Tra cứu 58/NQ-UBTVQH

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 58/NQ-UBTVQH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 103081 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương,Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách,Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Đắk Lắk,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2023

2

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về phân bổ ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2023

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Đắk Nông,Phân bổ ngân sách Đắk Nông 2023,Phương án phân bổ ngân sách Đắk Nông,Phân bổ ngân sách tỉnh Đắk Nông 2023,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2023

3

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh Bình Định ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Bình Định,Giao dự toán ngân sách Bình Định 2023,Dự toán ngân sách nhà nước Bình Định 2023,Giao dự toán ngân sách nhà nước 2023,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2023

4

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Trà Vinh,Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Trà Vinh,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Trà Vinh khóa X,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Trà Vinh 2023,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2022

5

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Danh mục dự án phải thu hồi đất Ninh Thuận,Phê duyệt dự án phải thu hồi đất Ninh Thuận,Dự án phải thu hồi đất Ninh Thuận 2023,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2023

6

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Nghệ An,Chuyển mục đích sử dụng rừng Nghệ An,Chủ trương chuyển sử dụng rừng Nghệ An,Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Nghệ An,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2022

7

Nghị quyết 58/NQ-HĐND thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 (bổ sung đợt 2)

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Cao Bằng,Dự án đăng ký chuyển sử dụng đất trồng lúa,Công trình chuyển sử dụng đất rừng phòng hộ,Dự án chuyển sử dụng đất trồng lúa Cao Bằng,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2022

8

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Vĩnh Long,Vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia,Vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Vĩnh Long,Phân bổ vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2022

9

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Danh mục sử dụng ngân sách Ban Quản lý khu công nghiệp,Danh mục sử dụng ngân sách Ban Quản lý khu kinh tế,Sử dụng ngân sách nhà nước Ban Quản lý khu kinh tế Huế,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 03/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2022

10

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2022 về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2022,Tỉnh Kiên Giang,Giao chủ trương đầu tư các dự án nhóm C,Quyết định đầu tư dự án nhóm C vốn đầu tư công,Giao Ủy ban tỉnh quyết định đầu tư dự án nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2022

11

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nguồn vốn Huyện và nguồn vốn Thành phố phân cấp có mục tiêu giao Huyện quản lý) do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Huyện Nhà Bè,Kế hoạch đầu tư công trung hạn Nhà Bè 2021 2025,Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn huyện Nhà Bè,Đầu tư công nguồn vốn huyện Nhà Bè 2021 2025,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2022

12

Nghị quyết 58/NQ-HĐND phê duyệt kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Huyện Bình Chánh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh 2022,Kết quả Kế hoạch sử dụng đất Bình Chánh 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Chánh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2022

13

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Dự toán ngân sách nhà nước Vĩnh Phúc,Dự toán ngân sách nhà nước 2022,Dự toán ngân sách Vĩnh Phúc 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

14

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Đặt tên và đổi tên thôn tổ dân phố tại huyện Cẩm Xuyên,Điều chỉnh thôn tổ dân phố tại huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh,Sáp nhập thôn tổ dân phố tại huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2022

15

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 44/NQ-HĐND do thành phố Hải Phòng ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Thành phố Hải Phòng,Kéo dài Nghị quyết 44/NQ-HĐND Hải Phòng,Kéo dài thực hiện giá công ích thủy lợi Hải Phòng,Đề án giá dịch vụ công ích thủy lợi Hải Phòng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

16

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Chương trình phát triển thanh niên,Phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn,Phát triển thanh niên Lạng Sơn 2021 2030,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

17

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Tỉnh Nghệ An,Danh mục công trình dự án cần thu hồi đất,Dự án thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai,Công trình thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

18

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua kế hoạch đầu vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Tỉnh Điện Biên,Thông qua kế hoạch đầu vốn ngân sách nhà nước Điện Biên,Đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương Điện Biên,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

19

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Phú Yên (nguồn vốn do tỉnh quản lý)

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Tỉnh Phú Yên,Thông qua Kế hoạch đầu tư công Phú Yên 2022,Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn do tỉnh quản lý,Đầu tư công nguồn vốn do tỉnh quản lý Phú Yên,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

20

Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2021 về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất năm 2022 do tỉnh Bình Thuận ban hành

58/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2021,Tỉnh Bình Thuận,Danh mục dự án chuyển đất trồng lúa,Danh mục dự án chuyển đất rừng phòng hộ,Danh mục dự án thu hồi đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.253.163