Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 32608 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

201

Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất do Chính phủ ban hành

109/NQ-CP,Nghị quyết 109 2021,Chính phủ,Mua vắc xin phòng COVID19 Abdala,Mua vắc xin COVID19 do Trung tâm Cu Ba sản xuất,Mua vắc xin phòng COVID19 Abdala của Cu Ba,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2021

202

Nghị quyết 108/NQ-CP bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

108/NQ-CP,Nghị quyết 108 2021,Chính phủ,Vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

203

Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2021 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

106/NQ-CP,Nghị quyết 106 2021,Chính phủ,Chính sách thuế hàng nhập khẩu phòng chống dịch Covid19,Chính sách thuế hàng nhập khẩu để tài trợ chống Covid19,Thuế hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng chống Covid19,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

204

Nghị quyết 107/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021

tai, bão lũ, hạn hán, đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. 10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: a) Tiếp tục chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01

Ban hành: 11/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

205

Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2021 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành

104/NQ-CP,Nghị quyết 104 2021,Chính phủ,Thí điểm cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế,Thí điểm chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế,Thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Huế,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

206

Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

nghiệp, hợp tác xã thỏa thuận với người lao động điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 với điều kiện đảm bảo tổng số giờ làm thêm không quá 300 giờ/năm. - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

207

Nghị quyết 103/NQ-CP về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 do Chính phủ ban hành

103/NQ-CP,Nghị quyết 103 2021,Chính phủ,Sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm của ngân sách trung ương,Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi của ngân sách trung ương,Phương án sử dụng kinh phí của ngân sách trung ương,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

208

Nghị quyết 102/NQ-CP năm 2021 về thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành

102/NQ-CP,Nghị quyết 102 2021,Chính phủ,Thí điểm thực hiện thanh tra an toàn thực phẩm,Thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm,Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

209

Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2021 về giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an cấp xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã do Chính phủ ban hành

101/NQ-CP,Nghị quyết 101 2021,Chính phủ,Bảo hiểm xã hội bắt buộc với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự,Bảo hiểm xã hội bắt buộc với Phó trưởng Công an cấp xã,Bảo hiểm xã hội bắt buộc với người làm việc theo hợp đồng,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

210

Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng do Chính phủ ban hành

100/NQ-CP,Nghị quyết 100 2021,Chính phủ,Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Fintech,Xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm Fintech,Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

211

Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

98/NQ-CP,Nghị quyết 98 2021,Chính phủ,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW,Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030,Xây dựng và phát triển Cần Thơ tầm nhìn đến 2045,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

212

Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Chính phủ ban hành

99/NQ-CP,Nghị quyết 99 2021,Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 2026,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

213

Nghị quyết 97/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành

97/NQ-CP,Nghị quyết 97 2021,Chính phủ,Phương án hỗ trợ giảm tiền điện đợt 5,Hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện,Hỗ trợ giảm giá điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2021

214

Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2021 về ký Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục 3-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Chính phủ ban hành

96/NQ-CP,Nghị quyết 96 2021,Chính phủ,Ký Công hàm trao đổi Hiệp định Thương mại tự do Hàn Quốc,Ký Công hàm trao đổi sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng,Quy tắc cụ thể mặt hàng của Hiệp định với Hàn Quốc,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

215

Nghị quyết 94/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021 do Chính phủ ban hành

94/NQ-CP,Nghị quyết 94 2021,Chính phủ,Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật,Phiên họp về xây dựng pháp luật tháng 8,Xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2021,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

216

Nghị quyết 93/NQ-CP về cho phép phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

93/NQ-CP,Nghị quyết 93 2021,Chính phủ,Cho phép phân bổ dự toán chưa phân bổ của Bộ Y tế,Cho phép phân bổ dự toán ngân sách chưa phân bổ,Cho phép phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 2021,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

217

Nghị quyết 91/NQ-CP về phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2021 do Chính phủ ban hành

91/NQ-CP,Nghị quyết 91 2021,Chính phủ,Hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt,Phân công chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá,Phân công Phó Thủ tướng chủ trì xét duyệt hồ sơ đặc xá,Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

218

Nghị quyết 92/NQ-CP về phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt năm 2021 do Chính phủ ban hành

92/NQ-CP,Nghị quyết 92 2021,Chính phủ,Phân công Phó Thủ tướng xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá,Hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt,Phân công chủ trì xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá,Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

219

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2021 về mua bổ sung vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2021,Chính phủ,Bổ sung vắc xin phòng COVID19 BNT162 của Pfizer,Mua bổ sung vắc xin phòng COVID19 BNT162 Pfizer,Mua bổ sung vắc xin COVID19 BNT162 của Pfizer,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

220

Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

89/NQ-CP,Nghị quyết 89 2021,Chính phủ,Miễn thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động Covid 19,Giảm thuế nhằm hỗ trợ người dân chịu tác động của Covid 19,Giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động Covid 19,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198