Tra cứu 69/2014/NQ-H��ND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 69/2014/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38317 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

69/2014/ND-CP,Nghị định 69 2014,Chính phủ,Tập đoàn kinh tế nhà nước,Tổng công ty Nhà nước,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 69/2014/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

2

Nghị quyết 69/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2015

69/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2014,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2014/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

3

Nghị quyết 69/2014/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020

69/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2014,Tỉnh Bình Thuận,Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng,Quản lý bảo vệ phát triển rừng,Bảo vệ phát triển rừng,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2014

4

Nghị quyết 69/2014/NQ-HĐND quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

69/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2014,Tỉnh Kiên Giang,Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2014/NQ

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

5

Nghị quyết 69/2014/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 do tỉnh Sơn La ban hành

69/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2014,Tỉnh Sơn La,Phòng chống ma tuý ,Kiểm soát ma tuý,Phòng chống kiểm soát ma tuý,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

6

Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

69/2022/ND-CP,Nghị định 69 2022,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định kinh doanh hàng hải,Sửa đổi Nghị định kinh doanh lĩnh vực hàng hải,Hoạt động kinh doanh lĩnh vực hàng hải,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2022

7

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2022 về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2022,Thành phố Đà Nẵng,Tổ chức các kỳ họp thường lệ Đà Nẵng khóa X,Tổ chức các kỳ họp thường lệ Đà Nẵng năm 2023,Tổ chức các kỳ họp Đà Nẵng khóa X năm2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2023

8

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2022 về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2022,Tỉnh Đắk Nông,Tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân,Tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân Đắk Nông,Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Đắk Nông 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2023

9

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2022 về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2022,Tỉnh Nghệ An,Giao biên chế công chức cơ quan hành chính,Giao biên chế công chức tổ chức hành chính,Giao biên chế công chức cơ quan hành chính Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2022

10

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban cấp huyện xã,Phân cấp đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban,Phân cấp đối với Ủy ban huyện xã Ninh Thuận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2023

11

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2022 về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2022,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 2023,Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Quảng Ngãi,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Quảng Ngãi,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2023

12

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2022 về thống nhất như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra ngoài Quy hoạch 03 loại rừng đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện 05 dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2022,Tỉnh Kon Tum,Đưa ra ngoài Quy hoạch 03 loại rừng Kon Tum,Diện tích rừng đưa ra ngoài Quy hoạch rừng Kon Tum,Diện tích đất lâm nghiệp thực hiện đầu tư Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2022

13

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2022,Tỉnh Ninh Bình,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Nội vụ,Dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực Nội vụ,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Nội vụ Ninh Bình,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2022

14

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2022 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do Chính phủ ban hành

69/NQ-CP,Nghị quyết 69 2022,Chính phủ,Giao chỉ tiêu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội,Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm,Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

15

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Biên chế công chức Hội đồng nhân dân Vĩnh Phúc,Biên chế công chức thuộc Ủy ban Vĩnh Phúc,Số người làm việc đơn vị sự nghiệp Vĩnh Phúc,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

16

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Dự toán thu ngân sách nhà nước 2022,Phương án phân bổ ngân sách Tuyên Quang 2022,Dự toán chi ngân sách tỉnh Tuyên Quang 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2022

17

Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

69/2021/ND-CP,Nghị định 69 2021,Chính phủ,Xây dựng lại nhà chung cư,Cải tạo lại nhà chung cư,Cải tạo xây dựng lại nhà chung cư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

18

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Hòa Bình,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Hòa Bình,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ Hòa Bình,Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng tỉnh Hòa Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2021

19

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Bến Tre ban hành

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Bến Tre,Phân bổ ngân sách địa phương 2022,Phân bổ ngân sách địa phương 2022 tỉnh Bến Tre,Phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

20

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Yên Bái ban hành

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Yên Bái,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Yên Bái,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 2020,Quyết toán ngân sách địa phương Yên Bái 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.122.122