Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 64/2003/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 207659 văn bản

181

Quyết định 64/2011/QĐ-UBND về Quy chế hướng dẫn kê khai tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

64/2011/QD-UBND,Quyết định 64 2011,Tỉnh Bình Phước,Kê khai tiền sử dụng đất ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

182

Quyết định 64/2011/QĐ-UBND về Quy chế quản lý khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

64/2011/QD-UBND,Quyết định 64 2011,Tỉnh Lâm Đồng,Khu công nghiệp Lộc Sơn ,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2011/QĐ

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

183

Quyết định 64/2011/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến, trạm xe trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

64/2011/QD-UBND,Quyết định 64 2011,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 64/2011/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 2 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 02/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

184

Quyết định 64/2011/QĐ-UBND bổ sung quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với ban bảo vệ dân phố kèm theo quyết định 11/2011/-UBND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

64/2011/QD-UBND,Quyết định 64 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2011/QĐ

Ban hành: 19/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

185

Quyết định 64/2011/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

64/2011/QD-UBND,Quyết định 64 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh giá đất,Tiền sử dụng đất,Thu tiền sử dụng đất,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 15/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2011

186

Quyết định 271/2003/QĐ-TTg ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

271/2003/QD-TTg,Quyết định 271 2003,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế giám sát,Đánh giá hiệu quả doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 31/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

187

Quyết định 272/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/2003/QD-TTg,Quyết định 272 2003,Thủ tướng Chính phủ,Khoa học Công nghệ,Chiến lược phát triển,Giai đoạn 2003-2010,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 31/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

188

Quyết định 270/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

270/2003/QD-TTg,Quyết định 270 2003,Thủ tướng Chính phủ,Bộ Tài chính,Cơ cấu tổ chức,Cục Dự trữ Quốc gia,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270/2003/QĐ-TTg

Ban hành: 24/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

189

Quyết định 269/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

269/2003/QD-TTg,Quyết định 269 2003,Thủ tướng Chính phủ,Cục Hàng hải Việt Nam,Cơ cấu tổ chức,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 269/2003/QĐ-TTg

Ban hành: 22/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

190

Quyết định 268/2003/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 246/1998/QĐ-TTg về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay tại các sân bay quân sự thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

268/2003/QD-TTg,Quyết định 268 2003,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ đặc thù,Phi công quân sự,Phục vụ bay,Thành viên trong tổ bay,Bổ sung,Sửa đổi,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

191

Quyết định 267/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

267/2003/QD-TTg,Quyết định 267 2003,Thủ tướng Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Cục hàng không Việt Nam,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 267/2003/QĐ-TTg

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

192

Quyết định 266/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2004 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

266/2003/QD-TTg, Quyết định 266, Thủ tướng Chính phủ, Giai đoạn 2004 2005, Đề án thị trường xuất khẩu, Phát triển thị trường xuất khẩu, Thị trường xuất khẩu, Thương mại, Xuất nhập khẩu, Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 17/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

193

Quyết định 264/2003/QĐ-TTg về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

264/2003/QD-TTG,Quyết định 264 2003,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý đất,Nông lâm trường quốc doanh,Sử dụng đất,Doanh nghiệp,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 264/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 16 tháng 12

Ban hành: 16/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

194

Quyết định 265/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

265/2003/QD-TTg,Quyết định 265 2003,Thủ tướng Chính phủ,Người phơi nhiễm HIV,Tai nạn nghề nghiệp,Chế độ,Người bị nhiễm HIV,Người bị phơi nhiễm HIV,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

195

Quyết định 263/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy in và Bao bì Liksin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

263/2003/QD-TTg,Quyết định 263 2003,Thủ tướng Chính phủ,Thí điểm mô hình công ty mẹ con,Công ty giấy in Bao bì Liksin,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 263/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003 QUYẾT

Ban hành: 15/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

196

Quyết định 262/2003/QĐ-TTg thành lập Sở Ngoại vụ và Biên giới tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

262/2003/QD-TTg,Quyết định 262 2003,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập,Sở Ngoại vụ Biên giới Hà Giang,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 262/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

197

Quyết định 261/2003/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

261/2003/QD-TTg,Quyết định 261 2003,Thủ tướng Chính phủ,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Thành lập,Tỉnh Bắc Giang,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 261/2003/QĐ-TTG

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

198

Quyết định 260/2003/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

260/2003/QD-TTg,Quyết định 260 2003,Thủ tướng Chính phủ,Đại học Quốc tế,Thành lập,Đại học Quốc gia TP HCM,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 260/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

199

Quyết định 259/2003/QĐ-TTg thành lập trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

259/2003/QD-TTg,Quyết định 259 2003,Thủ tướng Chính phủ,Đại học dân lập Lương Thế Vinh,Đại học Lương Thế Vinh,Thành lập,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 259/2003/QĐ-TTg

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

200

Quyết định 257/2003/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

257/2003/QD-TTg,Quyết định 257 2003,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ đầu tư,Xã khó khăn ven biển hải đảo,Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 03/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141