Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 32923 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

141

Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2022 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành

27/NQ-CP,Nghị quyết 27 2022,Chính phủ,Hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân,Xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân,Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

142

Nghị quyết 26/NQ-CP về hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2022 do Chính phủ ban hành

26/NQ-CP,Nghị quyết 26 2022,Chính phủ,Hạn mức bảo lãnh Chính phủ,Hạn mức vay về cho vay lại,Hạn mức bảo lãnh Chính phủ 2022,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/NQ-CP

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

143

Nghị quyết 25/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022

2022. 11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương: a) Tổng kết, đánh giá các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

144

Nghị quyết 68/2014/NQ-HĐND điều chỉnh giảm dự toán thu viện phí năm 2013 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013 do thành phố Đà Nẵng ban hành

68/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2014,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2014/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2015

145

Nghị quyết 68/2014/NQ-HĐND thông qua quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

68/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2014,Tỉnh Bình Thuận,Bảng giá đất Bình Thuận 2013,Bảng giá đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2014/NQ-HĐND Bình

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2014

146

Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2022 về Tờ trình của Chính phủ về thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020

24/NQ-CP,Nghị quyết 24 2022,Chính phủ,Tờ trình thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng,Tờ trình hoàn thuế giá trị gia tăng 2020,Thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2022

147

Nghị quyết 23/NQ-CP năm 2022 về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền do Chính phủ ban hành

23/NQ-CP,Nghị quyết 23 2022,Chính phủ,Phát triển kinh tế biên giới đất liền,Phát triển kinh tế khu vực biên giới,Phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2022

148

Nghị quyết 22/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2022 do Chính phủ ban hành

22/NQ-CP,Nghị quyết 22 2022,Chính phủ,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2,Phiên họp xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2022,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 2022,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

149

Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2022 thông qua dự thảo Báo cáo về tổng kết thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành

21/NQ-CP,Nghị quyết 21 2022,Chính phủ,Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14,Tổng kết thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng,Báo cáo tổng kết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

150

Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2022 về ký công hàm trao đổi với Hàn Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành

20/NQ-CP,Nghị quyết 20 2022,Chính phủ,Ký công hàm với Hàn triển khai cộng gộp xuất xứ,Công hàm với Hàn triển khai cộng gộp xuất xứ theo UKVFTA,Công hàm Hàn cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định UKVFTA,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

151

Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2022 Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành

19/NQ-CP,Nghị quyết 19 2022,Chính phủ,Chương trình An toàn vệ sinh lao động ,Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động,Chương trình an toàn vệ sinh lao động 2021 2025,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

152

Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành

18/NQ-CP,Nghị quyết 18 2022,Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 44/2022/QH15,Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông,Đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông,Đầu tư,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2022

153

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2022 Báo cáo về huy động, sử dụng nguồn lực của ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước, của nhân dân cho phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

17/NQ-CP,Nghị quyết 17 2022,Chính phủ,Huy động nguồn lực của ngân sách cho phòng COVID19,Sử dụng ngân sách nhà nước cho phòng chống COVID19,Sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân cho chống dịch,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

154

Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN cho nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (MRA BCM) do Chính phủ ban hành

15/NQ-CP,Nghị quyết 15 2022,Chính phủ,Ký Thỏa thuận thừa nhận ASEAN,Thỏa thuận thừa nhận ASEAN nhóm vật liệu xây dựng,Thỏa thuận ASEAN nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

155

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2022 về kéo dài thời gian bố trí vốn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2022,Chính phủ,Kéo dài thời gian bố trí vốn đầu tư,Thời gian bố trí vốn đầu tư của Bảo hiểm xã hội,Dự án sử dụng vốn từ nguồn thu của Bảo hiểm,Đầu tư,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

156

Nghị quyết 14/NQ-CP năm 2022 về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ ban hành

14/NQ-CP,Nghị quyết 14 2022,Chính phủ,Mua vắc xin phòng COVID19 cho trẻ em,Mua vắc xin phòng COVID19 của Pfizer,Mua vắc xin phòng COVID19 trẻ từ 5 đến 12 tuổi,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

157

Nghị quyết 12/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022

12/NQ-CP,Nghị quyết 12 2022,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01,Phiên họp thường kỳ tháng 01,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 2022,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

158

Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Chính phủ ban hành

11/NQ-CP,Nghị quyết 11 2022,Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15,Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội,Triển khai chính sách tài khóa tiền tệ,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2022

159

Nghị quyết 13/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022 do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2022,Chính phủ,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01,Phiên họp xây dựng pháp luật tháng 01 2022,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2022

160

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2022 về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

10/NQ-CP,Nghị quyết 10 2022,Chính phủ,Chiến lược công tác dân tộc ,Chiến lược công tác dân tộc 2021 2030,Chiến lược công tác dân tộc đến 2045,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251