Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 57/2008/Q��-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 138209 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành

57/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 57 2020,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn Nghị định 88/2016/NĐ-CP,Thông tư chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện,Thông tư Nghị định hưu trí bổ sung tự nguyện,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

2

Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2022/TT-BTC,Thông tư 57 2022,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Nghị định 148/2021/NĐ-CP,Sử dụng nguồn thu chuyển đổi doanh nghiệp,Xử lý khoản thu Quỹ phát triển doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2022

3

Quyết định 57/2008/QĐ-BTC về việc giá bán xăng và các loại dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2008/QD-BTC,Quyết định 57 2008,Bộ Tài chính,Giá bán xăng dầu,Giá xăng dầu,Giá xăng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 57/2008/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2008

4

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

57/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 57 2019,Bộ Tài chính,Thu tiền sử dụng đất,Văn bản hợp nhất Nghị định,Chính sách thu tiền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

5

Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2021/TT-BTC,Thông tư 57 2021,Bộ Tài chính,Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu,Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch trái phiếu,Lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

6

Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành

57/2020/TT-BTC,Thông tư 57 2020,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp hộ chiếu,Lệ phí cấp giấy phép xuất cảnh,Lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo,Lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí,Lệ phí cấp giấy phép quản lý vật liệu nổ công cụ hỗ trợ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

7

Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2019/TT-BTC,Thông tư 57 2019,Bộ Tài chính,Xử lý rủi ro,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Xử lý rủi ro tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2019/TT-BTC

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

8

Thông tư liên tịch 57/2008/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

57/2008/TTLT-BTC-BCA,Thông tư liên tịch 57 2008,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Chương trình mục tiêu quốc gia,Phòng chống ma túy,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 25/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2008

9

Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2018/TT-BTC,Thông tư 57 2018,Bộ Tài chính,Sở hữu toàn dân,Xác lập sở hữu toàn dân,Hướng dẫn thực hiện,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

10

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2014 Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

57/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 57 2014,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp phí lệ phí,Chế độ thu nộp quản lý ,Hướng dẫn chế độ thu nộp,Phí lệ phí lãnh sự,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

11

Thông tư 57/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2017/TT-BTC,Thông tư 57 2017,Bộ Tài chính,Kinh doanh trò chơi điện tử,Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng ,Trò chơi điện tử có thưởng,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

12

Thông báo 57/TB-BTC công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

57/TB-BTC,Thông báo 57 2014,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp thẩm định giá,Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/TB-BTC Hà Nội,

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

13

Thông tư 57/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2016/TT-BTC,Thông tư 57 2016,Bộ Tài chính,Dịch vụ viễn thông công ích,Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích,Kinh phí dịch vụ viễn thông công ích ,Đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông ,Hướng dẫn chế độ thu nộp,Chế độ thu nộp quản lý ,Hạch toán quỹ,Kế toán - Kiểm toán,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

14

Thông tư 57/2015/TT-BTC Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Tài chính ban hành

57/2015/TT-BTC,Thông tư 57 2015,Bộ Tài chính,Chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp,Xử lý khoản nợ tài sản loại trừ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2015/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

15

Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2014/TT-BTC,Thông tư 57 2014,Bộ Tài chính,Thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2014/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

16

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

17

Thông tư 57/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 121/2011/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 315/QĐ-TTG thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2013/TT-BTC,Thông tư 57 2013,Bộ Tài chính,Bảo hiểm nông nghiệp,Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ,Thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2013/TT-BTC

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

18

Thông tư 57/2012/TT-BTC hướng dẫn cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả do Bộ Tài chính ban hành

57/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CƠ CHẾ THÍ ĐIỂM HUY ĐỘNG KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ ĐIẾU VÀ SẢN XUẤT, BUÔN BÁN THUỐC LÁ GIẢ Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Ban hành: 11/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

19

Thông tư 57/2011/TT-BTC về quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

57/2011/TT-BTC,Thông tư 57 2011,Bộ Tài chính,Bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm

Ban hành: 05/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

20

Nghị quyết 57/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ, định mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

57/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2008,Tỉnh Kiên Giang,Chi ngân sách ,Chế độ chi,Ngân sách xã phường thị trấn ,Định mức chi,Ngân sách địa phương,Chế độ tài chính,Định mức chi ngân sách ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233