Tra cứu 55/2013/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 55/2013/NĐ-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 276280 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

55/2013/ND-CP,Nghị định 55 2013 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 55/2013/ND-CP ngày 22/05/2013,Nghị định 55 Chính phủ về Hướng dẫn Bộ luật lao động 2013,NĐ 55 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

2

Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 73/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 29 NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO

Ban hành: 23/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

3

Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

liên quan (nếu có). Điều 4. Hồ sơ xác nhận địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê Giấy tờ hợp lệ chứng minh đối với trường hợp mà địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh theo Điều 7 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, bao

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

4

Nghị định 55/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

55/2024/ND-CP,Nghị định 55 2024 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2024,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2024,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2024 Chính phủ,Nghị định 55/2024/ND-CP ngày 16/05/2024,Nghị định 55 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2024,NĐ 55

Ban hành: 16/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2024

5

Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

55/2023/ND-CP,Nghị định 55 2023 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 55/2023/ND-CP ngày 21/07/2023,Nghị định 55 Chính phủ về Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 2023,NĐ 55 Chính

Ban hành: 21/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2023

6

Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

55/2022/ND-CP,Nghị định 55 2022 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 55/2022/ND-CP ngày 23/08/2022,Nghị định 55 Chính phủ về Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân 2022,NĐ 55 Chính phủ

Ban hành: 23/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2022

7

Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

55/2021/ND-CP,Nghị định 55 2021 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 55/2021/ND-CP ngày 24/05/2021,Nghị định 55 Chính phủ về Xử phạt hành chính bảo vệ môi trường 2021,NĐ 55 Chính phủ về

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

8

Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

55/2020/ND-CP,Nghị định 55 2020 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 55/2020/ND-CP ngày 22/05/2020,Nghị định 55 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự thi hành án 2020,NĐ 55

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

9

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

55/2019/ND-CP,Nghị định 55 2019 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 55/2019/ND-CP ngày 24/06/2019,Nghị định 55 Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý 2019,NĐ 55 Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

10

Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

55/2018/ND-CP,Nghị định 55 2018 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 55/2018/ND-CP ngày 16/04/2018,Nghị định 55 Chính phủ về Vi phạm hành chính 2018,NĐ 55 Chính phủ về Vi phạm hành chính

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

11

Nghị định 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

55/2017/ND-CP,Nghị định 55 2017 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 55/2017/ND-CP ngày 09/05/2017,Nghị định 55 Chính phủ về Xuất khẩu cá tra 2017,NĐ 55 Chính phủ về Xuất khẩu cá tra

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

12

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

55/2016/ND-CP,Nghị định 55 2016 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 55/2016/ND-CP ngày 15/06/2016,Nghị định 55 Chính phủ về Trợ cấp mất sức lao động 2016,NĐ 55 Chính phủ về Trợ cấp mất

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

13

Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

55/2015/ND-CP,Nghị định 55 2015 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 55/2015/ND-CP ngày 09/06/2015,Nghị định 55 Chính phủ về Hoạt động tín dụng 2015,NĐ 55 Chính phủ về Hoạt động tín dụng

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

14

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2024 dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2024 Chính phủ,Nghị quyết 55 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 55 Chính phủ ban hành 2024,NQ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 55 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 55 Chính phủ mới nhất,NQ số 55 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 26/04/2024,Nghị quyết 55 Chính phủ về Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 119/2020/QH14 2024,NQ 55 Chính phủ

Ban hành: 26/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2024

15

Nghị định 55/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

55/2014/ND-CP,Nghị định 55 2014 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 55/2014/ND-CP ngày 30/05/2014,Nghị định 55 Chính phủ về Đài tiếng nói Việt Nam 2014,NĐ 55 Chính phủ về Đài tiếng nói

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

16

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2023 về đề nghị xây dựng Nghị quyết về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có do Chính phủ ban hành

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 55/TTr-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2022; văn bản tiếp thu, giải trình số 3737/BTC-HCSN ngày 17 tháng 4 năm 2023; Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

Ban hành: 20/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2023

17

Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

55/2012/ND-CP,Nghị định 55 2012 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 55/2012/ND-CP ngày 28/06/2012,Nghị định 55 Chính phủ về Đơn vị sự nghiệp công lập 2012,NĐ 55 Chính phủ về Đơn vị sự

Ban hành: 28/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

18

Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2022 về vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ ban hành

55/NQ-CP,Nghị quyết 55 2022 Chính phủ,Nghị quyết 55 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 55 Chính phủ ban hành 2022,NQ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 55 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 55 Chính phủ mới nhất,NQ số 55 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 14/04/2022,Nghị quyết 55 Chính phủ về Vắc xin COVID19 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 2022,NQ 55 Chính phủ về

Ban hành: 14/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

19

Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

55/2011/ND-CP,Nghị định 55 2011 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2011,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2011,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2011 Chính phủ,Nghị định 55/2011/ND-CP ngày 04/07/2011,Nghị định 55 Chính phủ về Tổ chức pháp chế 2011,NĐ 55 Chính phủ về Tổ chức pháp chế

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

20

Nghị định 55/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 142/2004/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

55/2010/ND-CP,Nghị định 55 2010 Chính phủ,Nghị định 55 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 55 Chính phủ ban hành 2010,NĐ 55 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 55 Chính phủ áp dụng 2010,NĐ 55 Chính phủ mới nhất, số 55 năm 2010 Chính phủ,Nghị định 55/2010/ND-CP ngày 24/05/2010,Nghị định 55 Chính phủ về Bưu chính viễn thông 2010,NĐ 55 Chính phủ về Bưu chính viễn

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!