Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 32927 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

21

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2020,Tỉnh Yên Bái,Giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái,Quy định giải thể Sở Ngoại vụ,Quy định giải thể Sở Ngoại vụ Yên Bái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

22

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Dự án chuyển mục đích đất trồng lúa tỉnh Ninh Thuận,Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa,Phê duyệt dự án chuyển mục đích đất trồng lúa,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

23

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam,Phát triển kinh tế xã hội 05 năm tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2021

24

Nghị quyết 68/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 25/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Nghị quyết 20/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Khánh Hòa sửa đổi Nghị quyết 25/NQ-HĐND,Khánh Hòa sửa đổi Nghị quyết 20/NQ-HĐND,Sửa đổi Nghị quyết kế hoạch đầu tư công Khánh Hòa,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

25

Nghị quyết 68/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh

68/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2022,Tỉnh Hà Tĩnh,Sửa đổi Nghị quyết 245/2020/NQ-HĐND Hà Tĩnh,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Hà Tĩnh,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2022

26

Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

68/2020/ND-CP,Nghị định 68 2020,Chính phủ,Doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP,Quản lý thuế đối với doanh nghiệp,Quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

27

Nghị quyết 68/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên,Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2019,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

28

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2019,Tỉnh Ninh Bình,Đặt tên các tuyến đường thị trấn Yên Thịnh,Đặt tên các tuyến đường huyện Yên Mô,Đặt tên các tuyến đường tỉnh Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

29

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về nhập ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2019,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

30

Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

68/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Tỉnh Kon Tum,Mức chuẩn trợ giúp xã hội tỉnh Kon Tum,Đối tượng hưởng trợ giúp xã hội Kon Tum,Đối tượng hưởng trợ giúp ngoài 20/2021/NĐ-CP,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 14/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2022

31

Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

68/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Tỉnh Nam Định,Giá dịch vụ xét nghiệm SARS CoV 2 tỉnh Nam Định,Giá xét nghiệm SARS CoV 2 trong cơ sở khám bệnh Nam Định,Giá xét nghiệm SARS CoV 2 cơ sở chữa bệnh Nam Định,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 02/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

32

Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

68/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao,Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cơ sở thể thao,Điều kiện kinh doanh câu lạc bộ thể thao tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

33

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

68/2019/ND-CP,Nghị định 68 2019,Chính phủ,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư xây dựng,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2019

34

Nghị quyết 68/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình

68/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2020,Tỉnh Quảng Bình,Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên,Nội dung chi thực hiện chế độ dinh dưỡng huấn luyện viên,Chế độ dinh dưỡng vận động viên thể thao thành tích cao,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

35

Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

68/2018/ND-CP,Nghị định 68 2018,Chính phủ,Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước ,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

36

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua bảng giá đất của khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2017,Tỉnh Vĩnh Long,Đầu tư,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 07

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

37

Nghị quyết 68/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

68/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2019,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2019/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

38

Nghị quyết 68/2019/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024

46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, cách xác định vị trí trong bảng giá đất áp dụng cho chu kỳ ổn định tiếp theo tính từ 01/01/2020 đến 31/12/2024 được xác định theo Quy định này. PHỤ LỤC SỐ 01: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 26

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

39

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2016 về chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2017

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2016,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

40

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2016,Thành phố Cần Thơ,Công nghệ thông tin HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159