Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 63/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31537 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 63/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2022,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ tháng 4 2022,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 2022,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

2

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2021 về chấp thuận, thông qua danh mục các dự án công trình cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Danh mục dự án công trình cần thu hồi đất để thực hiện,Dự án công trình cần thu hồi đất để thực hiện Vĩnh Phúc,Dự án công trình cần thu hồi đất để thực hiện Vĩnh Phúc 2022,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

3

Nghị quyết 63/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ giảm tiền sử dụng hạ tầng năm 2021 cho doanh nghiệp thuê đất, thuê lại đất trong Khu công nghệ cao Đà Nẵng và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2021,Thành phố Đà Nẵng,Giảm tiền sử dụng hạ tầng doanh nghiệp thuê đất Đà Nẵng,Giảm tiền doanh nghiệp thuê đất trong Khu công nghệ cao,Giảm tiền doanh nghiệp thuê đất Khu công nghệ cao Đà Nẵng,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

4

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2021 về quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2022 của tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang) TT Tên cơ quan, đơn vị Biên chế giao năm 2022 Ghi chú Tổng số Trong đó: Biên chế công chức HĐ theo Nghị định số 68/2000/

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

5

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc cho các hội có tính chất đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/-CP cho các cơ quan, đơn vị năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

thuật 1 1 PHỤ LỤC 04 SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/-CP TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỒNG LẬP THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2022 (Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Điện Biên)

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

6

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2021,Tỉnh Nghệ An,Quyết toán chi ngân sách địa phương ,Quyết toán thu ngân sách nhà nước 2020,Quyết toán chi ngân sách tỉnh Nghệ An 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

7

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 do tỉnh Bình Thuận ban hành

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2021,Tỉnh Bình Thuận,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2022,Kế hoạch quốc phòng an ninh 2022,Thực hiện phát triển kinh tế xã hội 2022,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

8

Nghị định 63/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi

63/2021/ND-CP,Nghị định 63 2021,Chính phủ,Nghị định hướng dẫn Luật phòng chống HIV AIDS sửa đổi,Luật phòng chống nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch sửa đổi,Hướng dẫn Luật phòng chống nhiễm vi rút suy giảm miễn dịch,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

9

Nghị quyết 63/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2021,Chính phủ,Giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,Giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công,Giải pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu bền vững,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

10

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2020,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Cao Bằng 2021,Tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân,Tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân Cao Bằng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

11

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 và sửa đổi Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ do tỉnh Yên Bái ban hành

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2020,Tỉnh Yên Bái,Thông qua danh mục dự án cân thu hồi đất tỉnh Yên Bái,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Yên Bái,Công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

12

Nghị định 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh

63/2020/ND-CP,Nghị định 63 2020,Chính phủ,Phát triển công nghiệp an ninh,Xây dựng công nghiệp an ninh,Quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

13

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2019,Tỉnh Kon Tum,Tổ chức các kỳ họp thường lệ tỉnh Kon Tum,Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Kon Tum,Tổ chức kỳ họp thường lệ Kon Tum 2020,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

14

Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

63/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Cơ chế đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh,Cơ chế tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh,Chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2022

15

Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND về mức phân bổ kinh phí ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do tỉnh Hòa Bình ban hành

63/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2021,Tỉnh Hòa Bình,Phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt hành chính Hòa Bình,Phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt giao thông Hòa Bình,Phân bổ nguồn thu xử phạt lĩnh vực giao thông tỉnh Hòa Bình,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

16

Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số chính sách ưu đãi đối với Trường trung học phổ thông Chuyên Hạ Long từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026

63/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Ưu đãi đối với Trường phổ thông Chuyên Hạ Long Quảng Ninh,Chế độ thưởng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Quảng Ninh,Hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Quảng Ninh,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

17

Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

63/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Mức chuẩn trợ giúp xã hội Lâm Đồng,Mức trợ giúp xã hội Lâm Đồng,Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

18

Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định

63/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2021,Tỉnh Nam Định,Sắp xếp thôn tổ dân phố tỉnh Nam Định,Sáp nhập thôn tổ dân phố tỉnh Nam Định,Đổi tên thôn tổ dân phố tỉnh Nam Định,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

19

Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

63/2019/ND-CP,Nghị định 63 2019,Chính phủ,Vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Sử dụng tài sản công ,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2019/NĐ-CP Hà

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198