Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 450/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13741 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 450/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

450/QD-TTg,Quyết định 450 2022,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 2030,Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia,Chiến lược bảo vệ môi trường tầm nhìn đến 2050,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2022

2

Quyết định 450/QĐ-TTg năm 2021 về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

450/QD-TTg,Quyết định 450 2021,Thủ tướng Chính phủ,Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn tổ chức tín dụng,Tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi cho vay,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

3

Quyết định 450/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

450/QD-TTg,Quyết định 450 2012,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt chiến lược Tài chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 450/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2012

4

Quyết định 450/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án “Triển khai biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

450/QD-TTg,Quyết định 450 2011,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm an ninh,Năng lượng nguyên tử,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 450/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

5

Quyết định 450/QĐ-TTg năm 2008 về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

450/QD-TTg,Quyết định 450 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 450/QĐ-TTg

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2008

6

Quyết định 450/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

450/QD-UBND,Quyết định 450 2022,Tỉnh Gia Lai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Ayun Pa,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Ayun Pa 2022,Kế hoạch sử dụng đất Ayun Pa Gia Lai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2022

7

Kế hoạch 450/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

--------------- Số: 450/KH-UBND Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2022 KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2021-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2022

8

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2021 quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

450/QD-UBND,Quyết định 450 2021,Tỉnh Ninh Thuận,An toàn phòng cháy với nhà ở hộ gia đình tỉnh Ninh Thuận,Cứu nạn cứu hộ với nhà để ở tỉnh Ninh Thuận,Cứu nạn với nhà để ở kết hợp sản xuất tỉnh Ninh Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

9

Quyết định 450/QĐ-UBCK năm 2021 về Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

450/QD-UBCK,Quyết định 450 2021,Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán,Sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán,Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2021

10

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

450/QD-UBND,Quyết định 450 2021,Tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tư pháp Ninh Bình,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình,Giải quyết thủ tục của Ủy ban cấp huyện cấp xã tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

11

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2021 quy định về đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Sơn La ban hành

450/QD-UBND,Quyết định 450 2021,Tỉnh Sơn La,Quy định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công Sơn La,Quy định đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công Sơn La,Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Sơn La,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

12

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

13

Kế hoạch 450/KH-BGDĐT về kiểm tra công tác triển khai “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

450/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quản lý giáo dục mầm non 2018 2025,Bồi dưỡng nhà giáo giáo dục mầm non 2020,Đào tạo nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục mầm non,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

14

Quyết định 450/QĐ-BGTVT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

450/QD-BGTVT,Quyết định 450 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính,Đăng kiểm,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

15

Quyết định 450-TTg năm 1994 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Ngoại thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

450-TTg,Quyết định 450-TTg 1994,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ đào tạo trên đại học,Trường đại học Ngoại thương,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 450-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO

Ban hành: 24/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

16

Kế hoạch 450/KH-UBND năm 2019 về triển khai thi hành Quyết định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do tỉnh An Giang ban hành

450/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 450/KH-UBND An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2019 KẾ HOẠCH VỀ

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

17

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

450/QD-UBND,Quyết định 450 2019,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 450/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 13 tháng 03 năm 2019

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

18

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2019 về Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

450/QD-UBND,Quyết định 450 2019,Tỉnh Hòa Bình,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 450/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

19

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP và Kế hoạch 34-KH/TU về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” do tỉnh Bình Định ban hành

450/QD-UBND,Quyết định 450 2019,Tỉnh Bình Định,Thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP tỉnh Bình Định,Chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,Nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2021

20

Thông báo 450/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Hồng sâm Goryeo thái lát do Tổng cục Hải quan ban hành

450/TB-TCHQ,Thông báo 450 2019,Tổng cục Hải quan,Phân loại Hồng sâm Goryeo thái lát,Kết quả phân loại đối với Hồng sâm Goryeo,Kết quả phân loại Hồng sâm,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198