Tra cứu 70/2011/TT-BCA

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70/2011/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 245917 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 70/2011/TT-BCA hướng dẫn quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự do Bộ Công an ban hành

70/2011/TT-BCA,Thông tư 70 2011 Bộ Công An,Thông tư 70 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 70 Bộ Công An ban hành 2011,TT 70 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 70 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 70 Bộ Công An mới nhất,TT số 70 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2011,Thông tư 70 Bộ Công An về Hướng dẫn Bộ Luật tố tụng hình sự 2011,TT 70 Bộ Công An

Ban hành: 10/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2011

2

Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

70/2020/TT-BCA,Thông tư 70 2020 Bộ Công An,Thông tư 70 năm 2020 Bộ Công An,Thông tư 70 Bộ Công An ban hành 2020,TT 70 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 70 Bộ Công An áp dụng 2020,TT 70 Bộ Công An mới nhất,TT số 70 năm 2020 Bộ Công An,Thông tư 70/2020/TT-BCA ngày 22/06/2020,Thông tư 70 Bộ Công An về Xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân 2020,TT

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

3

Thông tư 70/2011/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

70/2011/TT-BGTVT,Thông tư 70 2011 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 70 năm 2011 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 70 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2011,TT 70 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 70 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2011,TT 70 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 70 năm 2011 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 70/2011/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

4

Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Thông tư 87/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

70/2011/TT-BNNPTNT,Thông tư 70 2011 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 70 năm 2011 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thông tư 70 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2011,TT 70 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,TT 70 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2011,TT 70 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,TT số 70 năm 2011 Bộ Nông

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2011

5

Thông tư 70/2011/TT-BTC quy định chi tiết nội dung của Quyết định 15/2011/QĐ-TTg về mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

70/2011/TT-BTC,Thông tư 70 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 70 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 70 Bộ Tài chính ban hành 2011,TT 70 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 70 Bộ Tài chính áp dụng 2011,TT 70 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 70 năm 2011 Bộ Tài chính,Thông tư 70/2011/TT-BTC ngày 23/05/2011 BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

6

Thông tư 70/2023/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 42/2008/QĐ-BTC và 43/2008/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

70/2023/TT-BTC,Thông tư 70 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 70 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 70 Bộ Tài chính ban hành 2023,TT 70 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 70 Bộ Tài chính áp dụng 2023,TT 70 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 70 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 70/2023/TT-BTC ngày 17/11/2023,Thông tư 70 Bộ Tài chính về bãi bỏ Quyết định 42/2008/QĐ-BTC 2023,TT

Ban hành: 17/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2023

7

Thông tư 81/2011/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành

81/2011/TT-BCA,Thông tư 81 2011 Bộ Công An,Thông tư 81 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 81 Bộ Công An ban hành 2011,TT 81 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 81 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 81 Bộ Công An mới nhất,TT số 81 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 81/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011,Thông tư 81 Bộ Công An về Biểu mẫu sử dụng đăng ký cư trú 2011,TT 81 Bộ Công An về

Ban hành: 15/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2011

8

Thông tư 76/2011/TT-BCA quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân do Bộ Công an ban hành

76/2011/TT-BCA,Thông tư 76 2011 Bộ Công An,Thông tư 76 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 76 Bộ Công An ban hành 2011,TT 76 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 76 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 76 Bộ Công An mới nhất,TT số 76 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 76/2011/TT-BCA ngày 22/11/2011,Thông tư 76 Bộ Công An về Phân công trách nhiệm 2011,TT 76 Bộ Công An về Phân công

Ban hành: 22/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

9

Thông tư 75/2011/TT-BCA sửa đổi Điểm 3.1.7 Khoản 3 Điều 7 Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ Công an ban hành

75/2011/TT-BCA,Thông tư 75 2011 Bộ Công An,Thông tư 75 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 75 Bộ Công An ban hành 2011,TT 75 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 75 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 75 Bộ Công An mới nhất,TT số 75 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011,Thông tư 75 Bộ Công An về Giấy bán cho tặng xe 2011,TT 75 Bộ Công An về Giấy bán

Ban hành: 17/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2011

10

Thông tư 74/2011/TT-BCA sửa đổi Thông tư 21/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn Nghị định 12/2007/NĐ-CP quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

74/2011/TT-BCA,Thông tư 74 2011,Bộ Công An,Công an nhân dân,Công dân phục vụ có thời hạn BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/2011/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

11

Thông tư 71/2011/TT-BCA quy định về tuyển sinh vào trường Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

71/2011/TT-BCA,Thông tư 71 2011,Bộ Công An,Tuyển sinh vào trường Công an nhân dân,Trường Công an nhân dân,Giáo dục BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2011/TT-BCA Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

12

Thông tư 66/2011/TT-BCA quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

66/2011/TT-BCA,Thông tư 66 2011 Bộ Công An,Thông tư 66 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 66 Bộ Công An ban hành 2011,TT 66 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 66 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 66 Bộ Công An mới nhất,TT số 66 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 66/2011/TT-BCA ngày 03/10/2011,Thông tư 66 Bộ Công An về Công an nhân dân 2011,TT 66 Bộ Công An về Công an nhân

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2011

13

Thông tư 65/2011/TT-BCA quy định về quản lý dự án đầu tư, đấu thầu xây dựng công trình trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

65/2011/TT-BCA,Thông tư 65 2011 Bộ Công An,Thông tư 65 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 65 Bộ Công An ban hành 2011,TT 65 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 65 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 65 Bộ Công An mới nhất,TT số 65 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 65/2011/TT-BCA ngày 30/09/2011,Thông tư 65 Bộ Công An về Công an nhân dân 2011,TT 65 Bộ Công An về Công an nhân

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2011

14

Thông tư 63/2011/TT-BCA về quy định biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

63/2011/TT-BCA,Thông tư 63 2011 Bộ Công An,Thông tư 63 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 63 Bộ Công An ban hành 2011,TT 63 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 63 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 63 Bộ Công An mới nhất,TT số 63 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 63/2011/TT-BCA ngày 07/09/2011,Thông tư 63 Bộ Công An về Biểu mẫu sổ sách 2011,TT 63 Bộ Công An về Biểu mẫu sổ

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

15

Thông tư 61/2011/TT-BCA hướng dẫn chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

61/2011/TT-BCA,Thông tư 61 2011 Bộ Công An,Thông tư 61 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 61 Bộ Công An ban hành 2011,TT 61 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 61 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 61 Bộ Công An mới nhất,TT số 61 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 61/2011/TT-BCA ngày 30/08/2011,Thông tư 61 Bộ Công An về Công an nhân dân 2011,TT 61 Bộ Công An về Công an nhân

Ban hành: 30/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2011

16

Thông tư 58/2011/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm do Bộ Công an ban hành

58/2011/TT-BCA,Thông tư 58 2011 Bộ Công An,Thông tư 58 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 58 Bộ Công An ban hành 2011,TT 58 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 58 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 58 Bộ Công An mới nhất,TT số 58 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 58/2011/TT-BCA ngày 09/08/2011,Thông tư 58 Bộ Công An về Đồ vật cấm đưa vào trại giam 2011,TT 58 Bộ Công An về Đồ

Ban hành: 09/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2011

17

Thông tư 50/2011/TT-BCA quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

50/2011/TT-BCA,Thông tư 50 2011,Bộ Công An,Tiếp công dân,Khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh ,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2011/TT-BCA

Ban hành: 11/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2011

18

Thông tư 48/2011/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội do Bộ Công an ban hành

48/2011/TT-BCA,Thông tư 48 2011 Bộ Công An,Thông tư 48 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 48 Bộ Công An ban hành 2011,TT 48 Bộ Công An còn hiệu lực,TT 48 Bộ Công An áp dụng 2011,TT 48 Bộ Công An mới nhất,TT số 48 năm 2011 Bộ Công An,Thông tư 48/2011/TT-BCA ngày 06/07/2011,Thông tư 48 Bộ Công An về Thực hiện dân chủ 2011,TT 48 Bộ Công An về Thực hiện dân

Ban hành: 06/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

19

Thông tư 46/2011/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân do Bộ Công an ban hành

46/2011/TT-BCA,Thông tư 46 2011,Bộ Công An,Phạm nhân gặp thân nhân,Nhận quà của thân nhân,Nhận tiền của thân nhân,Liên lạc điện thoại với thân nhân ,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!