Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 48/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31676 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 48/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

48/2022/ND-CP,Nghị định 48 2022,Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ Bộ Thông tin,Quyền hạn Bộ Thông tin Truyền thông,Cơ cấu tổ chức Bộ Thông tin Truyền thông,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

2

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2022 về giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2022,Tỉnh Kon Tum,Chính sách pháp luật bảo hiểm y tế Kon Tum,Giám sát tình hình thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế,Tình hình thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

3

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Đắk Lắk,Mục tiêu nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng Đắk Lắk,Mục tiêu nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2022

4

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Thành phố Đà Nẵng,Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng Đà Nẵng,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Đà Nẵng,Tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng Đà Nẵng khóa X,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

5

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của tỉnh Quảng Bình

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Quảng Bình,Biên chế công chức trong tổ chức hành chính Quảng Bình,Biên chế công chức trong cơ quan hành chính Quảng Bình,Tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2022

6

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 phê duyệt tổng biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 do tỉnh Trà Vinh ban hành

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Trà Vinh,Phê duyệt tổng biên chế công chức đối với các cơ quan,Tổng biên chế công chức đối với các cơ quan Trà Vinh,Tổng biên chế công chức đối với tổ chức hành chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HOÀ XÃ

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2022

7

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Kiên Giang ban hành

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Kiên Giang,Dự toán thu ngân sách nhà nước,Dự toán thu ngân sách nhà nước Kiên Giang 2022,Dự toán thu chi ngân sách địa phương Kiên Giang 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

8

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai năm 2022

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Lào Cai,Dự toán ngân sách địa phương 2022,Dự toán ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai,Dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

9

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 thông qua nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Sơn La,Thông qua nội dung đã xem xét theo đề nghị Ủy ban tỉnh,Nội dung đã xem xét theo đề nghị Ủy ban tỉnh Sơn La,Nội dung đã giải quyết theo đề nghị Ủy ban tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2022

10

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Cà Mau

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch đầu tư công trung hạn ,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Cà Mau,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Cà Mau,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

11

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về tầm nhìn phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Bến Tre,Tầm nhìn phát triển tỉnh Bến Tre,Tầm nhìn phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030,Tầm nhìn phát triển tỉnh Bến Tre đến 2045,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2021

12

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Lai Châu,Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp,Hỗ trợ phát triển nông nghiệp Lai Châu,Hỗ trợ phát triển nông nghiệp 2016 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

13

Nghị quyết 48/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Quảng Nam,Bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam,Bổ sung giải pháp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam,Giải pháp quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm Quảng Nam,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2021

14

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Yên Bái,Điều chỉnh kinh phí Đề án điều động Công an chính quy,Kinh phí Đề án điều động Công an chính quy Yên Bái,Điều chỉnh kinh phí Đề án điều động đảm nhiệm Công an xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

15

Nghị quyết 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021

48/NQ-CP,Nghị quyết 48 2021,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4,Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2021,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

16

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2021 về Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2021,Tỉnh Kon Tum,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Kon Tum,Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Kon Tum,Đề án hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 2025,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

17

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ngãi,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

18

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bắc Giang ban hành

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2020,Tỉnh Bắc Giang,Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang,Giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

19

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 05 năm 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn,Đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

20

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Giang và thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2020,Tỉnh Hà Giang,Đặt tên đổi tên đường phố trên thị trấn Mèo Vạc,Đặt tên đường phố trên thành phố Hà Giang,Đặt tên đổi tên đường phố tỉnh Hà Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84