Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 32923 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

121

Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022

thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. c) Khẩn trương tổng kết, đánh giá các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

122

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2022 thông qua Dự án Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2022,Chính phủ,Kéo dài áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14,Kéo dài thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng,Kéo dài Nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

123

Nghị quyết 46/NQ-CP về chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

46/NQ-CP,Nghị quyết 46 2022,Chính phủ,Chuyển kinh phí chống dịch COVID19 2021,Chuyển kinh phí chống COVID19 sang 2022,Chuyển kinh phí chống COVID19 của Bộ Y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

124

Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2022 thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành

45/NQ-CP,Nghị quyết 45 2022,Chính phủ,Nghị quyết kéo dài Nghị quyết 42/2017/QH14,Kéo dài thời hạn Nghị quyết 42/2017/QH14,Kéo dài Nghị quyết xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2022

125

Nghị quyết 44/NQ-CP năm 2022 về đàm phán, ký Hiệp định giữa Việt Nam và Bu-run-đi về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ do Chính phủ ban hành

44/NQ-CP,Nghị quyết 44 2022,Chính phủ,Ký Hiệp định miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao,Hiệp định miễn thị thực hộ chiếu công vụ Bu run đi,Hiệp định miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao Bu run đi,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2022

126

Nghị quyết 43/NQ-CP năm 2022 về không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành

43/NQ-CP,Nghị quyết 43 2022,Chính phủ,Không tiếp tục chương trình hỗ trợ doanh nghiệp,Không tiếp tục chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ,Không tiếp tục 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2022

127

Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

42/NQ-CP,Nghị quyết 42 2022,Chính phủ,Chương trình thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW,Xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến 2030,Chương trình xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2022

128

Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận về Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ của Việt Nam do Lào đảm nhận có sự phối hợp của Việt Nam do Chính phủ ban hành

41/NQ-CP,Nghị quyết 41 2022,Chính phủ,Quy trình dự án sử dụng vốn do Lào đảm nhận,Thỏa thuận quy trình thực hiện dự án của Lào,Thỏa thuận thực hiện dự án đầu tư Việt Nam Lào,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2022

129

Nghị quyết 40/NQ-CP năm 2022 về ký Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương người lao động giữa Việt Nam - Malaysia do Chính phủ ban hành

40/NQ-CP,Nghị quyết 40 2022,Chính phủ,Ký Bản ghi nhớ tuyển dụng việc làm với Malaysia,Bản ghi nhớ tuyển dụng lao động Việt Nam Malaysia,Bản ghi nhớ hồi hương lao động Việt Nam Malaysia,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2022

130

Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

38/NQ-CP,Nghị quyết 38 2022,Chính phủ,Chương trình phòng chống dịch COVID19,Chương trình phòng chống COVID19,Chương trình phòng dịch COVID19,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/NQ-CP

Ban hành: 17/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

131

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

39/NQ-CP,Nghị quyết 39 2022,Chính phủ,Mở Lối mở Nậm Đích Huổi Hịa Lào,Mở Lối mở Nậm Đích Việt Nam Huổi Hịa,Mở Lối mở Nậm Đích Huổi Hịa,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/NQ-CP

Ban hành: 17/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

132

Nghị quyết 37/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2022 do Chính phủ ban hành

37/NQ-CP,Nghị quyết 37 2022,Chính phủ,Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật,Phiên họp về xây dựng pháp luật tháng 03,Xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2022,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

133

Nghị quyết 32/NQ-CP năm 2022 về miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Nga, Nhật Bản, Đại hàn Dân quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na-uy, Phần Lan và Bê-la-rút do Chính phủ ban hành

32/NQ-CP,Nghị quyết 32 2022,Chính phủ,Miễn thị thực công dân Đức Pháp I ta li a,Miễn thị thực công dân Nga Nhật Đan Mạch,Miễn thị thực công dân Thụy Điển Na uy,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

134

Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2022 về phương án tài chính Dự án "Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất" sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản do Chính phủ ban hành

34/NQ-CP,Nghị quyết 34 2022,Chính phủ,Dự án Phòng chống thiên tai sử dụng vệ tinh,Dự án chống biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh,Phòng chống thiên tai sử dụng vệ tinh quan sát,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

135

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2022 về thông qua Dự thảo Báo cáo về thực hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016-2021 do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2022,Chính phủ,Thông qua Dự thảo Báo cáo thực hành tiết kiệm cả nước,Dự thảo Báo cáo thực hành tiết kiệm cả nước 2016 2021,Dự thảo Báo cáo chống lãng phí của cả nước 2016 2021,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

136

Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2022 phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) giữa Việt Nam - Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam do Chính phủ ban hành

35/NQ-CP,Nghị quyết 35 2022,Chính phủ,Nghị định thư Việt Nam Nga về hỗ trợ sản xuất vận tải,Nghị định thư hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải,Phê duyệt Nghị định thư hỗ trợ sản xuất vận tải,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2022

137

Nghị quyết 36/NQ-CP năm 2022 về ký Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Việt Nam và Trung Hoa do Chính phủ ban hành

36/NQ-CP,Nghị quyết 36 2022,Chính phủ,Ký Hiệp định cung cấp viện trợ không hoàn lại,Hiệp định cung cấp viện trợ Việt Nam Trung Hoa,Hiệp định kinh tế viện trợ không hoàn lại Trung Hoa,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

138

Nghị quyết 31/NQ-CP thông qua Dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Chính phủ ban hành

31/NQ-CP,Nghị quyết 31 2022,Chính phủ,Nghị quyết về mức thuế môi trường đối với xăng dầu,Thông qua Dự án mức thuế môi trường đối với xăng dầu,Nghị quyết mức thuế môi trường đối với mỡ nhờn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2022

139

Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

30/NQ-CP,Nghị quyết 30 2022,Chính phủ,Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,Xử lý cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị,Đẩy lùi lối sống biểu hiện tự chuyển hóa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

140

Nghị quyết 29/NQ-CP phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 do Chính phủ ban hành

29/NQ-CP,Nghị quyết 29 2022,Chính phủ,Danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN,Danh mục Biểu thuế ASEAN,Phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251