Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 532/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3673 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12214-3:2018 (ISO/IEC 14888-3:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc

affine với E. 3.4 Bậc (của một phần tử nhóm a) (order (of a group element a) Số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho an = e, với e là phần tử đơn vị của nhóm, an được định nghĩa truy hồi sao cho a0 = e và an = a * am-1 (m > 0) , và * là phép toán nhóm. 3.5 Cặp (pairing) Hàm số lấy hai phần tử P và Q từ nhóm đường cong

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11542:2016 (ISO 11396:2012) về Da cá sấu - Phân vùng da mô tả các khuyết tật phân loại theo khuyết tật kích thước (chiều dài) và nguồn gốc

hoặc - chiều rộng từ 35 cm đến 51 cm đối với da cá sấu nước ngọt. 5.3.2  Da thuộc Loại 2 có thể có một vết cắt hoặc lỗ Loại 1 trên vùng bụng (từ Q1 đến Q4). Tốt nhất, không được có khuyết tật trong A1 và A3. 5.3.3  Tuy nhiên, nếu có một vết cắt hoặc lỗ Loại 1 trong A1 và A3, có thể cho phép đối với da Loại 2, miễn là không có

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-5:2020 (ISO 80000-5:2019) về Ðại lượng và đơn vị - Phần 5: Nhiệt động lực

động lực (mục 5-1) K-1 Có thể bỏ chỉ số trong các ký hiệu khi không sợ bị nhầm lẫn. 5-3.2 hệ số nở thể tích sự thay đổi tương đối của thể tích theo nhiệt độ: trong đó V là thể tích [TCVN 7870-3 (ISO 80000-3)] và T là nhiệt độ nhiệt

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2023

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

dụng phương pháp tính toán thiết kế theo trạng thái giới hạn các hệ số riêng phần, các giá trị đặc trưng của tác động thường xuyên và của tác động tạm thời nên sử dụng giá trị tiêu chuẩn của tác động, còn giá trị đại biểu của tác động ngẫu nhiên thì xác định theo tiêu chuẩn tính toán thiết kế công trình có liên quan. 5.3.2. Giá trị tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

7

Kế hoạch 235/UBND-KH năm 2022 thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tỉnh Quảng Ninh,Thực hiện Quyết định 689/QĐ-TTg,Cơ cấu lại tổ chức tín dụng Quảng Ninh,Cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2022

8

Kế hoạch 284/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tỉnh Lào Cai,Thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg tỉnh Lào Cai,Nâng cao năng lực cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp,Nâng cao hiệu quả hoạt đơn vị bảo hiểm thất nghiệp Lào Cai,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8438-1:2017 (ISO 17089-1:2010) về Đo dòng lưu chất trong ống dẫn kín - Đồng hồ siêu âm đo khí - Phần 1: Đồng hồ dùng cho giao nhận thương mại và phân phối

đại lượng cùng loại có thể đo được” là lưu lượng thể tích có giá trị giới hạn giữa lưu lượng tối đa, qV.max, và lưu lượng tối thiểu qV.min; “phương tiện đo đã cho” là đồng hồ đo 3.1.2.3 Áp suất tại đồng hồ (metering pressure) p Áp suất tuyệt đối của khí trong đồng hồ đo tại điều kiện dòng liên quan đến thể tích khí được hiển

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 95:2016/BGTVT về Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme

bị gãy (Kiểu không hoàn thiện); (o) Tính toán giá riêng lẻ của năng lượng làm đứt (Ew và Er); (p) Tính toán giá trị của hệ số hàn năng lượng kéo (fc); (q) Sự nhận dạng của thư viện; (r) Dữ liệu thử; và (s) Tên và chữ ký của người tương ứng với báo cáo thử. 4.4.6 Dữ liệu thông số quy trình hàn Bảng ma trận

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 về Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định

hơi, q2 Trong tính toán, có thể chọn giá trị (ct)kki = 39 kJ/m3 (là entanpi của không khí cấp vào nồi hơi ở 30 °C) 5.3.2  Tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về hóa học, q3 Trong đó: Vkkh là thể tích khói khô, xác định theo công thức (12), Nm3/kg CO là tỷ lệ khí CO trong khói, được xác định từ thiết bị

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-1:2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan

4  Các ký hiệu B          Số nguyên dương nhỏ nhất sao cho n chia hết qB - 1 d          Khóa bí mật của người dùng (d là một số nguyên ngẫu nhiên trong tập [2, n-2]) E          Đường cong elliptic cho bởi phương trình có dạng Y2 = X3 + aX + b trên trường F(pm) với p > 3, hoặc cho bởi một phương trình có dạng Y2 + XY = X3 + aX2 +

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9986-4:2014 (ISO 630-4:2012) về Thép kết cấu - Phần 4: Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép tấm kết cấu tôi và ram có giới hạn chảy cao

phẩm thép phẳng cán liên tục. − Sản phẩm thép ống - tham khảo ISO TC5/SC1 Ống thép. CHÚ THÍCH: Danh mục các tiêu chuẩn do ISO/TC17/SC12 và ISO/TC5/SC1 giới thiệu có tên trong trang web của ISO. Tiêu chuẩn này này bao gồm 10 mác thép. Các mác S460Q, S500Q, S550Q, S620Q, S680Q, S890Q, S960Q được giới thiệu trong Phụ lục A. Các mác

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12796-4:2019 (ISO 19095-4:2015) về Chất dẻo - Đánh giá tính năng kết dính liên diện trong tổ hợp chất dẻo-kim loại - Phần 4: Điều kiện môi trường để xác định độ bền

5.2.3  Trình bày kết quả Trên cơ sở kết quả tiến hành sau mỗi số lần lặp lại thu được trong 5.1.2, xây dựng đồ thị đường độ bền-số lần lặp lại. 5.3  Thử nghiệm theo chu kỳ nhiệt độ/độ ẩm 5.3.1  Thiết bị, dụng cụ Xem TCVN 12796-1 (ISO 19095-1). 5.3.2  Cách tiến hành thử nghiệm Sau khi giữ mẫu thử dưới các điều kiện được

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8251:2009 Thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

lạnh có nhiệt độ 25 °C ± 1 °C vào đầy các ống và bình chứa. Khi đã đầy nước (nước tràn qua van xả), khóa các van nước lại và ghi lại lượng nước Q (l). Thời gian thử là 4 h vào thời điểm từ 10 h sáng đến 2 h chiều trong ngày có nắng to, ít mây. Cường độ bức xạ từ 600 W/m2 đến 800 W/m2 trong 1 h. Sau 4 h thử nghiệm, đo nhiệt độ nước nóng T

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12112:2019 về Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

2. Rãnh đất; 3. Lề; 4. Mặt đường; 5. Rãnh biên trên mép đường; 6. Giếng kiểm tra; 7. Móng có lớp thấm; 8. Giếng thu nước mưa; 9. Ống chuyển; 10. Ống góp; 11. Ống thấm biên; 12. Móng không có lớp thấm. Hình 1 - Sơ đồ hệ thống thoát nước mặt đường nhân tạo sân bay 5.3.2  Hệ thống thoát nước phần đất sân bay Gồm các công trình: Rãnh

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10893-3:2015 (IEC 60885-3:2015) về Phương pháp thử nghiệm điện đối với cáp điện - Phần 3: Phương pháp thử nghiệm dùng cho phép đo phóng điện cục bộ trên đoạn cáp điện dạng đùn

(xem Hình 11) và α2 ≥ α1, thì phép đo A (pC) là đủ khi cả hai đầu cáp được nối với nhau (xem 5.3.2). Cường độ phóng điện khi đó là: q = A. 5.3.4. Đoạn cáp dài được thử nghiệm có trở kháng đầu nối 5.3.4.1. Quy định chung Đối với các đoạn cáp dài (> 50 m hoặc > 100 m với các đầu được nối với nhau), được thử nghiệm có trở kháng đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

20

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163A:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần chuyển giao tin báo (MTP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

tiêu chuẩn kỹ thuật cho phần chuyển giao tin báo MTP dựa trên các khuyến nghị của ITU-T (trước đây là CCITT) sách trắng Q.701 - Q.705 (báo cáo của nhóm nghiên cứu COM XI-R.190-E, COM XI-R 191-E và COM XI-R 192-E), Q.707 và Q.752 (báo cáo của nhóm nghiên cứu COM XI-R 197-E), và sẽ có giá trị cho các ứng dụng quốc nội cũng như quốc tế. Các yêu

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.239.1