Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 58/2009/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 232322 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Gia Lai,Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng,Thăm dò khai thác chế biến khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số :

Ban hành: 28/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

2

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Bình Phước,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Nhà nước thu hồi đất,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2010

3

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: đường thủy nội địa)

58/QD-UBND,Quyết định 58 2022,Tỉnh Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính đường thủy,Thủ tục hành chính đường thủy nội địa,Thủ tục hành chính Ủy ban huyện Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

4

Quyết định 58/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Điện Biên

58/QD-UBND,Quyết định 58 2022,Tỉnh Điện Biên,Chương trình xúc tiến đầu tư 2022,Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư,Chương trình xúc tiến đầu tư Điện Biên,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

5

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

58/QD-UBND,Quyết định 58 2022,Tỉnh Lào Cai,Quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính,Quy trình thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin,Thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Lào Cai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

6

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đối với hộ dân cư của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Quảng Ngãi,Giá tiêu thụ nước sạch,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 58/2009/QĐ

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

7

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

58/QD-UBND,Quyết định 58 2022,Tỉnh Khánh Hòa,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất Ninh Hòa,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa,Kế hoạch sử dụng đất Ninh Hòa Khánh Hòa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

8

Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

58/QD-UBND,Quyết định 58 2022,Tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục hành chính trang thiết bị y tế,Công bố thủ tục hành chính công trình y tế,Thủ tục hành chính thuộc Sở Y tế Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

9

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Tây Ninh,Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh,Sở Xây dựng Tây Ninh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

10

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về thành lập Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh Vĩnh Phúc

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Vĩnh Phúc,Chi cục Quản lý Chất lượng,Chi cục Quản lý Chất lượng Nông sản,Chi cục Quản lý Chất lượng lâm sản,Chi cục Quản lý chất lượng Thuỷ sản ,Thương mại,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2013

11

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Kon Tum,Điều chỉnh,Bảng giá đất năm 2009,Tỉnh Kon Tum,Thành phố Kon Tum,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 58/2009/QĐ

Ban hành: 04/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

12

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Thành phố Cần Thơ,Mức phụ cấp,Nhân viên thú y cấp xã,Xã phường thị trấn,Thành phố Cần Thơ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 21/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

13

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Long An

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Long An,Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,Chi cục ATVSTP Long An ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2013

14

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Dự án 661 năm 2009 do tỉnh Bình Thuận ban hành

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Bình Thuận,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2009/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 28 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 28/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

15

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2009/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 14/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

16

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Bình Dương,Ngành văn hóa thể thao du lịch,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

17

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển quỹ nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn năm 2009 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 58/2009/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 14 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 14/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2010

18

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố hết hiệu lực,Văn bản hết hiệu lực,Hết hiệu lực pháp luật,Văn bản hết hiệu lực thi hành,Công bố văn bản hết hiệu lực ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

19

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về việc thực hiện một số nội dung quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Quản lý sử dụng nhà chung cư,Nhà chung cư,Quản lý nhà chung cư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 10/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2009

20

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

58/2009/QD-UBND,Quyết định 58 2009,Tỉnh Nghệ An,Thu một phần viện phí,Điều chỉnh đơn giá,Tỉnh Nghệ An,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 58/2009/QĐ

Ban hành: 26/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.185