Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 32927 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

81

Nghị quyết 111/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022 do Chính phủ ban hành

111/NQ-CP,Nghị quyết 111 2022,Chính phủ,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 2022,Phiên họp xây dựng pháp luật tháng 8 2022,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2022

82

Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2022 thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Chính phủ ban hành

108/NQ-CP,Nghị quyết 108 2022,Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15,Nâng cao chất lượng quy hoạch 2021 2030,Giải pháp tháo gỡ khó khăn quy hoạch,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2022

83

Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2022 phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu chính Phước Tân, tỉnh Tây Ninh do Chính phủ ban hành

107/NQ-CP,Nghị quyết 107 2022,Chính phủ,Phạm vi khu vực cửa khẩu chính Phước Tân,Phạm vi khu vực cửa khẩu Phước Tân Tây Ninh,Phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu Phước Tân,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2022

84

Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 56/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội do Chính phủ ban hành

106/NQ-CP,Nghị quyết 106 2022,Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 56/2022/QH15,Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Hà Nội,Triển khai dự án đường Vành đai 4 Hà Nội,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2022

85

Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

105/NQ-CP,Nghị quyết 105 2022,Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15,Triển khai dự án đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh,Chủ trương đầu tư đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh,Đầu tư,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2022

86

Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2022 về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

104/NQ-CP,Nghị quyết 104 2022,Chính phủ,Lộ trình tăng vắc xin mở rộng tiêm chủng,Lộ trình tăng vắc xin Chương trình tiêm chủng,Lộ trình vắc xin Chương trình tiêm chủng mở rộng,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

87

Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

hành chính để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập dễ dàng tiếp cận chính sách. c) Không hỗ trợ đối tượng đã được hưởng chính sách đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm

Ban hành: 11/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2022

88

Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2022 ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành

101/NQ-CP,Nghị quyết 101 2022,Chính phủ,Cam kết vận tải hàng không theo Hiệp định ASEAN,Nghị định thư cam kết dịch vụ vận tải hàng không,Ký Nghị định thư dịch vụ vận tải hàng không,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

89

Nghị quyết 102/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương

102/NQ-CP,Nghị quyết 102 2022,Chính phủ,Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 2022,Phiên họp trực tuyến địa phương tháng 7 2022,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

90

Nghị quyết 100/NQ-CP về giao danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương do Chính phủ ban hành

100/NQ-CP,Nghị quyết 100 2022,Chính phủ,Giao danh mục phát triển kinh tế xã hội,Giao mức vốn dự kiến phát triển kinh tế xã hội,Bổ sung ngân sách phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2022

91

Nghị quyết 95/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 do Chính phủ ban hành

95/NQ-CP,Nghị quyết 95 2022,Chính phủ,Phiên họp xây dựng pháp luật tháng 7 2022,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 7 2022,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật 2022,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2022

92

Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

96/NQ-CP,Nghị quyết 96 2022,Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ,Phát triển kinh tế xã hội vùng trung du,Bảo đảm quốc phòng miền núi Bắc Bộ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

93

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 59/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2022,Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 59/2022/QH15,Dự án đầu tư cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu,Đầu tư cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1,Đầu tư,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2022

94

Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 58/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành

89/NQ-CP,Nghị quyết 89 2022,Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 58/2022/QH15,Xây dựng cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột,Đầu tư dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột,Đầu tư,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2022

95

Nghị quyết 91/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 60/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 do Chính phủ ban hành

91/NQ-CP,Nghị quyết 91 2022,Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 60/2022/QH15,Đầu tư cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng,Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng,Đầu tư,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2022

96

Nghị quyết 88/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

88/NQ-CP,Nghị quyết 88 2022,Chính phủ,Định hướng chiến lược địa chất khoáng sản,Chiến lược công nghiệp khai khoáng đến 2030,Phát triển ngành địa chất khoáng sản đến 2030,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2022

97

Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2022 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

87/NQ-CP,Nghị quyết 87 2022,Chính phủ,Xếp loại doanh nghiệp đóng góp chống Covid19,Đánh giá xếp loại doanh nghiệp Nhà nước,Xếp loại doanh nghiệp Nhà nước ủng hộ chống Covid,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2022

98

Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2022 về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

86/NQ-CP,Nghị quyết 86 2022,Chính phủ,Phát triển thị trường vốn an toàn minh bạch,Huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội,Phát triển thị trường vốn thị trường tiền tệ,Thương mại,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2022

99

Nghị quyết 85/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 do Chính phủ ban hành

thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. - Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ, các Quyết định số: 22/2021/QĐ-TTg

Ban hành: 09/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2022

100

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2022 về ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Chính phủ ban hành

83/NQ-CP,Nghị quyết 83 2022,Chính phủ,Ký quỹ đối với lao động đi làm việc tại Hàn Quốc,Hỗ trợ cho vay để ký quỹ người lao động đi làm việc tại Hàn,Vay vốn để đi làm việc ở Hàn Quốc,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159