Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 32940 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

201

Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2021 quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" do Chính phủ ban hành

128/NQ-CP,Nghị quyết 128 2021,Chính phủ,Quy định tạm thời thích ứng an toàn dịch COVID19,Quy định tạm thời thích ứng linh hoạt dịch COVID19,Quy định tạm thời kiểm soát hiệu quả dịch COVID19,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2021

202

Nghị quyết 127/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 do Chính phủ ban hành

nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: a) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, địa phương đẩy nhanh triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 và số 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 về các chính sách hỗ trợ

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

203

Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

126/NQ-CP,Nghị quyết 126 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID19,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

204

Nghị quyết 125/NQ-CP năm 2021 phê duyệt việc sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia do Chính phủ ban hành

125/NQ-CP,Nghị quyết 125 2021,Chính phủ,Sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển Italia,Phê duyệt sửa đổi Hiệp định chuyển đổi nợ Italia,Hiệp định chuyển đổi nợ cho phát triển giữa Việt Nam Italia,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2021

205

Nghị quyết 123/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định về Hợp tác phát triển trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 giữa Việt Nam - Đan Mạch do Chính phủ ban hành

123/NQ-CP,Nghị quyết 123 2021,Chính phủ,Ký Hiệp định Hợp tác Đối tác Năng lượng Đan Mạch,Ký Hiệp định về Đối tác Năng lượng Việt Nam Đan Mạch,Đối tác Năng lượng Việt Nam Đan Mạch 2020 2025,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2021

206

Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2021 về tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất do Chính phủ ban hành

124/NQ-CP,Nghị quyết 124 2021,Chính phủ,Gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không,Thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2021

207

Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

68/2011/ND-CP,Nghị định 68 2011,Chính phủ,Minh bạch tài sản,Minh bạch tài sản thu nhập,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

208

Nghị quyết 121/NQ-CP năm 2021 về hoàn thiện các dự án Luật và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ ban hành

121/NQ-CP,Nghị quyết 121 2021,Chính phủ,Hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội,Dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2021

209

Nghị quyết 68/2014/NQ-HĐND về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

68/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2014,Tỉnh Sơn La,Giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/2014/NQ

Ban hành: 03/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

210

Nghị quyết 119/NQ-CP năm 2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Chính phủ ban hành

119/NQ-CP,Nghị quyết 119 2021,Chính phủ,Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 2030,hiệm vụ đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch,Giải pháp nâng cao chất lượng lập quy hoạch,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

211

Nghị quyết 118/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020 sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ ban hành

118/NQ-CP,Nghị quyết 118 2021,Chính phủ,Thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội năm 2020,Thực hiện quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội 2020,Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội 2020,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

212

Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2021 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hải Phòng do Chính phủ ban hành

117/NQ-CP,Nghị quyết 117 2021,Chính phủ,Chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hải Phòng,Cơ chế đặc thù phát triển Thành phố Hải Phòng,Dự thảo Nghị quyết về cơ chế phát triển Thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2021

213

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2021 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2021,Chính phủ,Cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An,Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế phát triển Nghệ An,Dự thảo Nghị quyết về chính sách phát triển tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

214

Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Chính phủ ban hành

116/NQ-CP,Nghị quyết 116 2021,Chính phủ,Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID19,Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19,Hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID19,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

215

Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2021 thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn do Chính phủ ban hành

111/NQ-CP,Nghị quyết 111 2021,Chính phủ,Nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma,Thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma Lạng Sơn,Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2021

216

Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc do Chính phủ ban hành

110/NQ-CP,Nghị quyết 110 2021,Chính phủ,Mua vắc xin COVID19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm,Mua vắc xin COVID19 Vero Cell của Sinopharm Trung Quốc,Mua vắc xin phòng COVID19 Vero Cell,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2021

217

Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất do Chính phủ ban hành

109/NQ-CP,Nghị quyết 109 2021,Chính phủ,Mua vắc xin phòng COVID19 Abdala,Mua vắc xin COVID19 do Trung tâm Cu Ba sản xuất,Mua vắc xin phòng COVID19 Abdala của Cu Ba,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2021

218

Nghị quyết 108/NQ-CP bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

108/NQ-CP,Nghị quyết 108 2021,Chính phủ,Vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

219

Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2021 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

106/NQ-CP,Nghị quyết 106 2021,Chính phủ,Chính sách thuế hàng nhập khẩu phòng chống dịch Covid19,Chính sách thuế hàng nhập khẩu để tài trợ chống Covid19,Thuế hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng chống Covid19,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

220

Nghị quyết 107/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021

tai, bão lũ, hạn hán, đặc biệt lưu ý các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. 10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: a) Tiếp tục chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01

Ban hành: 11/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s251

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74