Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 56/BXD-H��KHKT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19815 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 56/BXD-KTXD năm 2018 về áp dụng định mức trong xây dựng kè bờ sông do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTXD,Công văn 56 2018,Bộ Xây dựng,Định mức xây dựng,Thỏa thuận áp dụng định mức,Định mức xây dựng công trình thủy lợi,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/BXD-KTXD V/v: Áp dụng

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

2

Công văn 56/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-QLN,Công văn 56 2014,Bộ Xây dựng, hỗ trợ người có công nhà ở,Hỗ trợ người có công cách mạng,Hỗ trợ người có công với cách mạng ,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

3

Công văn 56/BXD-QLN năm 2013 hướng dẫn lập Đề án phát triển nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-QLN,Công văn 56 2013,Bộ Xây dựng,phát triển nhà ở công vụ cán bộ công chức Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/BXD-QLN V/v hướng dẫn lập Đề

Ban hành: 30/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

4

Công văn 56/BXD-QLN đề nghị hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đang cư trú tại tổ dân phố thuộc các thị trấn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-QLN,Công văn 56 2012,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo ,Cư trú tại tổ dân phố,Các thị trấn theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

5

Công văn 56/BXD-KTXD về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTXD,Công văn 56 2012,Bộ Xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/BXD-KTXD V/v: về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2012

6

Công văn 56/BXD-KTXD điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTXD,Công văn 56 2012,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh Tổng mức đầu tư,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 56/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh tổng

Ban hành: 13/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

7

Công văn 56/BXD-KTXD về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTXD,Công văn 56,Bộ Xây dựng,Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

8

Công văn 56/BXD-VLXD xác nhận dây chuyền thiết bị đồng bộ, máy chính Nhà máy xi măng Hương Sơn tỉnh Bắc Giang do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-VLXD,Công văn 56,Bộ Xây dựng,Dây chuyền thiết bị đồng bộ,Xác nhận máy chính, Nhà máy xi măng Hương Sơn ,Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 56/BXD-VLXD V/v: Xác nhận dây chuyền thiết bị

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

9

Công văn 56/BXD-KTXD điều chỉnh giá theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTXD,Công văn 56 2010,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng,Biến động giá nguyên liệu,Biến động giá nhiên liệu liệu,Biến động giá vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 12/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2010

10

Công văn 56/BXD-HĐXD ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-HDXD,Công văn 56 2010,Bộ Xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng công trình,Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 56/BXD-HĐXD V/v: Ý kiến về Dự án đầu

Ban hành: 11/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2010

11

Công văn 56/BXD-VLXD về việc bổ sung đối tác xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ việc nạo vét, khơi thông luồng lạch khu vực Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-VLXD,Công văn 56,Bộ Xây dựng,Bổ sung đối tác xuất khẩu cát ,Xuất khẩu cát nhiễm mặn ,Xuất khẩu cát nhiễm mặn Quảng Ngãi,Xuất nhập khẩu BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/BXD-VLXD V/v: Bổ

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

12

Công văn số 56/BXD-KTXD về việc chi phí thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTXD,Công văn 56 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 56/BXD-KTXD V/v: Chi phí thiết kế công trình xây dựng. Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

13

Công văn số 56/BXD-KTQH về việc hướng dẫn lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết khu tái định cư xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTQH,Công văn 56 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 56/BXD-KTQH V/v Hướng dẫn lập nhiệm vụ đồ án QHCT khu tái định cư xã Văn Đức, H Chí Linh, T Hải Dương

Ban hành: 13/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2008

14

Công văn số 56/BXD-QLN về việc đào tạo và cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-QLN,Công văn 56 2008,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/BXD-QLN V/v: Đào tạo và cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản Hà

Ban hành: 07/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2008

15

Công văn số 56/BXD-KHCN về việc đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KHCN,Công văn 56,Bộ Xây dựng BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 56/BXD-KHCN V/v: Đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008

Ban hành: 20/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2008

16

Công văn số 56/BXD-KHTK về việc cung cấp tài liệu phục vụ “Đề án chung sống an toàn với lũ tại các tỉnh ven biển miền Trung” do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KHTK,Công văn 56 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 56/BXD-KHTK V/v cung cấp tài liệu phục vụ “Đề án chung sống an toàn với lũ tại các tỉnh

Ban hành: 04/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2008

17

Công văn số 56/BXD-QLN về việc xác định giá bán những nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-QLN,Công văn 56 2007,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 56/BXD-QLN V/v trả lời CV số 791/SXD-QLPTNƠ ngày 25/10/2007 của Sở XD tỉnh Cà Mau Hà

Ban hành: 26/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2007

18

Công văn số 56/BXD-KTQH về việc hướng dẫn quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

56/BXD-KTQH,Công văn 56 2007,Bộ Xây dựng,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 56/BXD-KTQH V/v: Hướng dẫn quy hoạch xây dựng Điểm dân cư nông thôn Hà Nội,

Ban hành: 14/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2007

19

Công văn 194BXD/KHKT năm 1993 về Tiêu chuẩn Việt Nam: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu - TCVN 5724 - 1993 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

194BXD/KHKT,Công văn 194BXD 1993,Bộ Xây dựng,Kết cấu bê tông,Thi công kết cấu bê tông,Tiêu chuẩn Việt Nam,Điều kiện kỹ thuật,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 194 BXD/KHKT

Ban hành: 23/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

20

Công văn 3480/BGDĐT-GDTrH năm 2022 về chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3480/BGDDT-GDTrH,Công văn 3480 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương,Chỉnh sửa tài liệu giáo dục địa phương lớp 10,Hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 10,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232