Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 55/2007/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65676 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn số 4607/BGTVT-VT về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4607/BGTVT-VT,Công văn 4607 2009,Bộ Giao thông vận tải,Thương mại BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 4607/BGTVT-VT V/v: Góp ý dự thảo NĐ thay thế NĐ 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 08/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2009

3

Công văn 3090/BTM-TTTN thực hiện Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

3090/BTM-TTTN,Công văn 3090 2007,Bộ Thương mại,Kinh doanh xăng dầu,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3090/BTM-TTTN V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ số 55/2007/NĐ-CP

Ban hành: 30/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

4

Công văn 55/TANDTC-PC năm 2018 về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

55/TANDTC-PC,Công văn 55 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Hòa giải,Đối thoại,Vụ việc dân sự ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/TANDTC-PC V/v tiêu chí xác định vụ việc

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

5

Công văn 55/TXNK-CST năm 2018 về thuế nhập khẩu phụ tùng thay thế bảo hành do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

55/TXNK-CST,Công văn 55 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Thuế nhập khẩu phụ tùng dự phòng,Phụ tùng thay thế ,Linh kiện phụ tùng thay thế ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

6

Công văn 25/2007/CP-NN đính chính Nghị định 154/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 128/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản do Chính phủ ban hành

25/2007/CP-NN,Công văn 25 2007,Chính phủ,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2007/CP-NN Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2007 ĐÍNH CHÍNH

Ban hành: 13/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2007

7

Công văn 55/BXD-KTXD năm 2016 xác định đơn giá ca máy bơm nước động cơ điện do Bộ Xây dựng ban hành

55/BXD-KTXD,Công văn 55 2016,Bộ Xây dựng,Đơn giá ca máy,Xây dựng giá ca máy,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,Chi phí đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2016

8

Công văn 55/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

55/TCT-CS,Công văn 55 2015,Tổng cục Thuế,Thuế suất ưu đãi thu nhập doanh nghiệp,Ưu đãi thuế dự án đầu tư ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 55

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

9

Công văn 55/BXD-QLN năm 2014 về mua tòa nhà làm trụ sở kinh doanh và để ở của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

55/BXD-QLN,Công văn 55 2014,Bộ Xây dựng,Sở hữu nhà ở ,Sở hữu nhà ở tại Việt Nam,Doanh nghiệp nước ngoài,Mua nhà ở,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/BXD-QLN V/v

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

10

Công văn 55/2014/BXD-KTXD năm 2014 về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

55/BXD-KTXD,Công văn 55,Bộ Xây dựng,Quyết toán hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/BXD-KTXD V/v: Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Hà Nội,

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2014

11

Công văn 55/VPCP-KTN năm 2014 về kết quả đấu thầu Gói thầu số 6 - Dự án Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

55/VPCP-KTN,Công văn 55,Văn phòng Chính phủ,Kết quả đấu thầu, kết quả đấu thầu Gói 6, kết quả đấu thầu đường ô tô, kết quả đấu thầu đường Tân Vũ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

12

Công văn 55/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc về C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số: 55/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc về C/O Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty CP XNK Y Tế Việt Nam (533-535 Sư Vạn Hạnh, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số 18/VIME ngày 4/01/2017 và số 1345/VIME ngày 7/12/2016 của Công ty XNK Y Tế Việt Nam vướng mắc liên quan đến xuất xứ,

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

13

Công văn 55/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

55/BXD-QLN,Công văn 55 2013,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ người có công cách mạng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/BXD-QLN V/v: Hỗ trợ người có công với cách mạng

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

14

Công văn 478/CĐKGDBĐ-QLNV năm 2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 478/CĐKGDBĐ-QLNV V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang Ngày 07/10/2015, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang có Công văn số 922/STP-XD&KTVB

Ban hành: 21/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

15

Công văn 55/BTNMT-TCMT không tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

55/BTNMT-TCMT,Công văn 55,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Động vật hoang dã,Động vật hoang dã nguy cấp,Sản phẩm động vật hoang dã ,Không tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã,Tiêu thụ trái phép ĐVHD,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

16

Công văn 55/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo công văn 1730/BXD-KTXD do Bộ Xây dựng ban hành

55/BXD-KTXD,Công văn 55 2012,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo công văn số 1730/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

17

Công văn 55/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

55/VTLTNN-NVDP,Công văn 55 2012,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Công tác văn thư lưu trữ,Phương hướng nhiệm vụ BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

18

Công văn 55/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn về chức trách, nhiệm vụ, năng lực của Giám đốc công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả xử lý công việc, quản lý điều

Ban hành: 10/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2012

19

Công văn 55/CT-TTHT về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

55/CT-TTHT,Công văn 55 2012,Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 55/CT-TTHT V/v chi phí được trừ Tp Hồ Chí

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

20

Công văn 518/VPCP-KGVX năm 2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2013/NĐ-CP theo quy trình, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành

518/VPCP-KGVX V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2013/NĐ-CP theo quy trình, thủ tục rút gọn Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 24/LĐTBXH-PC ngày 03 tháng 01 năm 2014) về báo cáo đề xuất sửa

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.28