Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 75/2008/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 67860 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 75/CP-CN ngày 09/01/2004 của Chính phủ về việc cho phép đầu tư dự án tuyến đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân

75/CP-CN, Công văn 75, Chính phủ, Xây dựng- Đô thị, Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75/CP-CN V/v cho phép đầu tư dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2004 Kính

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

2

Công văn số 75/CP-QHQT ngày 17/01/2003 của Chính phủ về việc Tổng công ty Điện lực Việt Nam tiếp nhận tài trợ của TDA (Hoa Kỳ)

75/CP-QHQT, Công văn 75, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75/CP-QHQT V/v Tổng công ty Điện lực Việt Nam tiếp nhận tài trợ của TDA (Hoa Kỳ) Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 17/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

3

Công văn số 75/CP-QHQT về việc Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Thoát nước thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

75/CP-QHQT, Công văn 75, Chính phủ, Đầu tư CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 75/CP-QHQT V/v: Tiếp nhận HTKT cho Dự án Thoát nước TP Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2000

Ban hành: 24/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2008

4

Công văn về việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

75/CP-DMDN,Công văn 75 1999,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75/CP-ĐMDN Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 75/CP

Ban hành: 31/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

5

Công văn 5056/VPCP-KSTT năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

5056/VPCP-KSTT,Công văn 5056 2021,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP,Đôn đốc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP,Phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2021,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

6

Công văn 75/BVHTTDL-DSVH năm 2022 về thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Cổ Ngõa, thành phố Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

75/BVHTTDL-DSVH,Công văn 75 2022,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thẩm định Dự án tu bổ di tích đền Cổ Ngõa Hà Nội,Thẩm định Dự án tu bổ di tích đền Cổ Ngõa,Thẩm định Dự án tu bổ tôn tạo di tích đền Cổ Ngõa Hà Nội,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2022

7

Công văn 75/TCHQ-PC năm 2021 trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

75/TCHQ-PC,Công văn 75 2021,Tổng cục Hải quan,Kiến nghị về thủ tục hải quan,Trả lời vướng mắc về thủ tục hải quan,Vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

8

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

9

Công văn 75/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai công tác hải quan tại sân bay Phù Cát do Tổng cục Hải quan ban hành

75/TCHQ-GSQL,Công văn 75 2020,Tổng cục Hải quan,Triển khai công tác,Giám sát hải quan,Cảng hàng không Phù Cát ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

10

Công văn 75/CVL-QLLĐ năm 2019 về hợp đồng lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Cục Việc làm ban hành

75/CVL-QLLD,Công văn 75 2019,Cục Việc làm,Ý kiến Cục Việc làm về hợp đồng lao động nước ngoài,Hợp đồng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam,Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC VIỆC LÀM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

11

Công văn 75/TXNK-PL năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Máy trộn đồng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

75/TXNK-PL,Công văn 75 2019,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác định trước mã số hàng hóa ,Mã số hàng hóa,Xác định mã số hàng hóa ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

12

Công văn 75/GSQL-GQ4 năm 2021 vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

75/GSQL-GQ4,Công văn 75 2021,Cục Giám sát quản lý về hải qu,C/O mẫu D điện tử,Vướng mắc C/O mẫu D điện tử,Hướng dẫn C/O mẫu D điện tử,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

13

Công văn 14084/BTC-CST năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

75/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 09/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017. Tại điểm 9 Nghị quyết số 75/NQ-CP

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

14

Công văn 75/BXD-KTXD năm 2017 về cách tính thu hồi vật liệu đầu tư hệ thống điện nước thông gió, chiếu sáng thủy điện Sông Bung 2 do Bộ Xây dựng ban hành

75/BXD-KTXD,Công văn 75 2017,Bộ Xây dựng,Chủ đầu tư,Đầu tư xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/BXD-KTXD V/v: cách tính thu hồi các loại vật liệu đầu

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

15

Công văn 75/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

75/TCT-CS,Công văn 75 2017,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Chính sách thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Địa bàn ưu đãi đầu tư,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

16

Công văn 75/TCT-CS năm 2016 về kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

75/TCT-CS,Công văn 75 2016,Tổng cục Thuế,Kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Nộp thuế giá trị gia tăng ,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ,Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

17

Công văn 75/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 207/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

75/BXD-KTXD,Công văn 75,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Giá hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/BXD-KTXD V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

18

Công văn 75/TTg-KTN năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

75/TTg-KTN,Công văn 75 2015,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh Quy hoạch phát triển,Quy hoạch phát triển công nghiệp,Bổ sung Quy hoạch Khu Công nghiệp ,điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Bến Tre ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2015

19

Công văn 75/TCT-TTR năm 2015 hỗ trợ trong kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

75/TCT-TTR,Công văn 75 2015,Tổng cục Thuế,Hỗ trợ,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 75/TCT-TTR V/v hỗ trợ trong kiểm tra

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2015

20

Công văn 75/TCHQ-TXNK năm 2015 về hướng dẫn tính phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

75/TCHQ-TXNK,Công văn 75 2015,Tổng cục Hải quan,Phí bản quyền ,Tính phí bản quyền ,Hướng dẫn tính phí bản quyền ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233