Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 64/2003/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 207970 văn bản

101

Quyết định 64a/2016/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

64a/2016/QD-UBND,Quyết định 64a 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64a/2016/QĐ

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2017

102

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

64/2016/QD-UBND,Quyết định 64 2016,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2016/QĐ-UBND Bình Dương,

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

103

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 kèm theo Quyết định 33/2015/-UBND

64/2016/QD-UBND,Quyết định 64 2016,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2016/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

104

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu chức năng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Định

64/2016/QD-UBND,Quyết định 64 2016,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2016/QĐ-UBND Bình Định, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2017

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

106

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 59/2016/-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

64/2016/QD-UBND,Quyết định 64 2016,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2016/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 09 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

107

Quyết định 64/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

64/QD-KTNN,Quyết định 64 2014,Kiểm toán Nhà nước,Nâng bậc lương trước thời hạn,Lập thành tích xuất sắc,Kế toán - Kiểm toán,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

108

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất ở thành phố Tuy Hòa vào Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

64/2016/QD-UBND,Quyết định 64 2016,Tỉnh Phú Yên,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2016/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 21 tháng 10

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

109

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

64/2016/QD-UBND,Quyết định 64 2016,Tỉnh Nghệ An,Thương mại,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2016/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 20 tháng 10

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

110

Quyết định 64/QĐ-BTNMT năm 2014 về Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước

64/QD-BTNMT,Quyết định 64 2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chính sách phát triển kinh tế,Chương trình hành động,Dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

111

Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2014 về kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

64/QD-UBND,Quyết định 64 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

112

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

64/2016/QD-UBND,Quyết định 64 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2016/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 26 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

113

Quyết định 64/2001/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

64/2001/QD-TTg,Quyết định 64 2001,Thủ tướng Chính phủ,Nguồn viện trợ phi Chính phủ,Sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ,Quản lý nguồn viện trợ phi chính phủ,Viện trợ phi chính phủ nước ngoài,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

114

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

64/2016/QD-UBND,Quyết định 64 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2016/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

115

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

64/2016/QD-UBND,Quyết định 64 2016,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2016/QĐ-UBND An Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

116

Quyết định 64/2016/QĐ-UBND quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lào Cai

64/2016/QD-UBND,Quyết định 64 2016,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 19 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

117

Quyết định 64/2000/QĐ-TTg sửa đổi lãi suất cho vay, thời hạn vay và trả nợ tín dụng của Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ kèm theo 159/1998/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

64/2000/QD-TTg,Quyết định 64 2000,Thủ tướng Chính phủ,Lãi suất cho vay,Trả nợ vốn vay tín dụng,Đánh bắt hải sản xa bờ,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64/2000/QĐ-TTg

Ban hành: 07/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

118

Quyết định 64/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 81 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

64/QD-QLD,Quyết định 64 2013,Cục Quản lý dược,Danh mục thuốc được phép lưu hành ,Thuốc được cấp số đăng ký lưu hành,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

119

Quyết định 64/2015/QĐ-UBND về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

64/2015/QD-UBND,Quyết định 64 2015,Tỉnh Cà Mau,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2015/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

120

Quyết định 64/2015/QĐ-UBND ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

64/2015/QD-UBND,Quyết định 64 2015,Tỉnh Tây Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2015/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182