Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 779/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13729 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 779/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

779/QD-TTg,Quyết định 779 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid19,Quy định thành lập Quỹ vắc xin Covid19,Quy định Quỹ vắc xin phòng Covid19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

2

Quyết định 779/QĐ-TTg năm 2009 về tặng thưởng Bằng khen do Thủ tướng Chính phủ ban hành

779/QD-TTg,Quyết định 779 2009,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 779/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2010

3

Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

779/QD-UBND,Quyết định 779 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Chương trình mỗi xã một sản phẩm,Đề án mỗi xã một sản phẩm Quảng Ngãi,Chương trình mỗi xã một sản phẩm Quảng Ngãi,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2022

4

Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Người có công)

779/QD-UBND,Quyết định 779 2022,Tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính Người có công,Thủ tục hành chính lĩnh vực người có công,Thủ tục hành chính Ủy ban huyện Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

5

Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

779/QD-UBND,Quyết định 779 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp ,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

6

Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt vùng hạn chế và vùng phải đăng ký, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang

779/QD-UBND,Quyết định 779 2022,Tỉnh An Giang,Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất,Vùng hạn chế sử dụng nước dưới đất,Vùng đăng ký khai thác nước dưới đất An Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

7

Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

779/QD-UBND,Quyết định 779 2022,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính lĩnh vực người có công,Công bố thủ tục hành chính Người có công,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban huyện Bến Tre,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2022

8

Quyết định 779/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

779/QD-UBND,Quyết định 779 2022,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hải Châu,Kế hoạch sử dụng đất quận Hải Châu 2022,Kế hoạch sử dụng đất Hải Châu Đà Nẵng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2022

9

Kế hoạch 779/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống bệnh viêm gan vi rút trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025

779/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Phòng chống bệnh viêm gan vi rút tỉnh Bắc Ninh,Phòng chống bệnh viêm gan tỉnh Bắc Ninh 2021 2025,Phòng chống bệnh viêm gan vi rút Bắc Ninh 2021 2025,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

10

Quyết định 779/QĐ-BNV năm 2021 về quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

779/QD-BNV,Quyết định 779 2021,Bộ Nội vụ,Quy trình ISO giải quyết thủ tục theo ISO 9001 2015,Quy trình ISO nội bộ giải quyết thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính theo ISO 9001 2015,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

11

Quyết định 779-TTg năm 1995 về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

779-TTg,Quyết định 779-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ phụ cấp ưu đãi giáo viên,Chế độ phụ cấp ưu đãi,Hệ thống giáo dục quốc dân,Lao động - Tiền lương,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

12

Quyết định 779/QĐ-CTN năm 2020 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Chi do Chủ tịch nước ban hành

779/QD-CTN,Quyết định 779 2020,Chủ tịch nước,Cho trở lại quốc tịch Việt Nam,Cho trở lại quốc tịch đối với bà Nguyễn Thị Chi,Trở lại quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

13

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

14

Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2019

779/QD-UBND,Quyết định 779 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng 2019,Kế hoạch thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng Lâm Đồng,Điều chỉnh thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2021

15

Quyết định 779/QĐ-UBND về phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020

779/QD-UBND,Quyết định 779 2020,Tỉnh Yên Bái,Phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện tỉnh Yên Bái,Phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện năm 2020,Phê duyệt phương án tiết giảm công suất tiêu thụ điện,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

16

Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

779/QD-UBND,Quyết định 779 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Định mức sử dụng máy móc Sở Thông tin,Định mức sử dụng máy móc tỉnh Đắk Lắk,Tiêu chuẩn sử dụng thiết bị chuyên dùng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

17

Kế hoạch 779/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

--------------- Số: 779/KH-UBND Cao Bằng, ngày 30 tháng 3 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31/CT-TTG NGÀY 04/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

18

Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2020 về Định mức chi phí, đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng tại Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Lào Cai, giai đoạn 2020-2021

779/QD-UBND,Quyết định 779 2020,Tỉnh Lào Cai,Chi phí đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt Lào Cai,Định mức chi phí đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt,Đơn giá xử lý nước thải sinh hoạt Lào Cai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

19

Quyết định 779/QĐ-BYT năm 2020 phê duyệt Chương trình hỗ trợ thuốc Keytruda (Pembrolizumab) miễn phí một phần không thuộc khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài cho người bệnh ung thư do Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 thực hiện do Bộ Y tế ban hành

779/QD-BYT,Quyết định 779 2020,Bộ Y tế,Hỗ trợ thuốc,Người bệnh ung thư phổi,Viện trợ phi chính phủ ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 779/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

20

Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2018 về sửa đổi Quyết định 5068/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

779/QD-UBND,Quyết định 779 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Hệ thống hóa văn bản ,Hệ thống hóa văn bản pháp luật,Hệ thống hóa văn bản quy phạm ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232