Tra cứu 51/2008/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 51/2008/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 253741 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 51/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

51/2008/ND-CP,Nghị định 51 2008,Chính phủ,Bộ Giao thông vận tải,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 51/2008/NĐ-CP

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2008

2

Nghị định 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế

51/2022/ND-CP,Nghị định 51 2022 Chính phủ,Nghị định 51 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 51 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 51 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 51 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 51 Chính phủ mới nhất, số 51 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 51/2022/ND-CP ngày 08/08/2022,Nghị định 51 Chính phủ về Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu xăng 2022,NĐ 51 Chính phủ về

Ban hành: 08/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

3

Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

51/2021/ND-CP,Nghị định 51 2021 Chính phủ,Nghị định 51 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 51 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 51 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 51 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 51 Chính phủ mới nhất, số 51 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 51/2021/ND-CP ngày 01/04/2021,Nghị định 51 Chính phủ về Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia 2021,NĐ 51 Chính phủ về

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

4

Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện

51/2020/ND-CP,Nghị định 51 2020 Chính phủ,Nghị định 51 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 51 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 51 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 51 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 51 Chính phủ mới nhất, số 51 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 51/2020/ND-CP ngày 21/04/2020,Nghị định 51 Chính phủ về Nghị định 51 sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP 2020,NĐ 51 Chính

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

5

Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

51/2019/ND-CP,Nghị định 51 2019 Chính phủ,Nghị định 51 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 51 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 51 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 51 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 51 Chính phủ mới nhất, số 51 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 51/2019/ND-CP ngày 13/06/2019,Nghị định 51 Chính phủ về Chuyển giao công nghệ 2019,NĐ 51 Chính phủ về Chuyển giao

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

6

Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

51/2018/ND-CP,Nghị định 51 2018 Chính phủ,Nghị định 51 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 51 Chính phủ ban hành 2018,NĐ 51 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 51 Chính phủ áp dụng 2018,NĐ 51 Chính phủ mới nhất, số 51 năm 2018 Chính phủ,Nghị định 51/2018/ND-CP ngày 09/04/2018,Nghị định 51 Chính phủ về Mua bán hàng hóa 2018,NĐ 51 Chính phủ về Mua bán hàng hóa

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2018

7

Nghị định 51/2016/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

51/2016/ND-CP,Nghị định 51 2016 Chính phủ,Nghị định 51 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 51 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 51 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 51 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 51 Chính phủ mới nhất, số 51 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 51/2016/ND-CP ngày 13/06/2016,Nghị định 51 Chính phủ về Người lao động 2016,NĐ 51 Chính phủ về Người lao động

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

8

Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý

51/2015/ND-CP,Nghị định 51 2015 Chính phủ,Nghị định 51 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 51 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 51 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 51 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 51 Chính phủ mới nhất, số 51 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 51/2015/ND-CP ngày 26/05/2015,Nghị định 51 Chính phủ về Thủ tục cấp ý kiến pháp lý 2015,NĐ 51 Chính phủ về Thủ tục

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

9

Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

51/2014/ND-CP,Nghị định 51 2014 Chính phủ,Nghị định 51 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 51 Chính phủ ban hành 2014,NĐ 51 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 51 Chính phủ áp dụng 2014,NĐ 51 Chính phủ mới nhất, số 51 năm 2014 Chính phủ,Nghị định 51/2014/ND-CP ngày 21/05/2014,Nghị định 51 Chính phủ về Khai thác tài nguyên biển 2014,NĐ 51 Chính phủ về Khai thác

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

10

Nghị định 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

51/2013/ND-CP,Nghị định 51 2013,Chính phủ,Chế độ tiền lương,Chủ tịch Hội đồng Thành viên ,Thành viên Hội đồng thành viên,Chủ tịch công ty,Kiểm soát viên,Kế toán trưởng,Công ty nhà nước,Công ty Trách nhiệm hữu hạn,Công ty TNHH 1 thành viên,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

11

Nghị định 51/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2010/NĐ-CP về an ninh hàng không dân dụng

51/2012/ND-CP,Nghị định 51 2012,Chính phủ,An ninh hàng không dân dụng,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 51/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2012

Ban hành: 11/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

12

Nghị quyết 51/NQ-CP năm 2022 về Đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa do Chính phủ ban hành

51/NQ-CP,Nghị quyết 51 2022,Chính phủ,Nghị quyết thí điểm cơ chế phát triển Khánh Hòa,Xây dựng Nghị quyết thí điểm phát triển Khánh Hòa,Dự thảo Nghị quyết chính sách phát triển Khánh Hòa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2022

13

Nghị định 51/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện

51/2011/ND-CP,Nghị định 51 2011,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Tần số vô tuyến điện,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2011/NĐ-CP

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2011

14

Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

51/2010/ND-CP,Nghị định 51 2010,Chính phủ,Hóa đơn bán hàng hóa,Cung ứng dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

15

Nghị định 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Nghị quyết 19/2008/QH12 về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

51/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2008/QH12 NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI MUA VÀ SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

16

Nghị định 51/2007/NĐ-CP về thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

51/2007/ND-CP,Nghị định 51 2007,Chính phủ,Thị trấn Thổ Tang,Thị trấn Thanh Lãng,Thị trấn Gia Khánh,Huyện Vĩnh Tường,Huyện Bình Xuyên,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thành lập thị trấn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2007

17

Nghị định 51/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

51/2006/ND-CP,Nghị định 51 2006,Chính phủ,An toàn bức xạ,An toàn kiểm soát bức xạ,An toàn và kiểm soát bức xạ,Kiểm soát bức xạ,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ************

Ban hành: 19/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

18

Nghị quyết 51/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

51/NQ-CP,Nghị quyết 51 2018 Chính phủ,Nghị quyết 51 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 51 Chính phủ ban hành 2018,NQ 51 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 51 Chính phủ áp dụng 2018,NQ 51 Chính phủ mới nhất,NQ số 51 năm 2018 Chính phủ,Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 10/05/2018,Nghị quyết 51 Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất 2018,NQ 51 Chính phủ về Quy hoạch sử dụng

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

19

Nghị định 51/2005/NĐ-CP về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa

51/2005/ND-CP,Nghị định 51 2005,Chính phủ,Bảo trì đường thủy nội địa,Nguồn tài chính cho đường thủy nội địa,Quản lý tài chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 11/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

20

Nghị định 51/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cvà số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 - 2009

51/2004/ND-CP,Nghị định 51 2004,Chính phủ,Thành phố Đà Nẵng,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ

Ban hành: 18/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!