Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 64/2003/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 208188 văn bản

201

Quyết định 256/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. b. Cải thiện chất lượng môi trường: - Cơ bản hoàn thành việc cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước mưa và nước thải ở các đô thị và khu công nghiệp. Phấn đấu đạt 40% các đô thị có hệ

Ban hành: 02/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

202

Quyết định 255/2003/QĐ-TTg về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học, trạm xá của các nông, lâm trường về địa phương quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

255/2003/QD-TTg,Quyết định 255 2003,Thủ tướng Chính phủ,Bàn giao địa phương quản lý,Bàn giao trường học,Bàn giao công trình thủy lợi,Bàn giao đường giao thông,Bàn giao hệ thống điện,Bàn giao trạm xá,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

203

Quyết định 253/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu quốc gia đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

253/2003/QD-TTg,Quyết định 253 2003,Thủ tướng Chính phủ,Thương hiệu,Đề án thương hiệu,Thương hiệu quốc gia,Xây dựng Thương hiệu,Phát triển Thương hiệu,Giai đoạn 2003-2010,Thương mại,Sở hữu trí tuệ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

204

Quyết định 252/2003/QĐ-TTg về việc quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

252/2003/QD-TTg,Quyết định 252 2003,Thủ tướng Chính phủ,Buôn bán hàng hóa qua biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 252/2003/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

205

Quyết định 248/2003/QĐ-TTg đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

248/2003/QD-TTg,Quyết định 248 2003,Thủ tướng Chính phủ,Ban Tổ chức chính quyền,Ban Tổ chức Chính quyền thành phố,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 248/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 20/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

206

Quyết định 250/2003/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

250/2003/QD-TTg,Quyết định 250 2003,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung,Thành phố Hạ Long,Xây dựng,Điều chỉnh,Tỉnh Quảng Ninh,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 250/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 20/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

207

Quyết định 249/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

249/2003/QD-TTg,Quyết định 249 2003,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập,Tỉnh Đồng Nai,Sở Ngoại vụ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 249/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 20/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

208

Quyết định 247/2003/QĐ-TTg về chế độ ăn định lượng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

247/2003/QD-TTg,Quyết định 247 2003,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ,Sĩ quan quân đội,Công việc đặt biệt nặng nhọc,Công việc đặc biệt nguy hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 247/2003/QĐ-TTg

Ban hành: 19/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

209

Quyết định 1287/2003/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1287/2003/QD-TTg,Quyết định 1287 2003,Thủ tướng Chính phủ,Đài tiếng nói Việt Nam,Quy hoạch phát triển,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1287/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 19/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

210

Quyết định 246/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

246/2003/QD-TTg,Quyết định 246 2003,Thủ tướng Chính phủ,Tổng công ty Dầu khí Việt nam,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Giai đoạn 2003-2005,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 246/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 18/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

211

Quyết định 245/2003/QĐ-TTg về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

245/2003/QD-TTg,Quyết định 245 2003,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình 135,Đồng bào Tây Nguyên,Ghi nợ lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2011

212

Quyết định 1269/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Học viện Tư pháp thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW năm 2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm Công tác tư pháp trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1269/2003/QD-TTg,Quyết định 1269 2003,Thủ tướng Chính phủ,Công tác tư pháp,Học viện Tư pháp,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1269/2003/QĐ-TTG

Ban hành: 18/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

213

Quyết định 241/2003/QĐ-TTg thành lập Sở Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ và đổi tên Sở văn hóa – Thông tin và Thể thao thành Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

241/2003/QD-TTg,Quyết định 241 2003,Thủ tướng Chính phủ,Sở Văn hóa Thông tin Phú Thọ,Sở Thể dục Thể thao Phú Thọ,Thành lập,Sở văn hóa thông tin thể thao,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 17/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

214

Quyết định 243/2003/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại và thí điểm chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

243/2003/QD-TTg,Quyết định 243 2003,Thủ tướng Chính phủ,Thí điểm mô hình công ty mẹ con,Tổng công ty Thủy sản Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 243/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2003 QUYẾT

Ban hành: 17/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

215

Quyết định 233/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

233/2003/QD-TTg,Quyết định 233 2003,Thủ tướng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 233/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 13/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

216

Quyết định 234/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

234/2003/QD-TTg,Quyết định 234 2003,Thủ tướng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Học viện Hành chính quốc gia,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 234/2003/QĐ-TTg

Ban hành: 13/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

217

Quyết định 235/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

235/2003/QD-TTg,Quyết định 235 2003,Thủ tướng Chính phủ,Kho bạc Nhà nước,Bộ Tài chính,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 235/2003/QĐ-TTg

Ban hành: 13/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

218

Quyết định 237/2003/QĐ-TTg về danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

237/2003/QD-TTg,Quyết định 237 2003,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Tuyệt mật và tối mật,Ngành tài chính,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 13/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

219

Quyết định 236/2003/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

236/2003/QD-TTg,Quyết định 236 2003,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật Nhà nước,Ngành ngoại giao,Danh mục bí mật,Tuyệt mật,Tuyệt mật và tối mật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 236/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

220

Quyết định 232/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

232/2003/QD-TTg,Quyết định 232 2003,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ,Chức năng,Viện Chiến lược phát triển,Quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 232/2003/QĐ-TTG

Ban hành: 13/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141