Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 766/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 106165 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 766/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

766/QD-TTg,Quyết định 766 2022,Thủ tướng Chính phủ,Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ thủ tục hành chính,Đánh giá chất lượng phục vụ thủ tục hành chính điện tử,Bộ chỉ số điều hành chất lượng phục vụ dịch vụ công điện tử,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2022

2

Quyết định 766/QĐ-TTg năm 2013 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình đánh giá khu vực tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

766/QD-TTg,Quyết định 766 2013,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình đánh giá khu vực tài chính,Đánh giá Khu vực Tài chính ,Bổ sung thành viên ban chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

3

Quyết định 766/QĐ-TTg năm 2011 về bổ nhiệm ông Phạm Viết Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

766/QD-TTg,Quyết định 766 2011,Thủ tướng Chính phủ,Ông Phạm Viết Thanh,Tổng công ty Hàng không Việt Nam,Chủ tịch Hội đồng Thành viên ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2011

4

Quyết định 766/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

766/QD-TTg,Quyết định 766 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Đồng Tháp,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 01/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

5

Quyết định 766/QĐ-TTg năm 2008 về việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

766/QD-TTg,Quyết định 766 2008,Thủ tướng Chính phủ,Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ,Bộ Ngoại giao,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc ------- Số: 766/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm

Ban hành: 20/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2008

6

Quyết định 766/QĐ-KTNN năm 2022 quy định về Quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán nhà nước

766/QD-KTNN,Quyết định 766 2022,Kiểm toán Nhà nước,Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Kiểm toán nhà nước,Quy hoạch công chức lãnh đạo Kiểm toán nhà nước,Quy hoạch viên chức quản lý Kiểm toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

7

Quyết định 766/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 (Kèm theo Quyết định số 766/QĐ-BVHTTDL ngày 31/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến

Ban hành: 31/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

8

Kế hoạch 766/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hạnh phúc --------------- Số: 766/KH-UBND Bình Thuận, ngày 16 tháng 3 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN Thực hiện Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 16/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

9

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

766/QD-UBND,Quyết định 766 2022,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng,Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng,Thủ tục hành chính Ban Quản lý kinh tế Bình Định,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2022

10

Kế hoạch 766/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đối với một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025

766/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng,Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng chính Bắc Kạn,Quản lý dịch hại tổng hợp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

11

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

766/QD-UBND,Quyết định 766 2021,Tỉnh Bến Tre,Thủ tục khoa học công nghệ Sở Nông nghiệp Bến Tre,Công bố thủ tục về khoa học công nghệ Bến Tre,Thủ tục khoa học công nghệ và môi trường Bến Tre,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

12

Quyết định 766/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

766/QD-UBND,Quyết định 766 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Chương trình công tác của Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Chương trình công tác Ủy ban nhân dân Khánh Hòa,Chương trình công tác 2021 Ủy ban tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

13

Thông báo 766/TB-HĐTĐ năm 2021 về kết luận của Hội đồng thẩm định đối với kết quả pháp điển đề mục Giáo dục do Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp ban hành

766/TB-HDTD,Thông báo 766 2021,Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp,Kết luận kết quả pháp điển đề mục Giáo dục,Hội đồng thẩm định pháp điển đề mục Giáo dục,Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giáo dục,Giáo dục BỘ TƯ PHÁP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

14

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

766/QD-UBND,Quyết định 766 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

15

Chỉ thị 766-TTg năm 1997 phân công trách nhiệm thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc đưa trái phép phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

766-TTg,Chỉ thị 766-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 766-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1997 CHỈ THỊ

Ban hành: 17/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

16

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

766/QD-UBND,Quyết định 766 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Lực lượng phong trào toàn dân phòng cháy Thanh Hóa,Kiện toàn chất lượng toàn dân phòng cháy Thanh Hóa,Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

17

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi/bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai

766/QD-UBND,Quyết định 766 2021,Tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa ,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

18

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

766/QD-UBND,Quyết định 766 2020,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai 2021,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

19

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

20

Quyết định 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022 do Chủ tịch nước ban hành

766/2022/QD-CTN,Quyết định 766 2022,Chủ tịch nước,Quyết định đặt xá,Đặt xá năm 2022,Thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn,Đặc xá người bị kết án phạt tù có thời hạn,Đặc xá người bị kết án phạt tù chung thân,Điều kiện được đề nghị đặc xá,Trách nhiệm hình sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220