Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 66/2008/QĐ-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 226175 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 66/2008/QĐ-BLĐTBXH về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

--------- Số: 66/2008/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG, THANG MÁY VÀ THANG CUỐN BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 178/ 2007/NĐ-CP ngày 3//12/2007 của Chính phủ

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2009

2

Quyết định 66/QĐ-BXD năm 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

66/QD-BXD,Quyết định 66 2022,Bộ Xây dựng,Chương trình thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP,Thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ của Bộ Xây dựng,Chương trình phát triển kinh tế xã hội của Bộ Xây dựng,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2022

3

Quyết định 66/QĐ-BNV về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

66/QD-BNV,Quyết định 66 2022,Bộ Nội vụ,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh,Thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh,Thương mại BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

4

Quyết định 66/QĐ-UBND về Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2022 do tỉnh Điện Biên ban hành

66/QD-UBND,Quyết định 66 2022,Tỉnh Điện Biên,Giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2022,Giải pháp đảm bảo quốc phòng an ninh,Thực hiện dự toán ngân sách 2022,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

5

Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2022 công bố mới và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

66/QD-UBND,Quyết định 66 2022,Tỉnh Trà Vinh,Công bố thủ tục hành chính Du lịch,Công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Trà Vinh,Thủ tục hành chính du lịch thuộc Sở Văn hóa Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

6

Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

66/QD-UBND,Quyết định 66 2022,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính liên thông Sở Giáo dục Bình Định,Thủ tục liên thông kiểm định chất lượng giáo dục,Phê duyệt thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

7

Quyết định 66/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

66/QD-UBND,Quyết định 66 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Na Hang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Na Hang Tuyên Quang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

8

Quyết định 66/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang

66/QD-UBND,Quyết định 66 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giao thông tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Giao thông tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

9

Quyết định 66/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ do Kiểm toán nhà nước ban hành

66/QD-KTNN,Quyết định 66 2021,Kiểm toán Nhà nước,Quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ,Nhiệm vụ của các phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ,Chức năng của các phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

10

Quyết định 66/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2021

66/QD-UBND,Quyết định 66 2021,Tỉnh Nam Định,Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân,Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban Nam Định,Công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

11

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

66/2008/QD-UBND,Quyết định 66 2008,Thành phố Hà Nội,Định mức dự toán,Hệ thống thoát nước đô thị,Duy trì hệ thống thoát nước,Sửa chữa hệ thống thoát nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

12

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất, phân loại đất, phân khu vực đất và phân loại đường phố, vị trí đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

66/2008/QD-UBND,Quyết định 66 2008,Tỉnh Lào Cai,Giá đất,Phân loại đất,Phân khu vực đất,Phân loại đường phố,Vị trí đất,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2009

13

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND bổ sung cơ cấu số lượng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính do tỉnh Thái Nguyên ban hành

66/2008/QD-UBND,Quyết định 66 2008,Tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2008/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

14

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND ban hành bảng phân loại đường phố thị xã Tân An và các thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

66/2008/QD-UBND,Quyết định 66 2008,Tỉnh Long An,Bảng phân loại đường phố,Thị xã Tân An,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 66/2008/QĐ-UBND Tân

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

15

Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

66/2008/QD-BGDDT,Quyết định 66 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục thường xuyên,Tiếng Anh thực hành,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 66/2008/QĐ

Ban hành: 02/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2009

16

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai và Kon Tum do tỉnh Gia Lai ban hành

66/2008/QD-UBND,Quyết định 66 2008,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2008/QĐ-UBND Pleiku, ngày 01 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 01/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

17

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND về hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

66/2008/QD-UBND,Quyết định 66 2008,Tỉnh Bình Dương,Hạn mức giao đất nông nghiệp,Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 07/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2009

18

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo do tỉnh Nghệ An ban hành

66/2008/QD-UBND,Quyết định 66 2008,Tỉnh Nghệ An,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2008/QĐ-UBND Vinh, ngày 14

Ban hành: 14/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

19

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo do tỉnh Đồng Nai ban hành

66/2008/QD-UBND,Quyết định 66 2008,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2008/QĐ-UBND Ngày 13 tháng 10

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

20

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 27/2006/-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo do tỉnh Bình Phước ban hành

66/2008/QD-UBND,Quyết định 66 2008,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 02

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.217.106