Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32927 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CHÍNH PHỦ

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

2

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

3

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2020 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Chính phủ ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

4

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ma-xê-đô-ni-a do Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ MA-XÊ-ĐÔ-NI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

5

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2014 gia nhập Bản ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN do Chính phủ ban hành

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2014,Chính phủ,Khuôn khổ ASEAN ,Bản ghi nhớ,Chứng nhận xuất xứ,Thương mại,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

6

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2013

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2013,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2013

7

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2012 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ giữa Việt Nam và Cô-xta Ri-ca do Chính phủ ban hành

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2012,Chính phủ,Miễn thị thực,Phê duyệt hiệp định,Người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ ,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2012

8

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

9

Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính do Chính phủ ban hành

68/NQ-CP,Nghị quyết 68 2010,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

10

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2022 sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 54/NQ-HĐND về thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thực hiện công trình, dự án

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Sửa đổi Nghị quyết 54/NQ-HĐND Vĩnh Long,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Vĩnh Long,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

11

Nghị định 68/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

68/2022/ND-CP,Nghị định 68 2022,Chính phủ,Quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên,Nhiệm vụ quyền hạn Bộ Tài nguyên,Chức năng nhiệm vụ Bộ Tài nguyên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2022

12

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Tuyên Quang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách,Đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2022

13

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2021 sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi kế hoạch đầu tư công trung hạn Đà Nẵng,Sửa đổi Nghị quyết 44/NQ-HĐND Đà Nẵng,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Đà Nẵng 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

14

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2022

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Tỉnh Lai Châu,Kế hoạch tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu,Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu 2022,Tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Lai Châu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2022

15

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Tỉnh Nghệ An,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân,Kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa XVIII Nghệ An,Kế hoạch tổ chức Kỳ họp Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2022

16

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Bến Tre ban hành

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Tỉnh Bến Tre,Dự toán thu ngân sách nhà nước 2022,Dự toán thu ngân sách nhà nước Bến Tre 2022,Dự toán thu chi ngân sách tỉnh Bến Tre 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

17

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2021 về phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Thành phố Cần Thơ,Phân bổ dự toán ngân sách Cần Thơ,Phân bổ dự toán ngân sách 2022,Dự toán ngân sách Cần Thơ 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2022

18

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2021 về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Tỉnh Quảng Nam,Cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam,Cải tạo các công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Quảng Nam,Nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ tỉnh Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2021

19

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng

68/NQ-HDND,Nghị quyết 68 2021,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cao Bằng,Đầu tư công trung hạn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Cao Bằng,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2021

20

Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

68/2021/ND-CP,Nghị định 68 2021,Chính phủ,Xây dựng Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14,Bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách Hà Nội,Hướng dẫn bố trí chức danh đại biểu chuyên trách,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159