Tra cứu Công Văn 51/2008/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 51/2008/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 67668 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 4700/BGTVT-TCCB về việc thực hiện Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2008 Kính gửi: - Các cơ quan giúp việc Bộ trưởng - Các đơn vị trực thuộc. Ngày 22 tháng 4 năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 20/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2008

2

Công văn số 71/CP-TCCV về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

CHÍNH TẢ TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Do sơ suất trong quá trình biên tập, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định

Ban hành: 07/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2008

3

Công văn 3438/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Nghị định 51/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

3438/TCHQ-TXNK,Công văn 3438 2022,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 51/2022/NĐ-CP,Thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng,Thuế suất ưu đãi nhập khẩu xăng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2022

4

Công văn 5922/TCT-CS năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố: 1) Nghiên cứu dự thảo Nghị định, có ý kiến tham gia với Tổng cục Thuế. 2) Chủ động phối hợp với các đơn vị để báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố có ý kiến tham gia với Bộ

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

5

Công văn 16811/BTC-TCT năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

20/11/2012, Luật Kế toán ngày 17/6/2003, Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005, Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

6

Công văn 2432/BTP-BTTP năm 2022 hướng dẫn tổng kết thi hành Nghị định 77/2008/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

2432/BTP-BTTP,Công văn 2432 2022 Bộ Tư pháp,Công văn 2432 năm 2022 Bộ Tư pháp,Công văn 2432 Bộ Tư pháp ban hành 2022,CV 2432 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,CV 2432 Bộ Tư pháp áp dụng 2022,CV 2432 Bộ Tư pháp mới nhất,CV số 2432 năm 2022 Bộ Tư pháp,Công văn 2432/BTP-BTTP ngày 13/07/2022,Công văn 2432 Bộ Tư pháp về Tổng kết thi hành Nghị định 77/2008/NĐ-CP

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

7

Công văn 5257/TCT-TVQT sử dụng hoá đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

5257/TCT-TVQT,Công văn 5257 2010,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5257/TCT-TVQT V/v sử dụng hoá đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

8

Công văn 5131/TCT-CS triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định 51 về hóa đơn. Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Để tiếp tục

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

9

Công văn 432/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 áp dụng Nghị định 51/2013/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

--------------- Số: 432/LĐTBXH-LĐTL V/v: áp dụng Nghị định số 51/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng Trả lời công văn số 55/SLĐTBXH-LĐTL ngày 21/01/2014 của quý Sở về việc áp dụng Nghị định số 51/2013/NĐ-CP của

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

10

Công văn 5531/CT-QTTVAC triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2010 Kính gửi: - Các Phòng thuộc Cục Thuế - 24 Chi cục thuế quận/huyện Căn cứ vào công văn số 2747/TCT-CS ngày 26/07/2010 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Nghị

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

11

Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8876/VPCP-QHDP,Công văn 8876 2020,Văn phòng Chính phủ,Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP,Xây dựng Nghị định thay thế 64/2008/NĐ-CP,Khẩn trương xây dựng thay thế 64/2008/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

12

Công văn 2558/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2558/TCT-CS,Công văn 2558 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

13

Công văn 2559/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2559/TCT-CS,Công văn 2559 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

14

Công văn 2560/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2560/TCT-CS,Công văn 2560 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

15

Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2561/TCT-CS,Công văn 2561 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

16

Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục thuế hỏi một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Sau khi báo cáo

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

17

Công văn 9299/VPCP-KTTH thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 17450/BTC-TCT ngày 22 tháng 12 năm 2011 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

18

Công văn 51/TANDTC-TCCB về đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

51/TANDTC-TCCB,Công văn 51 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án,Tổ chức đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án,Đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2022,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2022

19

Công văn 2606/TCT-CS tiếp tục triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

đẩy mạnh triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn. Hà Nội, 29 tháng 7 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Trong quá trình triển khai thực hiện từ cuối năm 2010 và những

Ban hành: 29/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2011

20

Công văn 1997/TCT-CS xác định thời hạn xử phạt vi phạm theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định Tổng cục Thuế nhận được công văn số 729/CT-HCQTTVAC ngày 10/5/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc xác định thời hạn để xử phạt vi phạm hành chính hành vi mất hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý

Ban hành: 13/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!