Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 70-Q��/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7530 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 03-KH/TW năm 2021 thực hiện Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ban Chấp hành Trung ương,Thực hiện Kết luận 21-KL/TW xây dựng Đảng,Xử lý cán bộ đảng viên suy thoái tư tưởng đạo đức,Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 03-KH/TW

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2022

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 70:2022/BTNMT về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

QCVN70:2022/BTNMT,Quy chuẩn QCVN70:2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 70:2022/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:50.000, 1:100.000 National technical regulation on national topographic maps at scales 1:50.000, 1:100.000 Mục lục

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2022

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi

QCVN70:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN70:2014,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 70 : 2014/BGTVT VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT KHO CHỨA NỔI National Technical Regulation for Classification and Technical Supervision of Floating storage Units Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 07/04/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 70 :2013/BTTTT về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (fm) băng tần từ 54 mhz đến 68 mhz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN70:2013/BTTTT,Quy chuẩn QCVN70:2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 70 :2013/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỔ TẦN SỐ VÀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRUYỀN THANH KHÔNG DÂY SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU TẦN (FM) BĂNG TẦN TỪ 54 MHZ ĐẾN 68 MHZ National technical regulation on electromagnetic

Ban hành: 10/07/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-70:2013 (EN 81-70:2003) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng - Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật.

TCVN6396-70:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-70:2013,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-70: 2013 EN 81-70:2003 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - ÁP DỤNG RIÊNG CHO THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG- PHẦN 70: KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THANG MÁY CỦA NGƯỜI KỂ CẢ NGƯỜI

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-70:2013 (IEC 60068-2-70:1995) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-70: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Xb: Độ mài mòn của nhãn cà chữ do cọ xát của ngón tay và bàn tay

TCVN7699-2-70:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-70:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-70:2013 IEC 60068-2-70:1995 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-70: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Xb: ĐỘ MÀI MÒN CỦA NHÃN VÀ CHỮ DO CỌ XÁT CỦA NGÓN TAY VÀ BÀN TAY Environmental testing - Part 2-70: Tests

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-70:2013 (IEC 60335-2-70 : 2007) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-70: Yêu cầu cụ thể đối với máy vắt sữa

TCVN5699-2-70:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-70:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-70 : 2013 IEC 60335-2-70 : 2007 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-70: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY VẮT SỮA Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-70

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-70:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cà chua do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-70:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-70:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm tính khác biệt,Giống cà chua,Tính đồng nhất và tính ổn định,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-70 : 2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG CÀ CHUA National

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

10

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 70:2002 về đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng cho Bê tông thuỷ công - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN70:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN70:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 70:2002 ,Sỏi và sỏi dăm,Bê tông thuỷ công ,Yêu cầu kỹ thuật,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 70:2002 ĐÁ DĂM, SỎI VÀ SỎI DĂM DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Crushed Stone, Gravel, Crushed Gravel - Technical Requirements

Ban hành: 29/01/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9409-3:2014 về Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Phương pháp thử  - Phần 3: Xác định tỷ lệ thay đổi khối lượng ở 70o C

TCVN9409-3:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9409-3:2014,***,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9409-3:2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - TẤM CPE - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG Ở 70 °C Waterproofing material - CPE (chlorinated polyethylene) sheeting - Test methods - Part 3: Test method

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12444:2018 (ISO 20585:2005) về Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền uốn sau khi ngâm trong nước ở nhiệt độ 70°C hoặc 100°C (nhiệt độ sôi)

TCVN12444:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12444:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12444:2018 ISO 20585:2005 VÁN GỖ NHÂN TẠO - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN SAU KHI NGÂM TRONG NƯỚC Ở NHIỆT ĐỘ 70°C HOẶC 100°C (NHIỆT ĐỘ SÔI) Wood-based panels - Determination of wet bending strength after immersion in water at 70 °C

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

14

Kế hoạch 58-KH/BTGTW năm 2021 thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Ban Tuyên giáo Trung ương,Thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05,Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh,Học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------------

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2021

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11501:2016 (ISO 6118:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Cốc bít và vòng bít đàn hồi cho xy lanh của hệ thống phanh thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ (nhiệt độ làm việc lớn nhất 70°C)

TCVN11501:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11501:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11501:2016 ISO 6118:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - CỐC BÍT VÀ VÒNG BÍT ĐÀN HỒI CHO XY LANH CỦA HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC SỬ DỤNG DẦU PHANH CÓ GỐC KHÔNG TỪ DẦU MỎ (NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC LỚN NHẤT 70 °C) Road vehicles -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6333:2010 (GS 2/3-9:2005) về Đường - Xác định độ màu của dung dịch đường ở pH 7,0

TCVN6333:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6333:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6333 : 2010 GS 2/3-9:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU CỦA DUNG DỊCH ĐƯỜNG Ở pH 7,0 The determination of sugar solution colour at pH 7.0 Lời nói đầu TCVN 6333:2010 thay thế TCVN 6333:2001; TCVN 6333:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6388:2006 (CODEX STAN 70 – 1981, REV.1- 1995) về cá ngừ đóng hộp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6388:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6388:2006,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cá ngừ đóng hộp ,TCVN 6388:2006,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6388 : 2006 CODEX STAN 70 – 1981, REV.1- 1995 CÁ NGỪ ĐÓNG HỘP Canned tuna and bonito Lời nói đầu TCVN 6388 : 2006 thay thế TCVN 6388 : 1998;

Ban hành: 29/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6388:1998 (CODEX STAN 70 - 1981) về cá ngừ đóng hộp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6388:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6388:1998,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cá ngừ đóng hộp ,TCVN 6388:1998 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6388 : 1998 CODEX STAN 70 - 1981 CÁ NGỪ ĐÓNG HỘP Canned tuna and bonito Lời nói đầu TCVN 6388:1998 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105