Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 57/2008/Q��-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8237 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2008/BTC về dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QCVN03:2008/BTC,Quy chuẩn QCVN03:2008,Bộ Tài chính,QCVN 03:2008/BTC ,Dự trữ Quốc gia,Nhà bạt cứu sinh loại nhẹ ,Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 03: 2008/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI NHÀ BẠT CỨU SINH LOẠI NHẸ

Ban hành: 03/09/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTC về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QCVN01:2008/BTC,Quy chuẩn QCVN01:2008,Bộ Tài chính, QCVN 01:2008/BTC ,Dự trữ Quốc gia,Thóc bảo quản đổ rời,Điều kiện áp suất thấp,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01: 2008/BTC VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC BẢO QUẢN ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP National

Ban hành: 04/08/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QCVN02:2008/BTC,Quy chuẩn QCVN02:2008,Bộ Tài chính,Dự trữ Quốc gia,QCVN 02:2008/BTC ,Máy phát điện,Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 02: 2008/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÁY PHÁT ĐIỆN  

Ban hành: 04/08/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT về Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN57:2018/BTTTT,Quy chuẩn QCVN57:2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 57:2018/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHAO VÔ TUYẾN CHỈ VỊ TRÍ KHẨN CẤP HÀNG HẢI (EPIRB) HOẠT ĐỘNG Ở BĂNG TẦN 406,0 MHz ĐẾN 406,1 MHz National technical regulation on Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN57:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN57:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 57: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG SÀN NÂNG TÀU National Technical Regulation on Classification and Construction of Ship Lift Platform Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu

Ban hành: 09/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220

TCVN7675-57:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-57:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-57:2015 IEC 60317-57:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 57: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYAMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 220 Specifications for particular types of winding wires - Part 57

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5305:2008 (CODEX STAN 57-1981, Rev. 2007) về cà chua cô đặc

TCVN5305:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5305:2008,***,Cà chua cô đặc,TCVN 5305:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5305 : 2008 CÀ CHUA CÔ ĐẶC Processed tomato concentrates Lời nói đầu TCVN 5305:2008 thay thế TCVN 5305:1991; TCVN 5305:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 57-1981, Rev.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2014/BTNMT về phương pháp thăm dò điện

QCVN57:2014/BTNMT,Quy chuẩn QCVN57:2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Điện - điện tử QCVN 57: 2014/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN National Technical Regulation on Electrical Prospecting Method Lời nói đầu QCVN 57: 2014/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn,

Ban hành: 10/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN57:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN57:2013,Bộ Giao thông vận tải,sàn nâng tàu , QCVN 57:2013/BGTVT ,Công nghiệp,Giao thông QCVN 57:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG SÀN NÂNG TÀU National Technical Regulation on Classification and Construction of Ship Lift Platform Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-57:2013 (IEC 60068-2-57:1999) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-57: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Ff: Rung – Phương pháp biểu đồ gia tốc

TCVN7699-2-57:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-57:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-57:2013 IEC 60068-2-57:1999 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-57: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM FT: RUNG - PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ GIA TỐC Environmental testing - Part 2-57: Tests - Test Ff: Vibration -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2011/BTTTT về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) - hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN57:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN57:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 57:2011/BTTTT ,Phao vô tuyến,Vị trí khẩn cấp hàng hải EPIRB,Bộ Thông tin và Truyền thông,Băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 57:2011/BTTTT VỀ PHAO VÔ TUYẾN CHỈ VỊ TRÍ KHẨN

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-57:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-57:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-57:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QCVN 01-57:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Giá trị canh tác và sử dụng,Giống lạc,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

QCVN14:2020/BTC,Quy chuẩn QCVN14:2020,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 14: 2020/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve Lời nói đầu QCVN 14: 2020/BTC thay thế QCVN 14: 2014/BTC; QCVN 14: 2020/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

5.5. Thẻ lô hàng 5.6. Chế độ ghi chép sổ sách theo dõi bảo quản hàng hóa 5.7. Thủ tục xuất kho 5.8. Thời hạn bảo quản 5.9. Phòng chống cháy nổ 5.10. An toàn lao động 6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Lời nói đầu QCVN 06:2019/BTC thay thế QCVN 06:2011/BTC do Tổng

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

QCVN08:2018/BTC,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Tài chính QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high speed craft for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN7956:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7956:2008,***,Nghĩa trang đô thị , Tiêu chuẩn thiết kế nghĩa trang đô thị ,Tiêu chuẩn thiết kế,TCVN 7956:2008 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7956 : 2008 NGHĨA TRANG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Urban cemetery - Design standards Lời nói đầu TCVN 7956 : 2008 do Viện Quy

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

19

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 57:1991 về thuốc trừ nấm bệnh validacin 3% dạng dung dịch

64TCN57:1991,Tiêu chuẩn ngành 64TCN57:1991,***,64TCN 57:1991,Thuốc trừ nấm bệnh validacin,3% dạng dung dịch,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 57:1991 THUỐC TRỪ NẤM BỆNH VALIDACIN 3% DẠNG DUNG DỊCH Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Validacin 3% dạng dung dịch điều chế từ Validacin kỹ thuật, chất sát khuẩn, chất chống

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2017/BTC về Máy phát điện dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

5.4. Chế độ ghi chép sổ sách và theo dõi hàng hóa 5.5. Phòng chống cháy nổ. 6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Lời nói đầu QCVN 02: 2017/BTC thay thế QCVN 02: 2008/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy phát điện do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233