Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 62/2014/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 155769 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định giao và điều hành kế hoạch Nhà nước năm 2015 do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2014/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

2

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Long An,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2014/QĐ-UBND Long An, ngày 29

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

3

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 62/2014/QĐ-UBND Thủ Dầu Một,

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

4

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Quảng Ngãi,Chất lượng sản phẩm hàng hóa,Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

5

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND quy định về hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2014/QĐ-UBND Bà Rịa, ngày

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

6

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND về bảo mật trong thực hiện dự án xây dựng công trình an ninh, quốc phòng thuộc danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Đồng Nai,Công trình an ninh quốc gia,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2014/QĐ-UBND Đồng

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

7

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở do tỉnh Kon Tum ban hành

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Kon Tum,Đều kiện được tách thửa,Diện tích đất tối thiểu được tách thửa,Diện tích tối thiểu được tách thửa,Điều kiện được tách thửa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

8

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Tây Ninh,Quỹ bảo vệ môi trường,Tài chính Quỹ Bảo vệ môi trường ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2014

9

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Phí vào cổng tham quan ,Giá tham quan Bảo tàng,Phí tham quan Bảo tàng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 05/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

10

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND Quy định về nội dung, mức chi và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi cho công tác tuyển sinh tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2014/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 21 tháng 10 năm

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

11

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý và xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Cấp Thẻ doanh nhân APEC,Thẻ đi lại doanh nhân APEC,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

12

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND về mức thu, tỷ lệ trích nộp, tổ chức thu và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Nghệ An,Báo cáo đánh giá tác động môi trường,Đánh giá tác động môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

13

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Hà Tĩnh,Tiêu thụ sản phẩm,Sản phẩm sản xuất trong tỉnh,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 15/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

14

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND về thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Thành phố Hà Nội,Kinh doanh vận tải,Kinh doanh vận tải bằng ô tô,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

15

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Núi Chúa kèm theo Quyết định 63/2012/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Ninh Thuận,Phí tham quan,Mức thu phí tham quan,Chế độ thu phí tham quan ,Điều chỉnh phí tham quan ,Quản lý Phí tham quan ,Vườn quốc gia,Vườn quốc gia Núi Chúa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

16

Quyết định 62/2014/QĐ-UBND quy định điều chỉnh mức thu phí vệ sinh tại địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

62/2014/QD-UBND,Quyết định 62 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Phí vệ sinh,Mức thu phí vệ sinh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

17

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định

62/QD-UBND,Quyết định 62 2023,Tỉnh Nam Định,Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo Nam Định,Kết quả rà soát hộ nghèo Nam Định 2022,Kết quả rà soát hộ nghèo Nam Định 2023,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2023

18

Kế hoạch 62/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

62/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp,Nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong nông nghiệp,Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Bạc Liêu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2022

19

Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 về Giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

62/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Tăng cường tiếng Việt học sinh dân tộc thiểu số,Tăng cường tiếng Việt trẻ em mầm non,Chuẩn bị tiếng Việt trẻ mầm non dân tộc thiểu số,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

20

Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2022 cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang

62/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở,Cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh,Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.29.69