Tra cứu 71/2012/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 71/2012/NĐ-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 267139 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

71/2012/ND-CP,Nghị định 71 2012,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực giao thông đường bộ,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 71/2012/NĐ-CP

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

2

Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

11/2013/TT-BCA,Thông tư 11 2013,Bộ Công An,Xử phạt vi phạm hành chính,Hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP ,Hướng dẫn Nghị định 71/2012/NĐ-CP,Phạt vi phạm giao thông ,Xử phạt vi phạm giao thông,Vi phạm giao thông đường bộ,Vi phạm giao thông,Lĩnh vực giao thông vận tải ,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

3

Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng để thực hiện áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP

31 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHẠM VI KHU VỰC NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỂ THỰC HIỆN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỨC XỬ PHẠT RIÊNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2012/NĐ-CP NGÀY 19/9/2012 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

4

Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

71/2023/ND-CP,Nghị định 71 2023 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 71/2023/ND-CP ngày 20/09/2023,Nghị định 71 Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức 2023,NĐ 71 Chính phủ

Ban hành: 20/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2023

5

Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

71/2022/ND-CP,Nghị định 71 2022 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 71/2022/ND-CP ngày 01/10/2022,Nghị định 71 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP 2022,NĐ 71 Chính phủ về Sửa

Ban hành: 01/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2022

6

Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

71/2020/ND-CP,Nghị định 71 2020 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 71/2020/ND-CP ngày 30/06/2020,Nghị định 71 Chính phủ về Nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non 2020,NĐ 71 Chính

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

7

Nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

71/2019/ND-CP,Nghị định 71 2019 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 71/2019/ND-CP ngày 30/08/2019,Nghị định 71 Chính phủ về Hóa chất 2019,NĐ 71 Chính phủ về Hóa chất 2019,Nghị định Hóa

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

8

Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

71/2018/ND-CP,Nghị định 71 2018 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 71/2018/ND-CP ngày 15/05/2018,Nghị định 71 Chính phủ về Vật liệu nổ 2018,NĐ 71 Chính phủ về Vật liệu nổ 2018,Nghị

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

9

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng

71/2017/ND-CP,Nghị định 71 2017 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 71/2017/ND-CP ngày 06/06/2017,Nghị định 71 Chính phủ về Công ty đại chúng 2017,NĐ 71 Chính phủ về Công ty đại chúng

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2017

10

Nghị định 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

71/2016/ND-CP,Nghị định 71 2016 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 71/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 71 Chính phủ về Trình tự thủ tục 2016,NĐ 71 Chính phủ về Trình tự thủ tục

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

11

Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam

71/2015/ND-CP,Nghị định 71 2015 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 71/2015/ND-CP ngày 03/09/2015,Nghị định 71 Chính phủ về Quản lý hoạt động 2015,NĐ 71 Chính phủ về Quản lý hoạt động

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

12

Nghị định 71/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

71/2014/ND-CP,Nghị định 71 2014 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 71/2014/ND-CP ngày 21/07/2014,Nghị định 71 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Cạnh tranh 2014,NĐ 71 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 21/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

13

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2023 về dự thảo Nghị quyết về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2023 Chính phủ,Nghị quyết 71 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 71 Chính phủ ban hành 2023,NQ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 71 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 71 Chính phủ mới nhất,NQ số 71 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 06/05/2023,Nghị quyết 71 Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết kinh phí cải tạo công trình 2023,NQ 71 Chính

Ban hành: 06/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2023

14

Nghị định 71/2013/NĐ-CP đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

71/2013/ND-CP,Nghị định 71 2013 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 71/2013/ND-CP ngày 11/07/2013 CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

15

Nghị định 71/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

71/2011/ND-CP,Nghị định 71 2011,Chính phủ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 22/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2011

16

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2021,Chính phủ,Đề nghị xây dựng Nghị quyết về phát triển tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển Thanh Hóa,Cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

17

Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở

71/2010/ND-CP,Nghị định 71 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật nhà ở,Bất động sản ---CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 71/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2010  

Ban hành: 23/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2010

18

Nghị định 71/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

71/2009/ND-CP,Nghị định 71 2009,Chính phủ,Thanh tra Văn hóa Thể thao Du lịch,Thanh tra Văn hóa,Thanh tra Thể thao,Thanh tra Du lịch,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 28/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

19

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2020,Chính phủ,Xây dựng Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm,Xây dựng quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm,Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

20

Nghị định 71/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

71/2008/ND-CP,Nghị định 71 2008 Chính phủ,Nghị định 71 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 71 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 71 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 71 Chính phủ mới nhất, số 71 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 71/2008/ND-CP ngày 05/06/2008,Nghị định 71 Chính phủ về Bổ sung 2008,NĐ 71 Chính phủ về Bổ sung 2008,Nghị định Bổ

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!