Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN); "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 185897 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 55 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Nhiệm vụ khoa học và công nghệ,Sử dụng ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

2

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành

gọi là Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN); việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định khoán chi tại Thông tư này. Điều 4. Giải thích từ ngữ 1. “Đơn vị quản lý kinh phí” là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ giao quản lý tài chính để thực hiện nhiệm vụ. 2. “Kinh phí tiết

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

3

Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 21 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chính sách trọng dụng,Trọng dụng người có tài ,Hoạt động khoa học,Thu hút cá nhân hoạt động khoa học,Lao động - Tiền lương BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2016

4

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC về hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành

16/2015/TTLT-BKHCN-BTC,Thông tư liên tịch 16 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Quản lý xử lý tài sản ,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Ngân sách Nhà nước,Sử dụng ngân sách nhà nước,Triển khai thực hiện,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ-BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 01/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

5

Thông tư liên tịch 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại cửa khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

112/2015/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 112 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Chất phóng xạ tại cửa khẩu,Kiểm tra phát hiện chất phóng xạ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2015

6

Thông tư liên tịch 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

59/2015/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 59 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Công tác quản lý tài chính,Phát triển khoa học và công nghệ,Phát triển khoa học công nghệ ,Khoa học Công nghệ,Sở hữu trí tuệ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------

Ban hành: 25/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

7

Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành

55/2015/TTLT-BTNMT-BNV,Thông tư liên tịch 55 2015,Bộ Nội vụ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Ngành Khí tượng thủy văn,Mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

8

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

58/2015/TTLT-BCT-BKHCN,Thông tư liên tịch 58 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Công thương,Chất lượng thép nhập khẩu,Quản lý chất lượng thép,Chất lượng thép sản xuất trong nước ,Quản lý chất lượng thép nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2016

9

Thông tư liên tịch 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

55/2014/TTLT-BTC-BGTVT,Thông tư liên tịch 55 2014,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Nhiệm vụ quản lý tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

10

Thông tư liên tịch 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN,Thông tư liên tịch 45 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn,Hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm,Thực phẩm biến đổi gen ,Thương mại BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2015

11

Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

19/2015/TTLT-BKHCN-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 19 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Lao động - Thương binh và X,Khuyến khích nghiên cứu khoa học,chuyển giao ứng dụng công nghệ,sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn hóa - Xã hội BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ

Ban hành: 30/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2015

12

Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

110/2016/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 110 2016,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Kiểm tra chất lượng,Thông quan hàng hóa nhập khẩu ,Phối hợp kiểm tra chất lượng hàng hóa,Hàng hóa nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2016

13

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành

doanh nghiệp xây dựng, quyết định ban hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật; d) Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại Quy chế khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và được quyền áp dụng theo quy định của Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

14

Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành

77/2016/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 77 2016,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu,Chất lượng hàng hóa nhập khẩu ,Chất lượng hàng hóa nhập khẩu,Hàng hóa nhập khẩu,Cơ chế một cửa quốc gia,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------

Ban hành: 03/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

15

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành

39/2014/TTLT-BKHCN-BTC,Thông tư liên tịch 39 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Khoa học Công nghệ,Nghiên cứu khoa học công nghệ,Tài sản trí tuệ,Ngân sách Nhà nước,Sở hữu trí tuệ,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2015

16

Thông tư liên tịch 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

120/2014/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 120 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Nhiệm vụ quản lý tài chính,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

17

Thông tư liên tịch 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

121/2014/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 121 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Hướng dẫn xây dựng dự toán ,Tổ chức khoa học công nghệ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

18

Thông tư liên tịch 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

79/2014/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 79 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

19

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

55/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 55 2020,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn Nghị định 06/2017/NĐ-CP,Thông tư hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa,Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa quốc tế,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

20

Thông tư liên tịch 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

49/2014/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 49 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH-BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60