Tra cứu 73/2010/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 73/2010/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 258342 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

73/2010/ND-CP,Nghị định 73 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực an ninh trật tự,An toàn xã hội,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 73/2010/NĐ-CP

Ban hành: 12/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

2

Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

73/2023/ND-CP,Nghị định 73 2023 Chính phủ,Nghị định 73 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 73 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 73 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 73 Chính phủ mới nhất, số 73 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 73/2023/ND-CP ngày 29/09/2023,Nghị định 73 Chính phủ về Khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám

Ban hành: 29/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2023

3

Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

73/2020/ND-CP,Nghị định 73 2020 Chính phủ,Nghị định 73 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 73 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 73 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 73 Chính phủ mới nhất, số 73 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 73/2020/ND-CP ngày 30/06/2020,Nghị định 73 Chính phủ về Kiểm soát xuất nhập cảnh người ra vào Việt Nam 2020,NĐ 73

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

4

Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

73/2019/ND-CP,Nghị định 73 2019 Chính phủ,Nghị định 73 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 73 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 73 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 73 Chính phủ mới nhất, số 73 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 73/2019/ND-CP ngày 05/09/2019,Nghị định 73 Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin 2019,NĐ 73 Chính phủ về Ứng dụng

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

5

Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất

73/2018/ND-CP,Nghị định 73 2018 Chính phủ,Nghị định 73 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 73 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 73 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 73 Chính phủ mới nhất, số 73 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 73/2018/ND-CP ngày 15/05/2018,Nghị định 73 Chính phủ về Chất ma túy 2018,NĐ 73 Chính phủ về Chất ma túy 2018,Nghị

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

6

Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

--------------- Số: 73/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH VỀ THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn

Ban hành: 14/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

7

Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

73/2016/ND-CP,Nghị định 73 2016 Chính phủ,Nghị định 73 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 73 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 73 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 73 Chính phủ mới nhất, số 73 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 73/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 73 Chính phủ về Kinh doanh bảo hiểm 2016,NĐ 73 Chính phủ về Kinh doanh bảo

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

8

Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

73/2015/ND-CP,Nghị định 73 2015 Chính phủ,Nghị định 73 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 73 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 73 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 73 Chính phủ mới nhất, số 73 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 73/2015/ND-CP ngày 08/09/2015,Nghị định 73 Chính phủ về Cơ sở giáo dục đại học 2015,NĐ 73 Chính phủ về Cơ sở giáo dục

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

9

Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

73/2014/ND-CP,Nghị định 73 2014 Chính phủ,Nghị định 73 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 73 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 73 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 73 Chính phủ mới nhất, số 73 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 73/2014/ND-CP ngày 23/07/2014 CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

10

Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2023 về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể do Chính phủ ban hành

73/NQ-CP,Nghị quyết 73 2023 Chính phủ,Nghị quyết 73 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 73 Chính phủ ban hành 2023,NQ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 73 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 73 Chính phủ mới nhất,NQ số 73 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 06/05/2023,Nghị quyết 73 Chính phủ về Ủy quyền quyết định giá đất cụ thể 2023,NQ 73 Chính phủ về Ủy

Ban hành: 06/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2023

11

Nghị định 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

73/2013/ND-CP,Nghị định 73 2013,Chính phủ,Chi trả trợ cấp BHXH 2013,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 73/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

12

Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2022 về rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” do Chính phủ ban hành

73/NQ-CP,Nghị quyết 73 2022,Chính phủ,Rút xây dựng Nghị định sản xuất tại Việt Nam,Nhiệm vụ xây dựng văn bản sản xuất tại Việt Nam,Rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định sản xuất tại Việt Nam,Thương mại,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2022

13

Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

73/2012/ND-CP,Nghị định 73 2012,Chính phủ,Hợp tác đầu tư nước ngoài ,Lĩnh vực giáo dục,Đầu tư,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 26/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

14

Nghị định 73/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

73/2011/ND-CP,Nghị định 73 2011 Chính phủ,Nghị định 73 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 73 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 73 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 73 Chính phủ mới nhất, số 73 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 73/2011/ND-CP ngày 24/08/2011,Nghị định 73 Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính 2011,NĐ 73 Chính phủ về Xử phạt vi

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

15

Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga do Chính phủ ban hành

73/NQ-CP,Nghị quyết 73 2021,Chính phủ,Mua vắc xin Sputnik V của Nga,Mua vắc xin Sputnik V,Vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/NQ-CP

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

16

Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Công an xã

73/2009/ND-CP,Nghị định 73 2009 Chính phủ,Nghị định 73 năm 2009 Chính phủ,Nghị định 73 Chính phủ ban hành 2009,NĐ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 73 Chính phủ áp dụng 2009,NĐ 73 Chính phủ mới nhất, số 73 năm 2009 Chính phủ,Nghị định 73/2009/ND-CP ngày 07/09/2009,Nghị định 73 Chính phủ về Công an xã 2009,NĐ 73 Chính phủ về Công an xã 2009,Nghị định

Ban hành: 07/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2009

17

Nghị định 73/2008/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

73/2008/ND-CP,Nghị định 73 2008,Chính phủ,Thị xã Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương,Thành lập phường,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 73/2008/NĐ-CP

Ban hành: 09/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2008

18

Nghị quyết 73/NQ-CP năm 2019 về chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành

73/NQ-CP,Nghị quyết 73 2019 Chính phủ,Nghị quyết 73 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 73 Chính phủ ban hành 2019,NQ 73 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 73 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 73 Chính phủ mới nhất,NQ số 73 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 23/09/2019,Nghị quyết 73 Chính phủ về Doanh nghiệp nhà nước 2019,NQ 73 Chính phủ về Doanh nghiệp nhà

Ban hành: 23/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

19

Nghị định 73/2007/NĐ-CP về việc hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước

73/2007/ND-CP,Nghị định 73 2007,Chính phủ,Mật mã dân sự,Sử dụng mật mã,Bảo vệ thông tin bằng mật mã,Dịch vụ mật mã dân sự,Sản phẩm mật mã dân sự,Kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ

Ban hành: 08/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

20

Nghị định 73/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

73/2006/ND-CP,Nghị định 73 2006,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính dạy nghề,Lĩnh vực dạy nghề,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** Số:

Ban hành: 31/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!