Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 232493 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CHÍNH PHỦ

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

2

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

3

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2020 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Chính phủ ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

4

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ma-xê-đô-ni-a do Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-XÊ-ĐÔ-NI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

5

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2014 gia nhập Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN do Chính phủ ban hành

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2014,Chính phủ,Khuôn khổ ASEAN ,Bản ghi nhớ,Chứng nhận xuất xứ,Thương mại,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

6

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2013

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2013,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2013

7

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ giữa Việt Nam và Cô-xta Ri-ca do Chính phủ ban hành

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2012,Chính phủ,Miễn thị thực,Phê duyệt hiệp định,Người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ ,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2012

8

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

9

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính do Chính phủ ban hành

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2010,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

10

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2021 về ủy quyền phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP do tỉnh Kon Tum ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng 9 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2022

11

Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động theo quy định tại điểm 12, Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1261/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 18 tháng 8 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM 12, MỤC II NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA

Ban hành: 18/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2021

12

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

20/2021/QD-UBND,Quyết định 20 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Hỗ trợ lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP tỉnh Vĩnh Long,Hỗ trợ người lao động không có hợp đồng tỉnh Vĩnh Long,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID tỉnh Vĩnh Long,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

13

Quyết định 26/QĐ-TCTS-PCTTr năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP68/NQ-CP do Tổng cục Thủy sản ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/QĐ-TCTS-PCTTr Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THỦY SẢN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 VÀ NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

14

Quyết định 206/QĐ-BNN-PC năm 2021 về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP68/NQ-CP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-BNN-PC Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 VÀ NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

15

Quyết định 1805/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1805/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

16

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

126/NQ-CP,Nghị quyết 126 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID19,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

17

Quyết định 2957/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động làm việc trong lĩnh vực đánh bắt hải sản gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

2957/QD-UBND,Quyết định 2957 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ lao động không giao kết hợp đồng Bà Rịa Vũng Tàu,Hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP Vũng Tàu,Hỗ trợ lao động đánh bắt hải sản gặp khó khăn do Covid19,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------

Ban hành: 28/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2021

18

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP

18/2021/QD-UBND,Quyết định 18 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Chính sách hỗ trợ Nghị quyết 68/NQ-CP tỉnh Thanh Hóa,Chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID 19,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID 19 Thanh Hóa,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

19

Quyết định 2108/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định tại điểm 12, mục II Nghị quyết 68/NQ-CP

12 MỤC II NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

20

Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo quy định tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP

1088/QD-UBND,Quyết định 1088 2021,Tỉnh Phú Yên,Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng tỉnh Phú Yên,Hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do Covid 19 tỉnh Phú Yên,Hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết 68/NQ-CP Phú Yên,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG

Ban hành: 18/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74