Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 32927 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

181

Nghị quyết 150/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ (CBTP) do Chính phủ ban hành

150/NQ-CP,Nghị quyết 150 2021,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định CBTP,Phê duyệt Hiệp định khung ASEAN vận tải khách đường bộ,Phê duyệt Hiệp định vận tải hành khách qua biên giới,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2021

182

Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2021 về ký Phụ lục bổ sung gia hạn Thỏa thuận tài chính Chương trình Tăng cường năng lực Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và các cơ chế ứng phó khẩn cấp của ASEAN do Chính phủ ban hành

148/NQ-CP,Nghị quyết 148 2021,Chính phủ,Ký Phụ lục gia hạn Thỏa thuận tài chính Hỗ trợ nhân đạo ASEAN,Ký Phụ lục gia hạn Thỏa thuận tài chính ứng phó khẩn cấp ASEAN,Tăng cường năng lực Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2021

183

Nghị quyết 149/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng VIII về dịch vụ tài chính ASEAN và các Phụ lục của Nghị định thư trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành

149/NQ-CP,Nghị quyết 149 2021,Chính phủ,Ký Nghị định thư cam kết Vòng VIII dịch vụ tài chính ASEAN,Ký Phụ lục Nghị định thư gói cam kết Vòng VIII dịch vụ tài chính,Ký Nghị định thư khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2021

184

Nghị quyết 147/NQ-CP năm 2021 thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Chính phủ ban hành

147/NQ-CP,Nghị quyết 147 2021,Chính phủ,Dự thảo sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13,Nghị quyết sửa đổi tiêu chuẩn của đơn vị hành chính,Phân loại đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2021

185

Nghị quyết 68/2014/NQ-HĐND quy định phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

68/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2014,Tỉnh Kiên Giang,Báo cáo đánh giá tác động môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

186

Nghị quyết 146/NQ-CP năm 2021 về mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

146/NQ-CP,Nghị quyết 146 2021,Chính phủ,Mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương tỉnh An Giang,Hợp nhất cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương,Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

187

Nghị quyết 145/NQ-CP năm 2021 về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống COVID-19 do Chính phủ ban hành

145/NQ-CP,Nghị quyết 145 2021,Chính phủ,Điều chỉnh chính sách trong phòng chống COVID19,Điều chỉnh chế độ trong phòng chống COVID19,Chế độ chính sách trong phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2021

188

Nghị quyết 143/NQ-CP năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ do Chính phủ ban hành

143/NQ-CP,Nghị quyết 143 2021,Chính phủ,Thí điểm cơ chế phát triển Thành phố Cần Thơ,Xây dựng Nghị quyết chính sách đặc thù phát triển Cần Thơ,Chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2021

189

Nghị quyết 142/NQ-CP năm 2021 phê duyệt "Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan " do Chính phủ ban hành

142/NQ-CP,Nghị quyết 142 2021,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không,Phê duyệt Hiệp định Vận chuyển hàng không với Ca dắc xtan,Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Ca dắc xtan,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2021

190

Nghị quyết 141/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11 năm 2021 do Chính phủ ban hành

141/NQ-CP,Nghị quyết 141 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11,Chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID19,Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2021

191

Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2021 về ký kết Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản do Chính phủ ban hành

139/NQ-CP,Nghị quyết 139 2021,Chính phủ,Ký kết Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nhân lực,Ký kết Công hàm phát triển nhân lực giữa Việt Nam Nhật Bản,Học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam Nhật Bản,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2021

192

Nghị quyết 140/NQ-CP năm 2021 về ký kết Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần 4 của Dự án “Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2” do Chính phủ ban hành

140/NQ-CP,Nghị quyết 140 2021,Chính phủ,Ký kết Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần 4,Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh,Cải thiện môi trường nước Hồ Chí Minh lưu vực Tàu Hũ Bến Nghé,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2021

193

Nghị quyết 138/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021 do Chính phủ ban hành

138/NQ-CP,Nghị quyết 138 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10,Phiên họp về giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm,Thí điểm tách bồi thường ra khỏi dự án đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2021

194

Nghị quyết 136/NQ-CP năm 2021 về giải pháp bố trí đối với Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 sau khi hoàn thành nhiệm vụ do Chính phủ ban hành

136/NQ-CP,Nghị quyết 136 2021,Chính phủ,Đề án thí điểm tuyển chọn tri thức trẻ tình nguyện,Bố trí Đội viên tri thức trẻ về các xã phát triển nông thôn,Bố trí đội viên tri thức về các xã tham gia phát triển miền núi,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

195

Nghị quyết 135/NQ-CP phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai

135/NQ-CP,Nghị quyết 135 2021,Chính phủ,Phân bổ vốn năm tài khóa 2020,Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước,Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn viện trợ của Ai Len,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

196

Nghị quyết 133/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 60/NQ-CP về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành

133/NQ-CP,Nghị quyết 133 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị quyết 60/NQ-CP về khai thác khoáng sản,Cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng,Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2021

197

Nghị quyết 131/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (ATISA) do Chính phủ ban hành

131/NQ-CP,Nghị quyết 131 2021,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN,Phê duyệt Hiệp định ATISA,Phê duyệt Hiệp định Thương mại ASEAN ATISA,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2021

198

Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2021 báo cáo về kết quả xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương do Chính phủ ban hành

132/NQ-CP,Nghị quyết 132 2021,Chính phủ,Báo cáo kết quả xử lý các dự án chậm tiến độ,Xử lý các dự án chậm tiến độ thuộc ngành Công Thương,Xử lý doanh nghiệp kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2021

199

Nghị quyết 129/NQ-CP năm 2021 về thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Chính phủ ban hành

129/NQ-CP,Nghị quyết 129 2021,Chính phủ,Kết quả thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14,Thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng,Dự thảo Báo cáo về xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2021

200

Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2021 quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" do Chính phủ ban hành

128/NQ-CP,Nghị quyết 128 2021,Chính phủ,Quy định tạm thời thích ứng an toàn dịch COVID19,Quy định tạm thời thích ứng linh hoạt dịch COVID19,Quy định tạm thời kiểm soát hiệu quả dịch COVID19,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159