Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-Q��/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 89269 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy định 70-QĐ/TW năm 2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

70-QD/TW,Quy định 70-QD 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Quản lý biên chế hệ thống chính trị,Quản lý biên chế của hệ thống chính trị,Công tác quản lý biên chế hệ thống chính trị,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số:

Ban hành: 18/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2022

2

Kết luận 70-KL/TW năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

70-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Thực hiện Nghị quyết,Kinh tế tập thể,Nâng cao hiệu quả,Thương mại BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 70-KL/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020 KẾT LUẬN

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

3

Quyết định 70/QĐ-TW năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ban Bí thư ban hành

70/QD-TW,Quyết định 70 2012,Ban Bí thư,Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ,Nâng cao chất lượng hoạt động ,Kiện toàn tổ chức,Ban chỉ đạo trung ương,Phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 70/QĐ-TW

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

4

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

5

Quyết định 70-QĐ/TW năm 1999 ban hành Quy chế về quan hệ công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các ban đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

70-QD/TW,Quyết định 70-QD 1999,Bộ Chính trị,Quy chế,Quan hệ công tác,Văn phòng Trung ương Đảng,Bộ máy hành chính BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 70-QĐ/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 25/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

6

Kế hoạch 70/KH-LĐLĐ năm 2022 về tổ chức chương trình "Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên" năm 2023 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

70/KH-LDLD,Kế hoạch 70 2022,Liên đoàn Lao động Thành phố H,Tổ chức Phiên chợ nghĩa tình Tết đoàn viên,Tổ chức Phiên chợ nghĩa tình Tết 2023,Tổ chức Chương trình Phiên chợ nghĩa tình,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 13/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2022

7

Hướng dẫn 70-HD/BTGTW năm 2022 về tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

70-HD/BTGTW,Hướng dẫn 70-HD 2022,Ban Tuyên giáo Trung ương,Tuyên truyền bảo đảm an ninh môi trường,Tuyên truyền an ninh môi trường phát triển đất nước,Tuyên truyền an ninh môi trường phát triển bền vững,Tài nguyên - Môi trường BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 03/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2022

8

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2022 sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 28/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; vay ngân sách địa phương; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

70/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 28/NQ-HĐND Vĩnh Long,Sửa đổi Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách,Sửa đổi phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Vĩnh Long,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

9

Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số: 70/KH-UBND Cần Thơ, ngày 29 tháng 3 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 169/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW, CHỈ THỊ SỐ 45-CT/TW VÀ KẾT LUẬN SỐ 12-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2022

10

Kế hoạch 70/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

70/KH-VKSTC,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát,Tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát,Thi tuyển Kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

11

Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2022

70/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính Vũng Tàu,Số hóa giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính Vũng Tàu,Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

12

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2022 điều chỉnh nội dung Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

70/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2022,Tỉnh Hà Tĩnh,Quy hoạch Hà Tĩnh 2021 2030,Điều chỉnh Quy hoạch Hà Tĩnh 2021 2030,Điều chỉnh nội dung Quy hoạch Hà Tĩnh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2022

13

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

70/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Chiến lược phát triển văn hóa đến 2030,Kế hoạch phát triển văn hóa Tuyên Quang,Thực hiện phát triển văn hóa Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

14

Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

70/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng hàng hóa,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

15

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

70/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau,Thực hiện nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ,Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2022

16

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2022 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tỉnh Hưng Yên

70/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Triển khai tiêm vắc xin COVID19 cho trẻ em,Tiêm vắc xin COVID19 cho trẻ 5 đến dưới 12,Tiêm vắc xin COVID19 trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

17

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2022 về Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

70/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Chăm sóc sức khỏe tình dục vị thành niên,Chăm sóc sức khỏe tình dục thanh niên,Kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2022

18

Chỉ thị 19-CT/TW năm 2022 về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

19-CT/TW,Chỉ thị 19-CT 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Tổ chức Tết Quý Mão 2023,Nhiệm vụ trọng tâm tổ chức Tết 2023,Thực hiện nhiệm vụ tổ chức Tết 2023,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 19-CT/TW

Ban hành: 18/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2022

19

Kết luận 45-KL/TW năm 2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

45-KL/TW,Ban Chấp hành Trung ương,Định hướng Quy hoạch quốc gia 2021 2030,Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 2030,Quy hoạch tổng thể quốc gia tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số:

Ban hành: 17/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2022

20

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

70/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam Lạng Sơn,Kế hoạch phát triển gia đình Việt Nam,Thực hiện xây dựng gia đình Việt Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105