Tra cứu 54/TB-VPCP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 54/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-11 trong 11 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 54/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) do Văn phòng Chính phủ ban hành

54/TB-VPCP,Thông báo 54 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 54 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 54 Văn phòng Chính phủ ban hành 2024,TB 54 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 54 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2024,TB 54 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 54 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024,Thông báo 54 Văn phòng

Ban hành: 16/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2024

2

Thông báo 54/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

54/TB-VPCP,Thông báo 54 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 54 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 54 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 54 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 54 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 54 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 54 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 54/TB-VPCP ngày 23/02/2023,Thông báo 54 Văn phòng

Ban hành: 23/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2023

3

Thông báo 54/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

54/TB-VPCP,Thông báo 54 2018 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 54 năm 2018 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 54 Văn phòng Chính phủ ban hành 2018,TB 54 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 54 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2018,TB 54 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 54 năm 2018 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 54/TB-VPCP ngày 06/02/2018,Thông báo 54 Văn phòng

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

4

Thông báo 54/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 54/TB-VPCP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ

Ban hành: 03/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

5

Thông báo 54/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 54/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRÌNH QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) Ngày 16 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ,

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2016

6

Thông báo 54/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

54/TB-VPCP,Thông báo 54 2014,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

7

Thông báo 54/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

54/TB-VPCP,Thông báo 54 2013,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh,Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/TB-VPCP

Ban hành: 04/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

8

Thông báo 54/TB-VPCP ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về công tác bảo hộ công dân Việt Nam sau động đất và sóng thần tại Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

54/TB-VPCP,Thông báo 54 2011,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2011 THÔNG

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2011

9

Thông báo 54/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 54/TB-VPCP Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2009, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2010 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC Ngày 20 tháng 01 năm 2010, tại Phú Thọ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Tây

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

10

Thông báo số 54/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 51 và dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

54/TB-VPCP,Thông báo 54 2008,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 54/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2008

Ban hành: 04/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2008

11

Thông báo số 54/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

54/TB-VPCP,Thông báo 54 2007,Văn phòng Chính phủ,Tiền tệ - Ngân hàng,Bảo hiểm VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 54/TB-VPCP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2007

Ban hành: 22/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!