Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 56/BXD-H��KHKT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 85156 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 56-BXD/KHKT năm 1990 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về Công trình thủy lợi của Bộ trưởng Bộ xây dựng

56-BXD/KHKT,Quyết định 56-BXD 1990,Bộ Xây dựng,Công trình thủy lợi,Tiêu chuẩn Nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 56-BXD/KHKT Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1990

Ban hành: 12/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

2

Quyết định 56/QĐ-BXD năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019

56/QD-BXD,Quyết định 56 2020,Bộ Xây dựng,Văn bản quy phạm pháp luật,Công bố danh mục,Công bố hết hiệu lực,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

3

Quyết định 100-BXD/KHKT năm 1992 ban hành bốn tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

100-BXD/KHKT,Quyết định 100-BXD 1992,Bộ Xây dựng,4 tiêu chuẩn Việt Nam,Hệ thống tài liệu thiết kế,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100-BXD/KHKT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm

Ban hành: 12/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

4

Quyết định 117-BXD/KHKT năm 1990 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về khách sạn của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

117-BXD/KHKT,Quyết định 117-BXD 1990,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn Nhà nước,Khách sạn,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 117-BXD/KHKT Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1990

Ban hành: 17/04/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2010

5

Quyết định 56/TWH năm 2020 về tập Định mức phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại do Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam ban hành

56/TWH,Quyết định 56 2020,Hội khoa học kỹ thuật lâm nghi,Tập Định mức phòng trừ mối trong công trình xây dựng,Tập Định mức xử lý côn trùng gây hại,Phòng trừ mối công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM HỘI KHKT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2021

6

Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

56/NQ-HDND,Nghị quyết 56 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực y tế,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực y tế Huế,Dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2022

7

Quyết định 56/QĐ-BCĐQGDSPT năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

56/QD-BCDQGDSPT,Quyết định 56 2022,Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và,Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển,Quy chế tổ chức Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển,Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2022

8

Hướng dẫn 56/HD-TLĐ năm 2022 về nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

công ty trực thuộc TLĐ (T/h); - Lưu: VT, ToC. TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Khang PHỤ LỤC 1 KHUNG SỐ LƯỢNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2023-2028 (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ, ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch

Ban hành: 28/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

9

Nghị quyết 56/NQ-CP về phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do Chính phủ ban hành

56/NQ-CP,Nghị quyết 56 2022,Chính phủ,Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách,Phương giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương,Giao kế hoạch vốn thực hiện mục tiêu quốc gia,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2022

10

Kế hoạch 56/KH-UBND về phát triển giáo dục mầm non năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

56/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch phát triển Giáo dục mầm non,Chính sách phát triển giáo dục mầm non 2022,Phát triển giáo dục mầm non Tuyên Quang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

11

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2022 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

56/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tiêm vắc xin phòng COVID 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi,Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID 19 cho trẻ Vũng Tàu,Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID 19 cho trẻ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2022

12

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2022 về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

56/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Thu gom xử lý chất thải nguy hại,Thu gom vận chuyển chất thải nguy hại,Lưu giữ xử lý chất thải nguy hại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

13

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025

56/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Quản lý sau cai nghiện ma túy Quảng Ngãi 2022 2025,Thực hiện công tác cai nghiện ma túy Quảng Ngãi,Công tác cai nghiện ma túy Quảng Ngãi 2022 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

14

Kế hoạch 56/KH-UBND kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

56/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính,Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

15

Kế hoạch 56/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Cà Mau năm 2022

56/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Cà Mau,Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa 2022,Đẩy mạnh xuất khẩu Cà Mau 2022,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2022

16

Kế hoạch 56/KH-UBND thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022

56/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Sử dụng năng lượng hiệu quả,Sử dụng năng lượng tiết kiệm ,Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

17

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

56/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Công tác giáo dục lối sống trong gia đình,Chương trình giáo dục đạo đức trong gia đình Hà Tĩnh,Kế hoạch giáo dục đạo đức trong gia đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

18

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La

56/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Chương trình Giáo dục đạo đức trong gia đình Sơn La,Chương trình Giáo dục lối sống trong gia đình Sơn La,Kế hoạch giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

19

Thông báo 56/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

56/TB-VPCP,Thông báo 56 2022,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại cửa khẩu,Tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại cửa khẩu phía Bắc,Xử lý hàng hóa ùn tắc tại cửa khẩu biên giới phía Bắc,Thương mại,Xuất nhập khẩu VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

20

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030

56/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Tăng cường lãnh đạo công tác bảo hiểm xã hội,Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện,Tăng cường công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232