Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 64/2006/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 37149 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2022 thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật do Chính phủ ban hành

64/NQ-CP,Nghị quyết 64 2022,Chính phủ,Chính sách quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực,Công tác quy hoạch từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực,Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

2

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2021 về cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, quyết định chủ trương chuyển mục đích rừng sản xuất để thực hiện các công trình dự án năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

64/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Vĩnh Phúc,Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng,Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng Vĩnh Phúc,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

3

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Lai Châu ban hành

64/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2021,Tỉnh Lai Châu,Dự toán thu ngân sách nhà nước Lai Châu,Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2022,Dự toán phân bổ thu chi ngân sách Lai Châu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

4

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

64/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2021,Tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ tỉnh Bắc Giang,Tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng tỉnh Bắc Giang,Tổ chức các kỳ họp thường lệ tỉnh Bắc Giang 2022,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2022

5

Nghị quyết 64/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

64/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2021,Tỉnh Nghệ An,Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương,Phương án phân bổ ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

6

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025”

64/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Đề án Tổ chức lực lượng huấn luyện Dân quân tự vệ,Đảm bảo chế độ cho Dân quân tự vệ,Tổ chức lực lượng huấn luyện Dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

7

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2021 về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030

64/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2021,Tỉnh Nam Định,Phát triển thanh niên Nam Định,Phát triển thanh niên Nam Định 2021 2030,Phát triển thanh niên giai đoạn 2021 2030,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

8

Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức

64/2021/ND-CP,Nghị định 64 2021,Chính phủ,Thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục,K kết thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục,Ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan thuộc Ủy ban,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

9

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

64/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2021,Tỉnh Cao Bằng,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 2022,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 2022,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2021

10

Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2021 về chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ thực hiện Dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN do Chính phủ ban hành

64/NQ-CP,Nghị quyết 64 2021,Chính phủ,Dự án tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN,Chấm dứt Dự án tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong ASEAN,Chấm dứt hiệu lực tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong ASEAN,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

11

Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG năm 2021 về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

64/NQ-HDBCQG,Nghị quyết 64 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Danh sách đơn vị bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử tỉnh,Số đơn vị bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử tỉnh,Số lượng đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử tỉnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

12

Nghị định 64/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

64/2006/ND-CP,Nghị định 64 2006,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thị xã Hà Giang,Tỉnh Hà Giang,Huyện Vị Xuyên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/2006/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 23/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

13

Nghị định 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul

64/2020/ND-CP,Nghị định 64 2020,Chính phủ,Cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul,Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản,Hướng dẫn thực hiện tạm quản theo Công ước Istanbul,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

14

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

64/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2019,Tỉnh Lạng Sơn,Sáp nhập đặt tên 341 thôn tổ dân phố Lạng Sơn,Sửa đổi sáp nhập đặt tên 341 thôn tổ dân phố Lạng Sơn,Sửa đổi sáp nhập đặt tên thôn tổ dân phố 2019,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

15

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Bến Tre ban hành

64/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2019,Tỉnh Bến Tre,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

16

Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 150/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

64/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2021,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi Nghị quyết 150/2018/NQ-HĐND Đà Nẵng,Thẩm quyền quản lý sử dụng tài sản công,Thẩm quyền quản lý tài sản công Đà Nẵng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2022

17

Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND sửa đổi Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình kèm theo Nghị quyết 97/2018/NQ-HĐND

64/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2021,Tỉnh Hòa Bình,Sửa đổi Nghị quyết 97/2018/NQ-HĐND tỉnh Hòa Bình,Phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan tỉnh Hòa Bình,Xử lý tài sản công tại tổ chức đơn vị tỉnh Hòa Bình,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2021

18

Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

64/2019/ND-CP,Nghị định 64 2019,Chính phủ,Danh mục các loài động vật hoang dã ,Hoang dã nguy cấp,Động vật nguy cấp quý hiếm,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2019/NĐ

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

19

Quyết định 64/QĐ-UBND.NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

64/QD-UBND.ND,Quyết định 64 2019,Tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/QĐ-UBND.NĐ Đồng Tháp, ngày 27

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

20

Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y tế phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

64/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 64 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 64/2006/NQ-HĐND Thành

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198