Tra cứu Công Văn 45/2010/N������-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 45/2010/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 71896 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn 45/BTTTT-VP năm 2023 về Chuyển đổi số gắn với đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính nhà nước và công tác thanh tra, kiểm tra trong đầu tư công chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

45/BTTTT-VP,Công văn 45 2023,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thanh tra trong đầu tư công chuyển đổi số,Kiểm tra trong đầu tư công chuyển đổi số,Chuyển đổi số đổi mới cải cách hành chính,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2023

3

Công văn 45/TCHQ-TXNK năm 2023 về áp dụng chính sách thuế doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

45/TCHQ-TXNK,Công văn 45 2023 Tổng cục Hải quan,Công văn 45 năm 2023 Tổng cục Hải quan,Công văn 45 Tổng cục Hải quan ban hành 2023,CV 45 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,CV 45 Tổng cục Hải quan áp dụng 2023,CV 45 Tổng cục Hải quan mới nhất,CV số 45 năm 2023 Tổng cục Hải quan,Công văn 45/TCHQ-TXNK ngày 04/01/2023,Công văn 45 Tổng cục Hải quan về

Ban hành: 04/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2023

4

Công văn 48/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 do Bộ Xây dựng ban hành

48/BXD-KHCN,Công văn 48 2015,Bộ Xây dựng,Áp dụng QCVN 06:2010/BXD ,hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD,Buồng thang loại N3 ,Quy chuẩn kỹ thuật,Ban Tiêu chuẩn Quy chuẩn,Quy chuẩn buồng thang,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2015

5

Công văn 20/BXD-KHCN năm 2015 áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 20/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 126/CV-VH ngày 17/12/2014 của Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

6

Công văn 45/UBND-KGVX năm 2022 về quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

45/UBND-KGVX,Công văn 45 2022,Thành phố Hà Nội,Bảo vệ nhóm nguy cơ cao mắc COVID19 Hà Nội,Quản lý nhóm nguy cơ cao mắc COVID19 Hà Nội,Bảo vệ nhóm nguy cơ cao mắc COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

7

Công văn 45/UBND-NCPC về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

45/UBND-NCPC,Công văn 45 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Tăng cường cứu nạn cứu hộ Hồ Chí Minh,Tăng cường phòng cháy chữa cháy Hồ Chí Minh,Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

8

Công văn 779/BTP-HTQTCT năm 2023 thực hiện cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

779/BTP-HTQTCT,Công văn 779 2023 Bộ Tư pháp,Công văn 779 năm 2023 Bộ Tư pháp,Công văn 779 Bộ Tư pháp ban hành 2023,CV 779 Bộ Tư pháp còn hiệu lực,CV 779 Bộ Tư pháp áp dụng 2023,CV 779 Bộ Tư pháp mới nhất,CV số 779 năm 2023 Bộ Tư pháp,Công văn 779/BTP-HTQTCT ngày 08/03/2023,Công văn 779 Bộ Tư pháp về Cấp bản sao điện tử theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Ban hành: 08/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2023

9

Công văn 2995/VPCP-KSTT năm 2020 về thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

văn 2995 Văn phòng Chính phủ về Thực hiện thủ tục hành chính 2020,CV 2995 Văn phòng Chính phủ về Thực hiện thủ tục hành chính 2020,Công văn Thực hiện thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ 2020,Công văn 2995 Văn phòng Chính phủ về Thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP 2020,CV 2995 Văn phòng Chính phủ về Thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP 2020,Công văn

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

10

Công văn 45/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

45/TTg-CN,Công văn 45 2021 Thủ tướng Chính phủ,Công văn 45 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Công văn 45 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2021,CV 45 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CV 45 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2021,CV 45 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CV số 45 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Công văn 45/TTg-CN ngày 14/01/2021,Công văn 45 Thủ tướng Chính

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

11

Công văn 45/HQHCM-GSQL năm 2021 về chứng từ phải nộp khi nhập thuốc và nguyên liệu làm thuốc do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/HQHCM-GSQL V/v chứng từ phải nộp khi nhập thuốc và nguyên liệu làm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: Công ty CP CNSH Dược NANOGEN (Địa chỉ: Lô I-5C,

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

12

Công văn 7154/BTC-QLCS năm 2022 sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

7154/BTC-QLCS,Công văn 7154 2022,Bộ Tài chính,Sửa đổi Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP,Hướng dẫn Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP,Bổ sung Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP,Bất động sản,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2022

13

Công văn 45/TTCP-C.IV năm 2023 thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão do Thanh tra Chính phủ ban hành

45/TTCP-C.IV,Công văn 45 2023,Thanh tra Chính phủ,Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực,Thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực,Phòng chống tham nhũng tiêu cực 2023,Tài chính nhà nước THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2023

14

Công văn 45/TANDTC-PC năm 2020 về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

45/TANDTC-PC,Công văn 45 2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Công văn 45 năm 2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Công văn 45 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2020,CV 45 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,CV 45 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2020,CV 45 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,CV số 45 năm 2020 Hội đồng Thẩm

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

15

Công văn 45/TCT-CS năm 2019 về miễn tiền thuê đất dự án nhà máy thủy điện do Tổng cục Thuế ban hành

45/TCT-CS,Công văn 45 2019 Tổng cục Thuế,Công văn 45 năm 2019 Tổng cục Thuế,Công văn 45 Tổng cục Thuế ban hành 2019,CV 45 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 45 Tổng cục Thuế áp dụng 2019,CV 45 Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 45 năm 2019 Tổng cục Thuế,Công văn 45/TCT-CS ngày 04/01/2019,Công văn 45 Tổng cục Thuế về Chính sách miễn tiền thuê đất 2019,CV 45

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

16

Công văn 21/BXD-KHCN năm 2015 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 do Bộ Xây dựng ban hành

thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

17

Công văn 45/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn về giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

45/BXD-HDXD,Công văn 45 2018 Bộ Xây dựng,Công văn 45 năm 2018 Bộ Xây dựng,Công văn 45 Bộ Xây dựng ban hành 2018,CV 45 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,CV 45 Bộ Xây dựng áp dụng 2018,CV 45 Bộ Xây dựng mới nhất,CV số 45 năm 2018 Bộ Xây dựng,Công văn 45/BXD-HDXD ngày 17/04/2018,Công văn 45 Bộ Xây dựng về Cấp giấy phép xây dựng 2018,CV 45 Bộ Xây dựng về Cấp

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

18

Công văn 45/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi tiền điện thoại do Tổng cục Thuế ban hành

45/TCT-TNCN,Công văn 45 2018 Tổng cục Thuế,Công văn 45 năm 2018 Tổng cục Thuế,Công văn 45 Tổng cục Thuế ban hành 2018,CV 45 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 45 Tổng cục Thuế áp dụng 2018,CV 45 Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 45 năm 2018 Tổng cục Thuế,Công văn 45/TCT-TNCN ngày 04/01/2018,Công văn 45 Tổng cục Thuế về Thuế thu nhập cá nhân 2018,CV 45 Tổng

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

19

Công văn 45/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài sau đó bán lại cho doanh nghiệp khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

45/TCHQ-TXNK,Công văn 45 2018 Tổng cục Hải quan,Công văn 45 năm 2018 Tổng cục Hải quan,Công văn 45 Tổng cục Hải quan ban hành 2018,CV 45 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,CV 45 Tổng cục Hải quan áp dụng 2018,CV 45 Tổng cục Hải quan mới nhất,CV số 45 năm 2018 Tổng cục Hải quan,Công văn 45/TCHQ-TXNK ngày 03/01/2018,Công văn 45 Tổng cục Hải quan về Thuế

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

20

Công văn 45/BXD-VLXD năm 2017 về sử dụng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

45/BXD-VLXD,Công văn 45 2017,Bộ Xây dựng,Tro xỉ nhà máy nhiệt điện,Giải pháp xử lý sử dụng tro xỉ ,Cát vật liệu san lấp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/BXD-VLXD V/v sử

Ban hành: 07/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!