Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 55/2007/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 239591 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2022 về vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2022,Chính phủ,Vắc xin COVID19 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi,Vắc xin phòng COVID19 trẻ 5 đến dưới 12 tuổi,Vắc xin COVID19 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

2

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2021 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2021,Chính phủ,Hỗ trợ giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện,Hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện,Hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng đợt 3,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

3

Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

55/2022/ND-CP,Nghị định 55 2022,Chính phủ,Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân,Cơ sở dữ liệu công tác giải quyết khiếu nại,Cơ sở dữ liệu giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2022

4

Nghị quyết số 55/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) tỉnh Bình Định do Chính phủ ban hành

55/2007/NQ-CP,Nghị quyết 55 2007,Chính phủ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 55/2007/NQ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007 NGHỊ

Ban hành: 14/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

5

Nghị định 55/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xăng dầu

55/2007/ND-CP,Nghị định 55 2007,Chính phủ,Kinh doanh xăng dầu,Cơ sở kinh doanh xăng dầu,Sản xuất xăng dầu,Chế biến xăng dầu,Xuất nhập khẩu xăng dầu,Thương mại CHỈNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 55/2007/NĐ-CP

Ban hành: 06/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

6

Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

55/2021/ND-CP,Nghị định 55 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP,Xử phạt hành chính bảo vệ môi trường,Xử phạt vi phạm hành chính môi trường,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

7

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2018 xây dựng Nghị định về tổ hợp tác do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2018,Chính phủ,Tổ hợp tác,Tổ hợp tác trang trại,Xây dựng mô hình tổ hợp tác ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/NQ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

8

Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

55/2020/ND-CP,Nghị định 55 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự thi hành án,Thi hành án đối với pháp nhân thương mại,Quy định chi tiết về thi hành án đối với pháp nhân,Doanh nghiệp,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

9

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2017 phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2017,Chính phủ,Khu vực cửa khẩu,Cửa khẩu quốc tế,Cửa khẩu quốc tế Cha Lo,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

10

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

55/2019/ND-CP,Nghị định 55 2019,Chính phủ,Hỗ trợ pháp lý,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2019/NĐ-CP

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

11

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

55/2018/ND-CP,Nghị định 55 2018,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Sản xuất phân bón,Vi phạm hành chính,Kinh doanh phân bón,Mặt hàng phân bón CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2018/NĐ-CP

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

12

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2014 ký Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2014,Chính phủ,Trang thiết bị y tế,Trang thiết bị y tế thiết yếu,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 55/NQ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

13

Nghị định 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

55/2017/ND-CP,Nghị định 55 2017,Chính phủ,Nuôi thương phẩm cá tra ,Sản phẩm chế biến ,Xuất khẩu cá tra,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

14

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

55/2016/ND-CP,Nghị định 55 2016,Chính phủ,Trợ cấp mất sức lao động,Giáo viên mầm non,Điều chỉnh mức lương hưu,Điều chỉnh mức lương,Lao động - Tiền lương,Giáo dục CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

15

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Phước do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 ,Quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/NQ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

16

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2012,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Tháng 8 năm 2012 ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 55/NQ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm

Ban hành: 13/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2012

17

Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

55/2015/ND-CP,Nghị định 55 2015,Chính phủ,Phát triển nông nghiệp nông thôn,Chính sách tín dụng,Xây dựng nông thôn mới ,Chương trình tín dụng,Hoạt động tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

18

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 55/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2011

19

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2010 đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2010,Chính phủ,Bộ Xây dựng,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 55/NQ-CP Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

20

Nghị định 55/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

55/2014/ND-CP,Nghị định 55 2014,Chính phủ,Đài tiếng nói Việt Nam,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233