chính được chuẩn hóa Huế 2023,Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc Sở Văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2023

18

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; - Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 16 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Không quá 07 ngày làm

Ban hành: 24/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

19

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch “Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

79/QD-UBND,Quyết định 79 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Quản lý và chăm sóc người nhiễm COVID19 tại nhà,Chăm sóc người nhiễm COVID19 tại nhà nơi lưu trú,Chăm sóc người nhiễm COVID19 tại nhà Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2022

20

Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

79/QD-UBND,Quyết định 79 2022,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch,Thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực du lịch,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Phú Yên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!